Počet diabetikov na Slovensku stále rastie

Bratislava, 7. september 2013 – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zverejnilo pravidelnú publikáciu, ktorá prezentuje štatistické údaje o chorých na diabetes mellitus, sledovaných a liečených v diabetologických ambulanciách SR. Publikácia okrem iného ponúka prehľad o počte sledovaných diabetikov od roku 1980. Zo zozbieraných a spracovaných údajov vyplýva, že v minulom roku sme zaznamenali najvyšší počet liečených diabetikov za sledované obdobie.

 

Za desať rokov pribudlo viac ako 60.000 liečených diabetikov

Ku koncu minulého roka bolo v diabetologických ambulanciách na Slovensku evidovaných 342 124 diabetikov (v tom 159 077 mužov a 183 047 žien). V porovnaní s rokom 2011 počet cukrovkárov narástol približne o 5 500 osôb. Podiel sledovaných diabetikov v slovenskej populácii tvoril 6 323 diabetikov na 100 000 obyvateľov, čiže 6,3 % populácie.

Z dlhodobého hľadiska počet diabetikov v slovenskej populácii, podobne ako v iných krajinách, stále rastie. V porovnaní s rokom 2003 predstavuje nárast počtu liečených diabetikov viac ako 60 000 osôb, čo je zvýšenie o 17,6 % za posledných 10 rokov. Novodiagnostikovaných cukrovkárov bolo v roku 2012 celkovo 25 160. Je to o 0,3 prípadov viac oproti roku 2011.

Prevažne ľudia v dôchodkovom veku

Najviac diabetikov evidovali zdravotnícke zariadenia v Košickom kraji (celkovo 52 647 osôb), najmenej v Žilinskom kraji (32 847 osôb). V členení podľa veku bolo najviac sledovaných diabetikov vo vekovej skupine 60 – 64-ročných (celkovo 49 746 osôb, v tom 24 069 mužov a 25 667 žien). Počet liečených diabetikov vo vekovej skupine do 18 rokov bol v uplynulom roku celkovo 1 881. Najviac liečených diabetikov vo veku do 18 rokov bolo evidovaných v zdravotníckych zariadeniach v Bratislavskom kraji (662 osôb), najmenej v Trnavskom kraji (81 prípadov).

 

Diabetes v Európe a vo svete

Podľa medzinárodnej diabetologickej federácie (IDF) je počet diabetikov na vzostupe v každej krajine. Na svete týmto ochorením trpí viac ako 371 miliónov ľudí. Podľa najnovších štatistík IDF z roku 2012, medzi krajiny, v ktorých je výskyt diabetu najvyšší, patrí Čína (92,3 mil. diabetikov), India (63 mil.) a USA (24,3 mil.). Nepriaznivé je, že polovica ľudí, ktorá tomuto ochoreniu podľahne, má do 60 rokov. V roku 2012 zomrelo vo svete na diabetes 4,8 miliónov ľudí.

Zdroj: http://www.nczisk.sk/

Pridaj komentár