PINK OKTÓBER prichádza s novou komunikáciou o prevencii a skríningoch

Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Mesiac október je medzinárodným mesiacom povedomia o rakovine prsníka s označením PINK OKTOBER (vyhlásený medzinárodnou organizáciou EUROPA DONNA) a 15. október je vyhlásený za Deň zdravia prsníkov.

Stále je, žiaľ, ešte mnoho žien na Slovensku diagnostikovaných už s pokročilou rakovinou prsníka a v priemere 300 žien ročne u nás zomiera zbytočne len preto, že neabsolvovali preventívnu prehliadku a skríningové mamografické vyšetrenie prsníkov, ktoré by odhalilo ochorenie včas.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský: „Celoplošný, štátom garantovaný mamografický skríning, môže zachrániť mnoho životov. Až 40-im percentám prípadov onkologických ochorení sa dá predísť práve zdravým životným štýlom, preventívnymi kontrolami či skríningami.“

Na Slovensku je vo veku 50-69 rokov 721 894  žien ktoré by mali absolvovať skríningovú mamografiu každé dva roky, teda ročne by malo na skríning prísť viac ako 300 000 žien. U žien vo veku 50 – 69 rokov bolo v SR v roku 2021 zrealizovaných 142 121 mamografických vyšetrení (tento počet zahŕňa skríningové, preventívne a diagnostické mamografie). Z toho bolo 51 990 mamografií u žien so symptómami nádorového ochorenia prsníka a 90 131 mamografií u asymptomatických žien, z čoho 37% bolo vyšetrených na preverených skríningových mamografických pracoviskách.

Na Slovensku je v súčasnosti 19  skríningových mamografických pracovísk, ktoré boli preverené pracovnou skupinou vymenovanou komisiou Ministerstva zdravotníctva SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Zoznam skríningových mamografických pracovísk je pravidelne aktualizovaný a zverejnený na  webovej stránke MZ SR: https://www.health.gov.sk/Clanok?dops-zamerana-na-zabezpecenie-kvality-namamografickych-preventivnych-a-diagnostickych-pracoviskachMZ.

Ministerstvo zdravotníctva za posledný necelý rok intenzívne spojilo sily s pacientskymi organizáciami a zdravotnými poisťovňami,  ako aj s Národným onkologickým inštitútom. Po období príprav tak pracovná skupina na podporu komunikácie o skríningoch prichádza s novou komunikáciou ešte viac zameranou na verejnosť, s novým logom, sloganom aj spoločným názvom pre skríningové vyšetrenia.

Štátna tajomníčka MZ SR Lenka Dunajová Družkovská: „Spoločný názov ONKOKONTROLA spolu so sloganom: CHOĎTE NA ONKOKONTROLU, ABY STE BOLI OK v jeho rôznych obmenách, by mohli nájsť lepšiu odozvu u verejnosti, čím môže byť rezort v spolupráci s pacientskymi organizáciami, Národným onkologickým inštitútom, ako aj zdravotnými poisťovňami  efektívnejší a jednotnejší v šírení osvety v prevencii onkologických ochorení. Základným predpokladom úspešnej liečby onkologických ochorení je práve ich včasná diagnostika. Preto má osveta a prevencia dôležité a nezastupiteľné miesto v boji proti rakovine.”

Na dnešnej spoločnej tlačovej konferencii predstavili pacientske organizácie spolu s Národným onkologickým inštitútom množstvo aktivít na podporu PINK OCTOBRA, aby sa informácie o možnostiach prevencie rakoviny prsníka dostali k čo najväčšiemu počtu žien, ale aj mužov.

Spolupráca ministerstva, zdravotných poisťovní a pacientskych organizácií priniesla aj ďalšie pozitíva. Vďaka plne hradenej nanovalentnej vakcíne proti HPV deťom medzi 12. a 13. tym rokom života, sa počet zaočkovaných detí rapídne zvyšuje. Kým v roku 2021 bolo vakcínami zaočkovaných v mesiacoch máj až jún 614 detí, v roku 2022 v rovnakých mesiacoch až 4 442 detí, čo je 7 násobný nárast. V mesiaci júl 2022 zdravotné poisťovne nahlásili 991 zaočkovaných.

Štátny tajomník MZ SR Róbert Babeľa: „ Rakovina krčka maternice je jediné onkologické ochorenie, na ktoré máme vakcínu. Táto vakcína pritom chráni s viac ako 95% účinnosťou, už minimálne posledných 20 rokov a celosvetovo. Rodičia detí, a to tak dievčat, ako aj chlapcov, neváhajte a využite túto možnosť na najlepšiu možnú ochranu pred HPV vírusom a ochoreniami, ktoré spôsobuje. Sme si samozrejme vedomí, že nesmieme zaspať na vavrínoch. Vakcináciu je nevyhnutné kontinuálne propagovať aj naďalej tak, aby sme do roku 2030 dosiahli 90% zaočkovanosť cieľovej populácie.

Informácie k témam získate na:

www.onkokontrola.sk

www.noi.sk

www.nierakovine.sk

www.ruzovastuzka.sk

www.lpr.sk

www.mzsr.sk

Pridaj komentár