Psoriáza – v čom spočíva jej dnešná liečba?

Psoriáza si nevyberá, avšak má aspoň zmysel pre „spravodlivosť“ – mužov aj ženy postihuje v rovnakom percente. Sťažovať by sa na ňu mohli Škandinávci, ktorých trápi o niečo častejšie, ako Európanov z juhu. U nás je asi 110 000 – 200 000 psoriatikov, a každý desiaty z nich ešte nemá 15 rokov.

 

Výhody aj nevýhody by sme mali poznať už na začiatku

Psoriáza je ochorenie, ktoré aj keď nespôsobuje smrť, môže človeka invalidizovať, a veľmi výrazne tým ovplyvní kvalitu jeho života. Takmer 25 % prípadov psoriázy prebieha v stredne ťažkej až ťažkej forme. Práve títo pacienti sú najvhodnejší pre systémovú liečbu. Mnohí z nich sa neliečia dostatočne,  a dlhodobo ostávajú len na lokálnej liečbe.

Požiadavkou na celkovú liečbu psoriázy je, aby bola rýchla a účinná, minimálne toxická, dobre znášaná, pohodlná pre pacienta, a dlhodobo kontrolovala ochorenie. Súčasné možnosti sú však aj napriek veľkému rozvoju vedy obmedzené.

Každá systémová liečba psoriázy má svoje výhody, ale aj nevýhody a obmedzenia. Každý pacient musí byť pred nasadením celkovej liečby dôkladne vyšetrený, zhodnotí sa jeho klinický stav. Pacient musí vedieť, ako správne užívať lieky, musí poznať možné riziká a komplikácie. Počas liečby je nevyhnutne pod pravidelným lekárskym dozorom.

 

Fotochemoterapia

Najstaršou systémovou terapiou je fotochemoterapia. Zrodila sa z pozitívneho vplyvu slnečného žiarenia na psoriázu. Súčasná fotochemoterapia pozostáva z aplikácie UVA žiarenia, v kombinácii so psoralénmi. Ide o látky, ktoré zvyšujú citlivosť kože na UV žiarenie, a umožňujú tak znižovať jeho dávku za rovnakého, resp. zvýšeného liečebného efektu. Psoralény ale zaťažujú aj pečeň, preto pacient musí vydržať bez alkoholu, a je podrobovaný pečeňovým testom.

Ani druhá etapa fotochemoterapie – UVA žiarenie – nie je celkom neškodná. Sú stanovené dávky žiarenia, ktoré človek môže dostať počas jednej kúry, a vyčíslená je aj celková dávka za život.

Iným prípravkom, ktorý sa používa v systémovej liečbe psoriázy, je acitretín, ktorý zasahuje priamo pri vzniku psoriatických ložísk. Acitretín zabraňuje vzniku týchto ložísk na bunkovej úrovni, a tým ovplyvňuje tvorbu šupín, aj zápalovú reakciu. Neotigason má určité vedľajšie účinky, na ktoré treba pamätať, a určité obmedzenia, ktoré je potrebné dodržiavať. Najpozornejší musíme byť pri žene v tehotenstve – môže totiž dôjsť k poškodeniu plodu. Žena preto počas užívania acitretínu (a dva roky po jeho vysadení) nesmie otehotnieť.

Pacienti užívajúci acitretín mávajú veľmi suché sliznice – najmä oči. Môžu mať teda problémy pri používaní kontaktných šošoviek. Tiež nesmú užívať A vitamín, tetracyklínové antibiotiká, piť alkohol a priveľmi zaťažovať pečeň. Niektorí chorí sa sťažujú na zvýšenú lámavosť nechtov a vypadávanie vlasov.

Imunosupresívum cyklosporín sa v systémovej liečby psoriázy využíva už dlhšie obdobie. Tento liek je účinný pri zastavovaní zápalových procesov v koži a kĺboch. Potláča síce časť imunitnej reakcie, je veľmi účinný, no má rôzne vedľajšie účinky a obmedzenia. Preto sa pacientom užívajúcim cyklosporín pravidelne kontrolujú najmä obličkové parametre a tlak krvi. Niektorým tiež zhrubnú ďasná a nadmerne rastú vlasy.

Metotrexát je preparát, ktorý sa podáva pacientom so stredne ťažkou až ťažkou formou psoriázy, pri celotelovom postihnutí kože, pri pustulóznej forme psoriázy a pri postihnutí kĺbov. Je to cytostatikum, ktoré bráni nadmernému množeniu buniek a zápalovej reakcii, čo je základ pre vznik psoriatických ložísk. Samozrejme, aj metotrexát má isté obmedzenia. Nesmú ho užívať tehotné ženy, alkoholici, osoby s poruchami obličkových a pečeňových funkcií, so zlým krvným obrazom, s akútnymi infekciami a pod.

 

Prínosy systémovej liečby

– pohodlné užívanie tabliet,

– úspešné potlačenie prejavov ochorenia,

– nezaťaženosť lokálnou terapiou,

– nezaťaženosť množstvom mastí, krémov a roztokov,

– celkové zlepšenie kvality života.

 

Riziká systémovej liečby

– vedľajšie účinky,

– komplikácie,

– reakcie s inými liekmi.

Rizikám sa dá z veľkej časti zamedziť pravidelnými kontrolami u dermatológa, ale tiež dôsledným dodržiavaním všetkých odporúčaní a poučení zo strany pacienta. Dobrá spolupráca lekára a pacienta je zárukou najbezpečnejšej a najúčinnejšej systémovej liečby psoriázy.

Ilustračné foto

Pridaj komentár