Prvá pomoc pri autonehode

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Dopravné nehody patria k závažným udalostiam, pri ktorých musia zasahovať často nielen zdravotníci, ale tiež hasičský a policajný zbor.

Každoročné štatistiky dopravných nehôd sú nelichotivé a zarážajúce. Na našich cestách sa minulý rok stalo až 13 535 dopravných nehôd. V dôsledku nich sa ťažko zranilo 1091 ľudí, pričom o život zbytočne prišlo 274 osôb.

Každý z nás je niekedy chodcom, cyklistom, vodičom či spolujazdcom, preto riziko, že zažijete dopravnú nehodu, je pomerne vysoké.

Pamätajte, že zaistenie bezpečnosti a poskytnutie prvej pomoci pri dopravnej nehode je povinné zo zákona.

Vie však poskytnúť prvú pomoc každý?

Je prvá pomoc pri autonehode zložitý proces?

Vidíte pred sebou autonehodu? Nepanikárte!

Ak sa stanete účastníkom alebo svedkom dopravnej nehody, čakajte, že to bude veľký šokpsychická záťaž pre všetkých zúčastnených. Preto je dobré, keď máte v hlave predstavu, čo robiť a na čo si dávať pozor.

Zaistenie miesta nehody

Keď pomáhate účastníkom dopravnej nehody, vždy myslite na vlastnú bezpečnosť. Tá je prvoradá. Preto musíte najskôr zaistiť miesto nehody – tak, aby zbytočne nedošlo k ďalším kolíziámzraneniam. Až potom sa venujte zraneným.

Ak prechádzate okolo nehody autom, zastavte vozidlo na kraji cesty (ideálne mimo vozovku), zhruba 50 –  100 m za nehodou, v smere vašej jazdy. Mali by ste čo najskôr viditeľne označiť miesto dopravnej nehody.

postup pri autonehode
Zdroj foto: Shutterstock.com

Zapnite výstražné svetlá a umiestnite výstražný trojuholník za miestom nehody, vo vzdialenosti aspoň 45 m. Chránite tým nielen seba, ale aj ostatných.

Zhodnotenie situácie a privolanie pomoci

Ešte predtým, ako zavoláte záchrannú službu, zistite počet zranenýchich zdravotný stav – či sú pri vedomí, či komunikujú, či sa môžu hýbať. Niekedy sa stáva, že zranení po náraze vypadnú z vozidla, preto musíte prehliadnuť aj okolie.

Ak je to nevyhnutné (napr. hrozí výbuch a pod.), zranených šetrne vytiahnite z vozidla. Častý prípad je, že dvere vozidla sa nedajú otvoriť. Vtedy je potrebné, aby ste opatrne rozbili sklo.

Ak je zranený zapásaný bezpečnostným pádom, odrežte ho. Pokúste sa zabrániť pohybu hlavy a dbajte o to, aby nedošlo k rotácii chrbtice.

(Zdroj: Youtube.com)

Na vyprosťovanie ľudí z auta je vhodný Rautekov manéver. Ruky vsunieme pod obe podpazušia zraneného, pričom ho držíme za zápästie a predlaktie pokrčenej hornej končatiny. Telo postihnutého máme navalené na svojom trupe a jednej nohe, a krátkymi krokmi cúvame od miesta nešťastia.

Tým zraneným, ktorí sú schopní vystúpiť z vozidla, pomôžte, a ak máte k dispozícii reflexné vesty, oblečte im ich. Všetky osoby nasmerujte mimo rizikovú dopravnú premávku a snažte sa ich upokojiť.

Privolajte zdravotnú záchrannú službu – na čísle 155, prípadne volajte centrálnu linku – na čísle 112.

Ako správne telefonovať?

 1. Predstavte sa. Ako to robíte vždy, keď voláte s niekým, s kým ste sa nikdy nevideli.
 2. V krátkosti vysvetlite, čo sa stalo (stret automobilu a nákladného vozidla, zrazený chodec a pod.).
 3. Oznámte, koľko je postihnutých.
 4. Odhadnite, aký je ich zdravotný stav (sú pri vedomí, dýchajú, kričia, aké majú približne zranenia).
 5. Kde presne sa nehoda stala – miesto je dôležité upresniť (číslo cesty, kilometrovník na diaľnici, smer, v ktorom došlo k nehode, názvy obcí, medzi ktorými k nehode došlo).
 6. V akom stave sa nachádza vozidlo – či horí, alebo či je potrebné privolať hasičov.
 7. Snažte sa čo najpresnejšie odpovedať na otázky dispečera a riaďte sa jeho pokynmi.
 8. Nikdy nezavesujte ako prví!
prva-pomoc-pri-autonehode-112
Zdroj foto: Shutterstock.com

Poskytnutie prvej pomoci – ošetrenie zranených

Ak je zranených osôb viac, poproste o pomoc ostatných nezranených, prípadne ľahko zranených. Rozdeľte úlohy. Zapamätajte si, že obvykle ten, kto kričí, nie je v bezprostrednom ohrození života, a vašu pomoc potrebuje oveľa menej, ako ten, kto je ticho.

 1. Zraneného človeka, ktorý ostal vo vozidle, najprv oslovte, čím okamžite zistíte stav jeho vedomia.
 2. Ak na oslovenie nereaguje, skúste vytvoriť bolestivý podnet (nefackajte ho!).
 3. Ak je zranený pri vedomí (reaguje na oslovenie alebo bolestivý podnet) a nehrozí ďalšie nebezpečenstvo, nevyťahujte ho. Pýtajte sa na bolesti a zisťujte prípadné krvácanie.
 4. Ak zranený krváca, okamžite krvácanie zastavte. V prípade tepenného krvácania totiž stačia 2 minúty, a zranený môže umrieť.
 5. Pre svoju bezpečnosť si nasaďte rukavice (z lekárničky) a pomocou tlakového obväzu zastavte krvácanie.
 6. Je vysoko pravdepodobné, že zranený utrpel šok. Vtedy ho prikryte izotermickou fóliou a upokojujte ho.
 7. Nedávajte mu piť, mohli by ste vyvolať zvracanie. Pery len ovlažujte.
 8. Nepodávajte mu žiadne lieky, len ošetrite zranenia a čakajte na príchod sanitky.
 9. Pokiaľ je zranený mimo auto (a je v šoku), položte ho na chrbátvyvýšte mu nohy. Táto protišoková poloha centralizuje krv smerom k životne dôležitým orgánom. Dokáže zachrániť život.
 10. Do príjazdu záchranných zložiek s postihnutým neustále komunikujte, upokojujte ho a kontrolujte jeho zdravotný stav.

Ak je zranený v bezvedomí (na oslovenie a bolestivý podnet nereaguje), pokúste sa o šetrné uvoľnenie dýchacích ciest (ešte v aute). Jemným tlakom na bradu a čelo mu zakloňte hlavu a každých 10 sekúnd kontrolujte stav dýchania.

Sledujte pohyby hrudníka, počúvajte zvuky pri dýchaní, vnímajte záchvevy vzduchu na svojej tvári. Ak zranený dostatočne nedýcha, musíte ho z vozidla vytiahnuť.

Môžete sa však ocitnúť v situácii, keď zraneného nemožno z vozidla vyslobodiť. V takomto prípade aspoň udržiavajte voľné dýchacie cesty.

Po vytiahnutí zraneného z auta sa znovu pokúste o spriechodnenie dýchacích ciest – jemným záklonom hlavy. Ak aj naďalej nedýcha, alebo dýcha nedostatočne, okamžite zahájte kardiopulmonálnu resuscitáciu.

Pokračujte v nej až do príchodu záchranných zložiek, samozrejme, s ohľadom na svoje sily, či obnovenie dýchania u postihnutého.

poskytnutie prvej pomoci
Zdroj foto: Shutterstock.com

U dospelých je pomer stlačení hrudníka a vdychov 30:2, u detí však začnite 5 úvodnými vdychmi. Pokračujte masážou srdca, striedajte ju s dýchaním z úst do úst, opäť v pomere 30:2.

Zapämatajte si:

 • Pri dopravných nehodách vždy myslite na možné zranenie chrbtice. Práve toto je jeden z najčastejších dôvodov, prečo sa ľudia boja zahájiť resuscitáciu.
 • Pokiaľ je ale človek v bezvedomínedýcha, prioritnejšie je obnovenie životne dôležitých funkcii, teda vykonanie resuscitácie. V tomto prípade ide o vyššiu prioritu, než možné poškodenie chrbtice.
 • Ak je zranený v bezvedomí, ale plynule dýcha, pričom nehrozí ďalšie nebezpečenstvo, nechajte ho vo vozidle. Do príchodu záchranných jednotiek udržiavajte spriechodnené dýchacie cesty a sledujte stav dýchania.
 • Nezabudnite na ošetrenie ďalších zranení, zlomeniny fixujte, popáleniny chlaďte, očistite a ošetrite, obviažte všetky rany. So zranenými neustále komunikujte. Ubezpečte ich, že lekár je už na ceste, a vždy im popíšte, čo robíte a prečo to robíte.

Ošetrenie motocyklistu

Častými účastníkmi dopravných nehôd sú motocyklisti, ktorí bývajú väčšinou najviac poranení. Ak je motocyklista pri vedomí, vyvarujte sa zbytočných pohybov a do doby príchodu záchrannej služby sledujte jeho životné funkcie.

Vzhľadom na to, že zranenie chrbtice a miechy je v týchto prípadoch veľmi časté, musíte byť veľmi opatrní. Ak je motocyklista v bezvedomí, zistite stav dýchania, čo môže byť obtiažne kvôli nasadenej prilbe. Ak si teda nie ste istí, či postihnutý dýcha, dajte mu prilbu opatrne dole a spriechodnite dýchacie cesty.

Rautekov hmat
Zdroj foto: Shutterstock.com

Najlepšie je, keď dávate prilbu z hlavy dole vo dvojici. Jeden záchranca pridržiava hlavu a krk (v nehybnej polohe, v osi tela), zatiaľčo druhý sníma helmu – ťahom, v osi tela. V prípade poranenia chrbtice, je veľmi nebezpečný pohyb chrbtice do strán, čoho sa vyvarujte.

Po tom, ako ste poskytli prvú pomoc všetkým zraneným, čakajte na príchod záchranných zložiek a postarajte sa o bezpečnosť premávky na úseku, kde sa stala nehoda. Zaistite cenné predmety proti krádeži.

Prvá pomoc pri autonehode sa dá zvládnuť, no musíte zachovať chladnú hlavu.

Zdroje:

 1. http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/dopravna_policia/dn/Vyhodnotenie%20DBS%20za%20rok%202015%20def..pdf
 2. http://kosice.redcross.sk/news/prva_pomoc_na_cestach
 3. https://www.falck-academy.sk/prva_pomoc.asp?s=transport

Pridaj komentár