Potrebujete právnu pomoc?

Je dôležité, aby všetci občania mali nárok na právnu pomoc. Zároveň by však mali mať možnosť právneho zastúpenia v prípade, že nedisponujú žiadnymi finančnými prostriedkami. Na Slovensku je niekoľko centier právnej pomoci, a pôsobia v rôznych regiónoch, prevažne v sídlach Okresných súdov SR.

JUDr. Zuzanu Várošovú sme zastihli v priestoroch bratislavského Centra právnej pomoci. Každý pondelok a stredu je s kolegami – právnikmi k dispozícii ľuďom, ktorí ich o právnu pomoc požiadajú. Ako uviedla, ľudia k nim prichádzajú v rôznych veciach, no upresnila, že centrum sa nezaoberá napr. trestným konaním.

Pracovník prvého kontaktu posudzuje príjmovú a majetkovú situáciu žiadateľa, prípadne spisuje dohody o predložení dokladov, ktoré sú potrebné na vyhodnotenie príjmovej situácie žiadateľa. Poskytne klientovi informácie, na ktorú organizáciu sa má obrátiť, ak mu v danej veci centrum nedokáže, resp. nemôže pomôcť. Klienti, ktorým bola rozhodnutím centra priznaná právna pomoc, sú oslobodení od súdnych poplatkov.

Pre zvýšenie kvality svojej práce, pracovníci bratislavského centra dlhodobo sumarizujú údaje o poskytovanej pomoci. Zaznamenáva sa každá jedna žiadosť, ako aj úspešnosť či neúspešnosť centra v konaniach pred súdom.

Lehotu na vydanie rozhodnutia o tom, či má žiadateľ nárok na právnu pomoc, má centrum stanovenú na 30 dní od podania žiadosti. Niekedy právnici vyzývajú žiadateľov o doloženie dokladov, a lehota sa o toto obdobie predĺži.

Ak máte záujem o tieto služby, a chcete si nechať poradiť, potrebné formuláre sa nachádzajú na oficiálnej stránke centra právnej pomoci www.legalaid.sk.

Ilustračné foto.

Pridaj komentár