Pozrime sa deťom na zúbok

„Oslávme zdravý úsmev“ znie motto tohtoročného Svetového dňa ústneho zdravia, ktorému patrí v kalendári dátum 20. marec.

Zubný kaz je progresívne ochorenie, ktoré bez ošetrenia zhoršuje kvalitu života dieťaťa. Obmedzená schopnosť jesť a žuť, nezanedbateľné estetické hľadisko, chybný rečový prejav – to všetko môže dieťa negatívne formovať.

V posledných rokoch stúpla kazivosť zubov u detí (paradoxne) vo vyspelých krajinách. Podľa Medzinárodnej federácie zubných lekárov (FDI) sa má podchytiť starostlivosť o ústne zdravie na školách.

Vo Svetový deň ústneho zdravia sa po celom svete organizujú rôzne edukatívne akcie, zamerané na prevenciu a nácvik správneho čistenia chrupu. U nás je už niekoľko rokov vypracovaný program pre predškolákov a žiakov základných škôl. Na Slovensku ho realizuje Slovenská komora zubných lekárov.

Záštitu nad konferenciou pre novinárov, ktorá sa uskutoční dňa 20. marca 2014 o 10. 00 hod. v priestoroch Základnej školy Mierová 46 (školská knižnica) v Bratislave, prevzala riaditeľka Kancelárie WHO na Slovensku, MUDr. Darina Sedláková, MPH.

 

Je dobré vedieť, že:

60 90 % školopovinných detí vo svete má zubný kaz,

bolesť zuba je častým dôvodom absencií detí v školách,

ústne zdravie vplýva na celkové zdravie, na sebadôveru a vzťahy,

prvá línia starostlivosti o zuby je dobrá ústna hygiena a pravidelné kontroly u zubného lekára,

na svete je viac ako jeden milión kvalifikovaných zubných lekárov,

zubári dnes používajú moderné liečebné postupy; môžu obnoviť skoro všetky funkcie zubov, aj ovplyvniť ich estetický vzhľah,

5 10 % verejných financií vo vyspelých krajinách je určených pre ústne zdravie.

 

Zdroj: Slovenská komora zubných lekárov

Ilustračná fotografia

Pridaj komentár