SK+MED: Opakované použitie zdravotníckych pomôcok prinesie riziká

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Ministerstvo zdravotníctva pripravuje novelu zákona o liekoch, ktorá má priniesť novinku ohľadom zdravotníckych pomôcok a materiálov. Ak návrh prejde v parlamente, lekári by ich mohli opakovane používať pri zákrokoch.

Proti tejto novinke sa ostro postavila Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED. Opakované použitie zdravotníckych pomôcok považuje za problematické, neprínosné, dokonca rizikové.

O výhodách a nevýhodách pripravovanej novely sme sa porozprávali s Katarínou Dankovou, výkonnou riaditeľkou spoločnosti.

Po schválení nového zákona o liekoch, by lekári mohli opakovane používať niektoré zdravotnícke pomôcky a materiály. O ktoré pomôcky by šlo? Bude ich nový zákon presne definovať?

Novela hovorí o zdravotníckych pomôckach na jednorazové použitie. No zákon presne nešpecifikuje, ktoré pomôcky sa budú môcť opakovane používať. SK+MED má preto obavu, že budú pacienti počas operačného výkonu dostávať také zdravotnícke pomôcky, ktoré už boli viackrát použité. Boli by to napríklad katétre, staplery alebo trokáre, ktoré sú určené na jednorazové použitie.

Akým spôsobom by sa tieto pomôcky a materiály získavali?

Nemocnice by ich získavali resterilizáciou, resp. repasovaním.

Ako lekári zabezpečia, že už raz použitá pomôcka nezanesie do tela nejakú infekciu alebo baktériu?

Pri opätovnom využívaní zdravotníckych pomôcok, určených na jednorazové použitie, nie je stopercentná záruka, že sa do tela pacienta nezanesie baktéria alebo infekcia. Renovované pomôcky sa môžu napríklad zalomiť, alebo zlyhá katéter. Taktiež rastie riziko priameho ohrozenia života.

opakované použitie zdravotníckych pomôcok v eú
Zdroj foto: AdobeStock.com

Bude pacient pred zákrokom informovaný o tom, že sa plánuje použitie takýchto pomôcok a materiálov? V akom predstihu sa dozvie túto informáciu? A čo, ak to odmietne?

Podľa aktuálnych informácií, ktoré má SK+MED, pacienti nebudú vopred informovaní o opätovnom použití takýchto materiálov a pomôcok.

Keď už raz bola pomôcka použitá, neznižuje to jej funkčnosť? Nebudú títo pacienti v nevýhode oproti tým, ktorí dostanú nové pomôcky?

Zdravotnícka pomôcka, pokiaľ je určená na jednorazové použitie, má pri opätovnom použití jednoznačne zníženú kvalitatívnu funkciu. Spoločnosti vyrábajú dané produkty výhradne pre jedného pacienta a na jedno použitie.

Prináša to pre pacienta aj nejaké výhody, okrem toho, že sa niekedy skráti čakanie na zákrok?

V našom združení nemáme žiadne vedomosti o tom, že by mohli resterilizované a repasované pomôcky priniesť pacientom nejaké výhody.

Môže to ohroziť bezpečnosť pacientov na Slovensku? Prináša nový zákon nejaké riziká? Máme sa obávať častejších pooperačných problémov?

Podľa nášho názoru, schválenie zákona v tomto znení prináša pre pacientov riziko v zmysle pooperačných komplikácií, zníženia kvality zdravotníckych pomôcok a materiálov, a tiež riziko infekcií.

V štátoch Európskej únie odmietajú opätovné používanie zdravotníckych pomôcok. Slovensko napriek tomu zrejme pristúpi k tejto zmene. Môže sa nakoniec stať, že u nás budú končiť použité pomôcky z celej Európy?

SK+MED sa obáva práve situácie, že Slovensko sa stane zberným dvorom pre repasované a resterilizované jednorazové zdravotnícke pomôcky, keďže väčšina krajín Európskej únie to nedovoľuje.

Ministerstvo zdravotníctva vydalo prehlásenie, podľa ktorého nemalo SK+MED k tomuto návrhu žiadne zásadné pripomienky. Aké presné zmeny ste vtedy požadovali?

Asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok SK+MED požaduje vypustenie paragrafu, ktorý povoľuje opätovné použitie jednorazových zdravotníckych pomôcok v tele pacienta. Asociácia sa k tomu vyjadrovala už v čase, keď bol zverejnený len zámer úpravy Zákona 362/2011 (v kontexte zmien, zavádzaných nariadením ministerstvom zdravotníctva).

Rozhovor „Opakované použitie zdravotníckych pomôcok neprinesie výhody“ sa uskutočnil online.

Pridaj komentár