Prínos biologickej liečby pre pacientov so psoriázou

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Psoriáza, dedične podmienené zápalové ochorenie, sa viditeľne prejavuje na koži, avšak postihuje aj niektoré vnútorné orgány. Zasahuje nielen telo, ale aj psychiku pacienta.

Ľudí, ktorí trpia psoriázou, každým rokom pribúda. Čoraz častejšie táto choroba postihuje aj mladšie vekové kategórie.

Na druhej strane však vedecký výskum priniesol aj nové, vysokoúčinné možnosti liečby, takže ak sa toto systémové ochorenie podchytí v čo najskoršom štádiu a pacient dodržiava liečbu – možno ho dostať pod kontrolu v takej miere, aby čo najmenej zasahovalo do života pacienta.

O psoriáze, úskaliach tejto choroby a možnostiach liečby sme sa zhovárali s prof. MUDr. Máriou Šimaljakovou, PhD., MHA, MPH, prednostkou I. Dermatovenerologickej kliniky LF UK a UN Bratislava.

Pani profesorka, jednou z definícií psoriázy je, že ide o systémové ochorenie. Čo si má pod tým laik predstaviť?

Psoriáza je zápalové, dedične podmienené, chronické, recidivujúce ochorenie na imunitnom podklade, ktoré charakterizuje neúplné dozrievanie a diferenciácia buniek pokožky. Postihuje približne 24 % európskej populácie. Vyskytuje sa v rovnakom percente u žien ako u mužov a líši sa na podklade geografických a etnických podmienok. V severských štátoch Európy je výskyt psoriázy vyšší ako na juhu. Kaukazská rasa je postihnutá častejšie ako žltá. U eskimákov a juhoamerických indiánov sa prakticky nevyskytuje.

V akom veku sa psoriáza objaví najčastejšie? Môžu byť pacientmi aj deti?

Prvý výsev psoriázy má dva vrcholy, a to okolo 20. roku života a aj okolo 50. roku. U detí je ochorenie zriedkavé a výnimočne sa vyskytuje pred 6. rokom.

Môže sa stať, že sa psoriáza objaví napríklad aj u pacientov, ktorí v detstve trpeli atopickým ekzémom? Súvisia nejako tieto dve, prípadne iné kožné ochorenia?

Ochorenia sa môžu vyskytovať aj spolu, i keď je to skôr výnimočné. Na vzniku klinických prejavov psoriázy majú významný podiel exogénne a endogénne faktory, ktoré vyvolajú klinickú manifestáciu psoriázy u pacientov s latentnou formou ochorenia.

Medzi uvedené faktory patria infekcie, zápalové kožné choroby, hormonálne vplyvy, nesprávna životospráva, fyzikálne a chemické vplyvy a iné závažné celkové ochorenia. Spúšťačom ochorenia môžu byť aj bežne používané lieky, medzi ktoré patria napr. betablokátory, nesteroidné antiflogistiká, ACE inhibítory, antimalariká, lítium a pod.

Niektoré faktory, ako ultrafialové žiarenie, slnečné podnebie, spojené s kúpeľom v mori, prípadne gravidita, pôsobia na psoriázu inhibične – znamená to, že potláčajú prejavy ochorenia.

Sú pacienti s genetickou predispozíciou pre psoriázu náchylnejší aj na iné autoimunitné ochorenia?

V poslednom čase výrazne stúpol záujem o súvislosť medzi psoriázou a mnohými ďalšími ochoreniami. Najnovšie výskumy potvrdzujú, že psoriáza patrí medzi ochorenia podmienené celkovým zápalom organizmu. Výrazne stúpol záujem o výskyt interných ochorení asociovaných so psoriázou.

Časť týchto ochorení je zahrnutá pod tzv. metabolický syndróm alebo syndróm inzulínovej rezistencie, ktorý zahŕňa hypertenziu, cukrovku, zvýšenú hladinu tukov v krvi, obezitu, ochorenia srdca a postihnutie obličiek. Pri týchto ochoreniach hrá významnú úlohu chronický zápal.

Je viacero typov psoriázy – mohli by ste stručne uviesť, ktoré to sú, ktoré sú najčastejšie a čím sú charakteristické?

Pre klinický obraz psoriázy sú typické ostro ohraničené ružové škvrny, na povrchu so suchými, striebristými, ľahko sa odlučujúcimi šupinami, ktoré pokrývajú celé ložisko, okrem úzkeho lemu na okraji.

Akútny výsev psoriázy vzniká najčastejšie po infekcii horných dýchacích ciest. Je roztrúsený po celom tele vo forme bodkových, kvapkových alebo mincových ložísk. Výsev môže sprevádzať pocit svrbenia.

Pri chronickej forme ochorenia sú ložiská najčastejšie vo vlasatej časti hlavy, na lakťoch, kolenách a v krížovej oblasti. Ložísk býva menej, sú väčšie, hrubšie, tmavšej ružovočervenej farby, niekedy s prasklinami na povrchu. Šupiny pevnejšie lipnú k povrchu kože. Pocit svrbenia obvykle chýba.

Medzi menej typické formy psoriázy patrí inverzná forma, lokalizovaná v miestach vlhkej záparky. Psoriáza môže postihovať izolovane len dlane a stupaje, nechty a sliznice.

30 % chronickej ložiskovej psoriázy sprevádza postihnutie kĺbov. Je zaujímavé, že riziko tohto problému sa zvyšuje u pacientov, ktorí majú psoriázou postihnuté nechty, vlasatú časť hlavyryhu v sedacej oblasti.

Spontánne, po náhlom ukončení liečby alebo po pôsobení iných provokačných faktorov môže vzniknúť psoriatická erytrodermia. Zápal postihujúci celú kožu je výrazne červený. Ochorenie môžu sprevádzať celkové príznaky.

Môže za vznikom ložiska stáť napríklad aj poranenie kože?

Poranenie, tlak, prípadne operačná rana je miesto, kde sa u pacienta so psoriázou vytvoria nové ložiská.

Prínos-biologickej-liečby Mária Šimaljaková
MUDr. Máriou Šimaljakovou, PhD., MHA, MPH (archív M. Šimaljakovej)

Psoriáza sa primárne prejavuje na koži, ale postihnuté môžu byť aj nechty, kĺby či sliznice. Môže sa u pacienta objaviť len postihnutie kĺbov alebo nechtov bez prejavov na koži?

Áno, je to možné. Postihnutie kĺbov zväčša nasleduje postihnutie kože, ale asi v 20 % mu môže predchádzať. Postihnutie nechtov je potrebné odlíšiť napr. od hubových infekcií.

V liečbe psoriázy treba zachovať určitý postup, pričom v súčasnosti je vrcholom biologická liečba. Poskytujeme aj na Slovensku tú najmodernejšiu liečbu, ktorá je celosvetovo k dispozícii?

Biologická liečba je na Slovensku dostupná už 15 rokov, samozrejme, za určitých podmienok. Pacient musí mať určitý rozsah ochorenia, musí prejsť štandardnou celkovou liečbou a musí podstúpiť veľa vyšetrení predtým, ako o súhlas s podávaním biologickej liečby požiadame zdravotnú poisťovňu.

Na akom princípe táto liečba funguje?

Biologická liečba potláča celkovú zápalovú reakciu v organizme.

Možno pomocou biologickej liečby docieliť až úplné vyčistenie kože?

Pred niekoľkými desaťročiami sme boli radi, ak sa docielilo aspoň 50 % zlepšenie kožného nálezu. Postupne, s biologickou liečbou, sa tento cieľ menil na 75 % zlepšenie a v poslednom čase je cieľom skoro úplné až úplné vyčistenie kože. Psoriázu ešte stále nevieme vyliečiť, ale vieme ju veľmi úspešne liečiť.

Psoriáza je teda nevyliečiteľné, ale dobre liečiteľné ochorenie – nevyhnutná je však dobrá spolupráca pacienta a dodržiavanie liečby. Aké sú vaše skúsenosti s pacientmi? Sú v liečbe disciplinovaní?

S mojimi pacientmi mám veľmi dobré skúsenosti. Niektorí sú na biologickej liečbe od samého začiatku, to znamená okolo 15 rokov. Kvalita ich života sa nesmierne zlepšila, môžu sa voľne pohybovať na kúpaliskách, športovať a žiť plnohodnotným životom. Pacienti so psoriázou majú niekedy ťažké depresie v dôsledku odmietania spoločnosťou, a práve tento hendikep biologická liečba odstraňuje.

Aká by mohla byť ďalšia úroveň posunu liečby psoriázy?

Genetické inžinierstvo. Je to niekde v diaľke. Buďme vďační za súčasný pokrok v liečbe. Bolo by výborné, aby takáto účinná liečba bola aj pre iné ťažké diagnózy.

Pridaj komentár