Prvá pomoc: Vaše ruky môžu zachrániť život

Pokusy o záchranu života sú staré ako ľudstvo samo. Zmienky o nich môžeme nájsť v mýtoch, kreslených aj písaných historických odkazoch z dávnych historických období.

Kedysi bolo najčastejšou príčinou náhlej smrti utopenie. Preto aj prvé pokusy o záchranu života boli zamerané na obnovenie dýchania – napr. zavesením postihnutého dolu hlavou, váľaním na sudoch, alebo jeho natriasaním pri jazde na koni…

Slovenský Červený kríž

Humanitárna organizácia Slovenský Červený kríž, sa výučbe prvej pomoci venuje od svojho vzniku – v roku 1919. Už takmer storočie učí jeho tím verejnosť, ako pomôcť človeku v núdzi. Na celom Slovensku pravidelne organizuje akreditované kurzy prvej pomoci, v rozsahu 8, 16 a 33 hodín.

Červený kríž sa zrodil v srdci švajčiarskeho obchodníka Henryho Dunanta (1828-1910) – 24. júna 1859, potom, čo na vlastné oči videl jednu z najkrvavejších bitiek storočia, bitku pri talianskom Solferine.

Prvou pomocou môžete len pomôcť

Pomoc v čase, keď je ešte možné reálne zachrániť život, žiaľ, dnes nedostane každý. Resuscitácia je poskytovaná len pri jednom z piatich náhlych zastavení obehu.

Prvá pomoc pritom nie je o zložitých vedomostiach, zručnostiach, ale o vôli. Niekoľko jednoduchých úkonov môže zachrániť životy. Vykonávaním resuscitácie nemôžete urobiť nič zle. Jediná vec, ktorá môže byť zlá, je neurobiť nič.

A keď si aj v tú vážnu chvíľu nespomeniete na nič iné, stačí, aby ste tomu, kto nedýcha, neprerušovane stláčali hrudník. V praxi sa osvedčilo organizačné pravidlo „4Z“ – zabezpečiť bezpečnosť, zistiť, čo sa stalo, zavolať na tiesňovú linku a zachrániť – poskytnúť prvú pomoc.

MUDr. Jozef Köppl, zakladajúci člen Slovenskej resuscitačnej rady z DFNsP Bratislava, k téme:

„V Európe zomrie denne cca tisíc ľudí – to sú tri lietadlá, ktoré by padli, a to by rozhodne vyvolalo väčšiu davovú psychózu, ako keď niekto skonštatuje, že títo ľudia zomreli na srdcové zlyhanie. Máme vynikajúce vybavenie, prístroje v nemocnici, vyškolený personál, ktorý vie pomôcť človeku, ale bojujeme s časom. A ten čas môžu získať len tí, ktorí sú na mieste nehody, teda priatelia, blízki, okoloidúci. Oni zbierajú dôležité minúty, aby ľudia prežili, a boli v adekvátnej kondícii po prežití. Je dobré vedieť, že dojazdové časy sanitiek sú zhruba na úrovni od 6 minút vyššie. Ak sa človeku, ktorému „dôjde zle“, nedostane pomoci do 3 – 5 minút, odumiera mu mozog“.

Najdôležitejšie je srdce

Každoročne sa náhle zastaví srdce (nie v nemocnici) približne u 350 000 Európanov. A 100 000 z nich by mohlo žiť, keby… Keby sme im vedeli poskytnúť prvú pomoc…

K náhlej zástave srdca dochádza najčastejšie doma, kde sú jedinými svedkami udalosti členovia rodiny. Pokiaľ vedia, ako resuscitovať, zvyšuje sa percento prežitia ich blízkych dvoj- až trojnásobne.

Podľa štatistiky je na Slovensku 48 % ľudí, ktorí sú ochotní poskytnúť prvú pomoc. V Európe sú krajiny, kde je to maximálne 12 %.

Prečo je dôležité, vedieť poskytnúť prvú pomoc:

  • o živote človeka často rozhodujú sekundy, stačí chvíľková nepozornosť alebo nešťastná súhra okolností,
  • na Slovensku máme vysokú mieru úmrtnosti na srdcovo cievne ochorenia, často ide o neočakávané udalosti,
  • každý z nás sa môže ocitnúť v situácii ohrozenia zdravia a života,
  • pri bezprostrednom ohrození života, je včasné a správne poskytnutie prvej pomoci jedinou cestou na zachovanie života a jeho kvality,
  • ­ide o občiansku povinnosť, definovanú v trestnom zákone.

Ak sa stane, že idete oživovať, postupujte takto

Volajte

Zavolaním na tiesňovú linku privolajte pomoc. Uistite sa, že môžete bezpečne pristúpiť k postihnutému človeku, a skontrolujte, či reaguje. Zakloňte mu hlavu a zdvihnite bradu. Skontrolujte dýchanie. Ak nedýcha normálne, začnite resuscitáciu.

Kam volať

Volajte na číslo 155 (112 je so zdržaním, kvôli prepájaniu). Povedzte vaše meno, miesto, kde sa nachádzate, že je tam niekto, kto nedýcha, a že ste začali s resuscitáciou.

Stláčajte

Položte zápästnú časť vašej dlane na stred hrudníka človeka. Priložte ľavú ruku na pravú, a vzájomným prepletením si zomknite prsty. Hrudník stláčajte s frekvenciou 100 – 120/min, do hĺbky viac ako 5 cm, a to až do príchodu záchrannej zdravotnej služby.

Uvoľnenie má byť rovnako silné ako stláčanie. Pokiaľ ste trénovaný, podajte 2 záchranné vdychy po každých 30 stlačeniach hrudníka. Ak s tým nemáte skúsenosti, aspoň neprerušovane stláčajte hrudník.

Hrudník stláčajte silno. Neobávajte sa ublíženia. Keď je to možné, striedajte sa s niekým každé 2 minúty.

Usmejte sa, buďte pozitívni

Po príchode záchranky pokračujte v resuscitácii, kým nedostanete iný pokyn. Usmievajte sa, prihovárajte sa postihnutému človeku.

Možno sa vám podarilo obnoviť činnosť srdca, a zachránili ste tak život, a možno to budú musieť urobiť povolanejší. Akákoľvek pomoc je však vždy lepšia ako žiadna.

Skvelá práca!

Viac informácií o poskytovaní prvej pomoci, nájdete aj na stránkach: www.srr.sk, www.rzp.sk, www.as-sr.sk, www.falck.sk a www.redcross.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár