Slovensko získalo európskeho „vedeckého“ Oscara

​(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Slovensku sa podarilo získať tzv. európskeho „vedeckého“ Oscara.

Európska výskumná rada (European Research Council – ERC) schválila a odporučila financovanie projektu Ing. Jána Tkáča, DrSc. (Chemický ústav SAV) v oblasti diagnostiky rakoviny prostaty inovatívnymi metódami.

Ide zatiaľ o jediný „Proof of concept“  grant na Slovensku, ktorý prestížna európska vedecká autorita ERC odsúhlasila.

„Ministerstvo zdravotníctva vníma dôležitosť a potrebu dlhodobej stratégie rozvoja biomedicínskeho aplikovaného výskumu v SR, a preto projekt vznikol aj s multiexpertnou podporou významného slovenského vedca Pavla Čekana, PhD., a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky,“ uviedla ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Na čo slúži grant?

Cieľom grantu je aplikácia výsledkov základného výskumu do biomedicínskej praxe. Projekt zahŕňa komerčnú stratégiu, spôsob naplnenia regulačných podmienok, marketingovú stratégiu a predaj, cenovú analýzu a ekonomický potenciál produktu.

V projekte sa kladie dôraz na diagnostiku rakoviny prostaty, a to stanovením zmien v zložení sacharidov (glykánov) na povrchu prostatického špecifického antigénu (PSA). V súčasnosti sa na diagnostiku ochorenia používa najmä stanovenie množstva PSA v krvi, čo je však dosť nepresné.

Analýza konkurencie ukazuje, že slovenské riešenie môže poskytnúť signifikantne lepšie parametre diagnostiky, s výraznou cenovou výhodou, a tým pádom aj uplatnenie v klinickej praxi v celosvetovom rozsahu.

Slovenskí vedci, Ing. Ján Tkáč, DrSc., a Ing. Tomáš Bertók, PhD., ktorí už založili aj start-up firmu Glycanostics, predpokladajú, že príprava tzv. diagnostických kitov sa bude realizovať v dvoch formách – klinické testy pre onkologické pracoviská, nemocnice atď., a domáce testy pre verejnosť.

Výsledky tejto vedecko-výskumnej činnosti by mohli byť uvedené na trh v roku 2021.

Ing. Ján Tkáč, DrSc.

  • Chemický ústav SAV, v. v. i., predseda vedeckej rady.
  • Recipient prestížneho štipendia Marie Curie Individual Fellowship.
  • Autor 47 publikácií v zahraničných časopisoch, 4 kapitol v knihách a vyše 780 citácií.
  • Vedec roka SR 2015.

Ing. Tomáš Bertók, PhD.

  • Chemický ústav SAV, v. v. i.
  • Víťaz individuálneho grantu nezávislej nadácie Intenda „Podporujeme individuality“ pre oblasť „Prírodné vedy“ (2013).
  • Cena prezidenta SR za prínos vo vedeckej činnosti v oblasti prírodných vied v rámci vyhlasovania študentskej osobnosti SR (2014).
  • Cena SAV pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov – 1. miesto (2015).

Zdroj: MZ SR

Pridaj komentár