SGGS: Rušenie oddelení ohrozí dostupnosť akútnej lôžkovej starostlivosti

Bratislava 21. júna (TASR) – Avizované rušenie nemocničných oddelení podľa Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti (SGGS) ohrozí dostupnosť akútnej lôžkovej geriatrickej starostlivosti vo všetkých regiónoch.
Spoločnosť vo svojom stanovisku k návrhu Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ďalej uvádza, že jednodňová zdravotná starostlivosť, ktorú VšZP v návrhu preferuje ako riešenie pri iných redukciách, sa vzhľadom na charakter ich chorobnosti nemôže vo väčšej miere týkať seniorov, ktorí sú hospitalizovaní na geriatrických respektíve im príbuzných pracoviskách.
Podľa SGGS zlučovanie už aj tak malého počtu existujúcich geriatrických pracovísk by zastavilo akúkoľvek konkurenciu medzi nimi, ktorá sa inak v dnešnej spoločnosti považuje za jeden z najefektívnejších motorov skvalitňovania poskytovaných služieb.
Spoločnosť tvrdí, že návrh VšZP nerešpektuje demografické danosti a trendy a je navyše v priamom rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR. SGGS sa okrem toho nepáči, že návrh po odbornej linke nebol konzultovaný s odbornými lekárskymi spoločnosťami ani hlavnými odborníkmi ministerstva zdravotníctva a s rektormi vysokých škôl a dekanmi fakúlt, ktoré zabezpečujú praktickú výučbu v zdravotníckych študijných odboroch.
SGGS konštatuje, že minimálne v oblasti starostlivosti o seniorov by aplikáciou návrhu došlo k zreteľnému zníženiu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. „Vyzývame všetkých, ktorí majú za prijatie finálnej verzie návrhu akúkoľvek zodpovednosť, aby zvážili odborné argumenty a neprijímali na dlhý čas ťažko zvrátiteľné rozhodnutia, za ktoré by predmetnú zodpovednosť nemohli prevziať,“ uvádza sa ďalej v stanovisku spoločnosti.
Všeobecná zdravotná poisťovňa v piatok 17. júla oznámila, že od júla tohto roka nezazmluvní 156 nemocničných oddelení. Podľa generálneho riaditeľa Mariána Faktora však nedôjde k šetreniu a do nemocníc pôjde stále rovnaký počet finančných prostriedkov.

Pridaj komentár