Počet mladých cukrovkárov rastie

Bratislava, 13. december 2012 – Na Slovensku je približne 340 tis. pacientov liečiacich sa na diabetes mellitus, z toho takmer 2 100 je mladých ľudí do 19 rokov. Len v priebehu uplynulého roka bolo na toto ochorenie novodiagnostikovaných vyše 370 pacientov do 19 rokov. Medziročne počet novodiagnostikovaných pacientov v tejto vekovej skupine narástol o 50 prípadov. Nemilé prvenstvo v počte mladých diabetikov si s výrazným náskokom drží Bratislavský kraj.

Národné centrum zdravotníckych informácií spracovalo a zverejnilo publikáciu mapujúcu činnosť diabetologických ambulancií na Slovensku za rok 2011. Porovnaním údajov z predchádzajúcich rokov možno vidieť rastúci počet novodiagnostikovaných pacientov na diabetes mellitus vo vekovej skupine do 19 rokov, ako aj vo vekovej skupine 70 a viac rokov a taktiež mierne stúpa liečba inzulínom.
Diabetologické ambulancie na Slovensku vykázali takmer 340 tis. sledovaných pacientov liečiacich sa na diabetes mellitus. Toto číslo zahŕňa aj vyše 23 tis. novodiagnostikovaných cukrovkárov, ktorých ambulancie zaznamenali počas jedného roka.

Najviac sledovaných diabetikov bolo v Nitrianskom kraji (51 939), najmenej v Trnavskom kraji (32 266). Najväčší počet chorých na diabetes mellitus, takmer 180 tis., je vo vekovej skupine 50 – 69 rokov. Ochorenie sa však nevyhýba ani mladším ročníkom. Počet pacientov do19 rokov chorých na diabetes mellitus bol 2 065. Z toho až 710 diabetikov v tejto vekovej skupine bolo v rámci Bratislavského kraja, ktorý s týmto počtom výrazne prevyšuje ostatné kraje. V iných krajoch sa počty sledovaných diabetikov vo veku do 19 rokov pohybovali v rozmedzí od 100 do 333 prípadov.

Samostatne sledovanou skupinou sú tehotné diabetičky. Ambulancie ich za minulý rok vykázali takmer 2 000.

Napriek tomu, že medziročne celkový počet diabetikov mierne klesol, stále sa drží pomerne vysoko nad hranicou 300 tis. a ani zďaleka sa nepribližuje k číslu 122 197, čo bol počet liečených diabetikov v roku 1980.

Pridaj komentár