Otestujte sa: Je reumatoidná artritída limitujúca pre ľudí v produktívnom veku?

(Zdroj foto: Adobestock.com)

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD. Univerzitná nemocnica Bratislava-Ružinov

Reumatoidná artritída (RA) je ochorenie, pri ktorom sú primárnym miestom postihnutia kĺby, ale môže mať aj mimokĺbne prejavy.

Pri ochorení dochádza typicky k zápalovým zmenám na kĺboch, ktoré sú opuchnuté, bolestivé, čo zhoršuje hybnosť a v prípade dlhotrvajúceho priebehu ochorenia môže viesť k nezvratným zmenám a vzniku deformít.

Tieto zmeny sú väčšinou symetrické a postihnuté bývajú drobné kĺby na rukách alebo nohách, ale aj veľké kĺby, prípadne krčná chrbtica.

Podľa priebehu ochorenia poznáme 3 typické formy – striedanie akútnych vzplanutí s obdobiami pokoja, t.j. remisie, pretrvávajúca remisia po vyššej aktivite v úvode a trvale progredujúce ochorenie, ktoré nereaguje adekvátne na liečbu.

Vyššia aktivita ochorenia s bolestivými opuchmi, ale najmä časom vzniknuté deformity výrazne limitujú pacienta v jeho bežných denných aktivitách.

Otestujte sa na reumatoidnú artritídu

(TEST)

1. Môže RA pacienta až invalidizovať a úplne vyradiť z pracovného života?

  • reumatiodná artritída
    Zdroj foto: Adobestock.com

2. Pri RA rozlišujeme rané a rozvinuté štádium. Ako dlho môže prebiehať rané štádium ochorenia? Ako sa líši klinický obraz ochorenia v oboch fázach?

3. Aké nezvratné zmeny v organizme môže ochorenie spôsobiť?

otestuje sa na reumatoidnú artritídu
Zdroj foto: AdobeStock.com

4. Aký dlhý čas je pri liečbe RA potrebný od začatia liečby až po nástup jej účinku? Čo všetko môže nástup účinku liečby negatívne ovplyvniť?

 

5. Prečo je problematické odlíšiť RA od iných artritíd? Ako prebieha diagnostika RA?

  • reuma - bolesť kĺbov
    Zdroj foto: Adobestock.com

 

6. Liečba RA musí byť komplexná – čo všetko do nej spadá okrem medikamentóznej liečby?

 

7. Do akej miery je dôležitá včasná diagnostika ochorenia a včasné začatie liečby? Ako to ovplyvňuje prognózu ochorenia?

 

Pridaj komentár