Rekonštrukcia anestéziologickej kliniky vo FNsP F.D. Roosevelta

(Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica)

Banská Bystrica/Bratislava, 31. októbra – FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica v piatok 27. októbra otvorila pre pacientov s vážnym zdravotným stavom zrekonštruované priestory II. Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU. V rámci renovácie bola vybudovaná aj nová transplantačná jednotka.

Klinika je najvyšším špecializovaným pracoviskom pre celý banskobystrický kraj, pričom pôvodné priestory už nevyhovovali súčasným potrebám. V nemocnici sú hospitalizovaní pacienti, ktorých vážny zdravotný stav vyžaduje intenzívnu zdravotnú starostlivosť a monitorovanie životných funkcií.

Rekonštrukciou prešli nevyužívané priestory po bývalom kardiologickom oddelení, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa kliniky. Do tejto časti presťahujú pacientov z pôvodných  priestorov.

„Zrenovované priestory prinesú významné skvalitnenie zdravotnej starostlivosti v našom obore. Zvýši sa komfort nielen pre pacientov, ale aj pre personál, ktorý denne pracuje vo vysoko záťažovom prostredí,“ približuje prínosy rekonštrukcie prednosta anestéziologickej kliniky MUDr. Jozef Valky, PhD.

rekonštrukcia anesteziologickej kliniky 2
Nová transplantačná jednotka (zdroj: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica)

Biochemické laboratórium a transplantačná jednotka

Okrem toho, že priestory sú nové a moderne vybavené, pribudol vstupný filter zvlášť pre pacientov, zvlášť pre personál a návštevy. Ďalej pribudli samostatné skladové priestory na zdravotnícky materiál, či vlastné biochemické laboratórium, ktoré lekárom urýchli vyhodnocovanie životne dôležitých parametrov z krvných vzoriek. V rámci renovácie bol vybudovaný aj nový rozvod medicinálnych plynov a samostatná klimatizácia.

„Naša nemocnica je významným transplantačným centrom na Slovensku a jediným ktoré transplantuje pečeň. Som veľmi rada, že sa nám v zrekonštruovaných priestoroch podarilo vybudovať dlho očakávanú transplantačnú jednotku, ktorá skvalitní pooperačnú starostlivosť o transplantovaných pacientov a umožní rozvoj tohto nášho jedinečného programu,“ dopĺňa generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Uskutočnená rekonštrukcia stála 815 000 eur. Podstatnú časť poskytlo Ministerstvo zdravotníctva SR zo svojej rozpočtovej kapitoly, sumou 250 000 eur prispela samotná nemocnica.

Zdroj: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár