Prvá psychoterapia: Čo by ste mali vedieť?

Unavenú myseľ, napnuté nervy, či bezsenné noci, zakúšame čas od času všetci. Akosi to patrí k našej existencii. Ak sme dostatočne silní, drobnú krízu zažehnáme do niekoľkých dní aj sami.

Horšie je, keď sa pokúšame o samoliečbu duše, ktorá trpí celé mesiace, alebo dokonca roky. Mali by sme vedieť, že ťažké psychické stavy, ktoré dlhodobo ovplyvňujú náš osobný, či pracovný život, patria do rúk lekára.

A ako bude prebiehať prvý kontakt s ním? O tom nám porozprával skúsený bratislavský psychoterapeut, Mgr. Ján Zach.

Ako vyzerá psychoterapeutické sedenie?

Psychoterapia prebieha formou rozhovoru. Niektoré psychoterapeutické smery používajú aj iné formy, ako napríklad pohybové cvičenia, výtvarné aktivity, či počúvanie hudby. Psychoterapia sa – okrem hypnózy – uskutočňuje v bdelom stave. Na začiatku vznikne dohoda medzi pacientom a pychoterapeutom o cieľoch a stratégii, ktorá obsahuje aj počiatočný predpoklad celkového počtu sedení a informáciu o metóde. Psychoteapeutické sedenie trvá zvyčajne 50 minút – zúčastňujú sa na ňom terapeut a pacient. Okrem individuálnych sedení, často využívanou formou je aj tzv. skupinová terapia, kde sa pod vedením psychoterapeuta stretnú viacerí pacienti s podobným okruhom problémov.

Podľa čoho si vybrať dobrého psychoterapeuta?

Pacient je v podobnej situácii, ako v prípade výberu lekára – zvyčajne nemá potrebné schopnosti, aby posudzoval erudíciu ošetrujúceho vopred. Voľbu môžu uľahčiť referencie z okruhu blízkych ľudí, ktorí majú dobrú skúsenosť s konkrétnym psychoterapeutom.

S čím si vie, a s čím nevie poradiť psychoterapia?

Vo väčšine prípadov psychických ťažkostí, dokáže psychoterapia účinne pomôcť k úzdrave, resp. zlepšeniu “fungovania” človeka, alebo jeho vzťahov k iným ľuďom. Nemusí to byť, samozrejme, vždy len o problémoch a poruchách – psychoterapia je tiež vynikajúcim nástrojom osobnostného a kompetenčného rastu človeka, a pomáha udržať organizmus na zdravotnom a výkonnostnom optime. Ak sa však človek ocitne v bezvýchodiskovej ekonomickej situácii, a následne sa objavia psychické problémy, pri najlepšej vôli psychoterapia nevie nahradiť účinnú ekonomickú pomoc, ktorá ako jediná v danej situácii môže priniesť rozhodujúci zvrat.

Aké sú podmienky vstupu na terapiu?

Úvodné podmienky sa naplnia v momente, kedy sa pacient iniciatívne rozhodne podstúpiť psychoterapiu – s vedomím určitého cieľa, ktorý má byť takto dosiahnutý. Minimálnou ďalšou podmienkou pre štart psychoterapeutického procesu, je potom už len schopnosť tohto pacienta, byť v psychologickom kontakte.

Kedy je psychoterapia neúčinná?

Hoci psychoterapeut postupuje správne, niekedy sa stane, že terapia neprinesie želané výsledky. Patrí medzi typické vlastnosti psychoterapeutickej komunity, pozerať na takéto prípady ako na možný zdroj nového poznania. Tak napríklad, analýza neúspešných prípadov terapií, doviedla svojho času Heinza Kohuta k identifikovaniu novej nozologickej jednotky, ktorú dnes poznáme ako narcistickú poruchu osobnosti; dovtedy bola neznáma.

Záleží úspešný výsledok od vzťahu, dôvery k psychoterapeutovi?

Psychoterapeutický proces prebieha v mimoriadne bezpečnej, intímnej a ľudsky hlbokej atmosfére. Preto jedna z prvých vecí, o ktorú sa usilujú spoločne pacient a psychoterapeut, je budovanie dôvery, ktorá sa rodí v prvom rade ako dôsledok zážitku pacienta z bezpodmienečného prijatia terapeutom. Ďalšou „živinou“ pre rast dôvery je to, že terapeut neostáva neosobne skrytý za profesnú rolu, ale vkladá sa do deja ako živá ľudská bytosť.

Ako môže klient prispieť k úspechu psychoterapie?

Odvahou. Vyslovene povzbudzujem svojich pacientov, aby odložili tie svoje pomyselné „pampersky“ a riskli trošku úzkosti, ktorá im bráni, aby sa javili takými, akí sú. Takto vzniká priaznivá počiatočná situácia pre psychoterapeutickú prácu s problémom.

Referencie od klientov

„Stretnutia s Jánom Zachom mi pomohli nájsť cieľ v živote, a žiť ho naplno. Myslím si, že jeho forma terapie je vhodná pre všetkých ľudí, bez ohľadu na to, v akých situáciách sa nachádzajú.“

Pavol

„Ján Zach je človek, ktorý nelieči, ale uzdravuje! Svojou prirodzenou schopnosťou počúvať, pozorovať, odhaliť skryté procesy v človeku, pomáha ľuďom z ich trápení, depresií a prítmí, byť slobodnými a šťastnými, a šíriť tak dobro.“

Peter

„Na stretnutiach s Jánom Zachom som si uvedomila, aké je v živote dôležité, byť uvoľnená a sama so sebou vyrovnaná. S jeho pomocou postupne prekonávam rôzne životné peripetie a cítim, že sa tak zo mňa stáva plnohodnotný člen spoločnosti. Ak by som sa mala znova rozhodnúť, či sa zverím do jeho rúk, neváhala by som, a urobila by som tak oveľa skôr. Je to vynikajúci odborník a skvelý človek, ktorý pomáha každému, bez ohľadu na to, o koho ide, a preto si ho veľmi vážim.“

Katarína

Ilustračné foto

Pridaj komentár