Sliač: Vzdelávací seminár o pečeni a obezite

Občianske združenie Šanca pre pečeň v spolupráci s ďalšími pacientskými združeniami Transplantovaná pečeň z Bratislavy, Liga zdravia Slovensko z Trnavy, Slovenská spoločnosť praktickej obezitológie z Bardejova a Hepatologicko–gastroenterologickým a transplantačným oddelením FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica zorganizovali 16.8. 2014 v Kúpeľoch Sliač verejné vzdelávacie stretnutie na témy – PEČEŇ – OBEZITA – ZDRAVIE.

V osemnástich prednáškach sprostredkovali renomovaní slovenskí odborníci (viac ako 100 účastníkom) najnovšie poznatky o liečby súvisiacich ochorení, ako aj o správnej životospráve.

Ako uviedol MUDr. Ľubomír Skladaný, prednosta II. Internej kliniky SZU: „Obezita sa šíri civilizovanými krajinami ako epidémia, a berie si svoju daň. Pečeň je akýmsi mozgom tráviaceho traktu, a aj miernymi signálmi môže poukazovať na to, že človek prestáva byť zdravý. “

Okrem obezity je ďalším veľkým neduhom, ktorý kvári nielen slovenskú populáciu, konzumácia alkoholu, kvôli čomu dramaticky stúpa počet ochorení, ako je tuková choroba pečene, či hepatocelulárny karcinóm. Výskyt tohto typu karcinómu sa na Slovensku za posledných desať rokov zvýšil takmer o 200 %, stukovatenú pečeň má podľa odborných štatistík z roku 2013 až 44 % Európanov.

MUDr. Marián Oltman, PhD. z Univerzitnej nemocnice v Bratislave, vo vtipne podanej prednáške zdôraznil, že jednoducho jeme priveľa:

„Je jasné že kedysi potrebovali ľudia vysokokalorickú stravu, ale dnes, keď si môžeme ísť uloviť svojho mamuta niekoľkokrát za deň do niektorého z obchodných reťazcov, nám denne postačí prijať 1400 kilokalórii.“

Gastroenterológ MUDr. Jozef Baláž z FNsP F.D. Roosevelta priniesol pozitívnu správu pre kávičkárov. Pitie kávy má podľa najnovšej štúdie pozitívny vplyv na pečeň. Štúdia sledovala výsledky pri pití dvoch-troch šálok denne.

„Synergický efekt kofeínu, antioxidantov, vitamínov a iných látok, nachádzajúcich sa v káve, sa prejavuje blokovaním zápalu, fibrózy a vzniku nádorových buniek v pečeni,“ uviedol MUDr. Baláž.

Okrem odovzdania kvalitných odborných informácií podujatia ukázalo, že vzťah lekára so svojimi pacientmi sa nekončí za dverami ambulancie, či oddelenia. Bez nároku na honorár totiž prišli medzi svojich pacientov odborníci z Banskej Bystrice, Bratislavy, Košíc, či Bardejova, a to v čase svojho osobného voľna, ktorý mohli stráviť oddychom, či so svojimi rodinami.

Občianske združenie Šanca pre pečeň

Šanca pre pečeň je občianske združenie pacientov, v prevažnej miere s vírusovými a nealkoholickými ochoreniami pečene. Okrem pacientov sú v ňom združení aj ich rodinní príslušníci, priatelia a sympatizanti. Členovia majú možnosť pravidelne sa stretávať, radiť sa s lekármi, vymieňať si svoje skúsenosti s inými pacientmi, ale aj  zabaviť sa. Garantom odbornosti je Slovenská hepatologická spoločnosť.

Predsedníčka OZ Šanca pre pečeň Oľga Štefanická (v červenom, uprostred), vedľa nej MUDr. Ľubomír Skladaný

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Ilustračné fotografie

Spoločná fotografia: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Pridaj komentár