Poznáme výnos hlavného dňa Bielej pastelky

Výnos z hlavného dňa verejnej zbierky Biela pastelka 2012 je už známy. V uliciach 102 miest a obcí sa 26. septembra vyzbieralo 67 067,31 € na podporu ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. V predchádzajúcom roku dobrovoľníci vyzbierali 75 038,71 €.

Zbierka trvá do konca roka, prispieť do nej možno zaslaním prázdnej sms správy v hodnote 1 € na číslo 820 alebo ľubovoľným vkladom na účet číslo 4030016212/3100. Výnos bude použitý na bezplatné poskytovanie akreditovaných sociálnych služieb pre nevidiacich a slabozrakých.

Do hlavného zbierkového dňa 26. septembra sa na celom Slovensku zapojilo 2 139 dobrovoľníkov s pokladničkami, ktorí jednoeurové príspevky odmenili praktickou spinkou s vyobrazením bielej pastelky. V Bratislave a Banskej Bystrici si návštevníci infostánkov ÚNSS mohli nechať bezplatne vyšetriť zrak Fundus kamerou. Vyšetrenie slúži na diagnostiku vekom podmienenej degenerácie makuly, ktorá u starších ľudí môže viesť k strate zraku.

Túto možnosť využilo 247 záujemcov, z toho 143 v Bratislave a 104 v Banskej Bystrici. Priemerný vek vyšetrených bol 59,5 rokov. Väčší záujem o vyšetrenie očného pozadia prejavili ženy – až 70 %. Z 247 vyšetrených malo 38 (15,38 %) pozitívny nález na vekom podmienenú degeneráciu makuly. Najmladší vyšetrený, u ktorého bol zistený nález, mal 37 rokov, najstarší 85 rokov.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého členmi sú nevidiaci a slabozrakí ľudia, ich priaznivci, priatelia a rodičia. V súčasnosti má viac ako 4 700 členov združených v 68 základných organizáciách. Svoje služby, poradenstvo a aktivity poskytuje ľuďom so zrakovým postihnutím v každom kraji Slovenska bezplatne. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vznikla v roku 1990.

Pridaj komentár