Obete znásilnenia sa môžu oddnes obrátiť na nový portál Nemlčme

BRATISLAVA, 25. november 2013 – Obetiam sexuálneho násilia oddnes poskytuje útočisko a pomoc nový web nemlcme.sk. Dnešok je zároveň vyhlásený za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného voči ženám.

 

Tisíce znásilnených každý rok

Na Slovensku odhady počítajú s tisícmi znásilnení ročne, na polícii je však nahlásených len niekoľko desiatok prípadov. Dôvodom býva predovšetkým strach obete z reakcií okolia. Znásilnení tak zostávajú so svojou traumou v osamotení.

 

Iniciátorkou projektu jedna z obetí

Za portálom Nemlčme! stojí Dália Gregorová, ktorá na vlastnej koži zažila sexuálne násilie. Nápad vytvoriť portál pre všetky obete sexuálneho násilia, pretože obeťou sa môže stať aj muž, nosila iniciátorka projektu v hlave už roky. Definitívne sa ho rozhodla uskutočniť po tom, čo o svojej skúsenosti prehovorila verejne – napísala blog. Ten spustil nečakanú odozvu, otvoril diskusiu a vyvolal záujem.

„Nečakala som to. Najviac ma prekvapilo, že v priebehu pár dní sa ozvali ďalšie obete sexuálneho násilia, a boli ochotné o tom hovoriť. Zrazu som cítila veľkú úľavu. Tento pocit však čoskoro prerástol do pocitu zodpovednosti, pretože z vlastnej skúsenosti viem, aké ťažké je o tom hovoriť s kýmkoľvek, nieto ešte verejne. Pod dojmom spontánnej kladnej reakcie som sa rozhodla, že skúsim pomôcť aj ďalším, ktorí to potrebujú,“ povedala.

Projekt sa na filantropickom portáli ĽudiaĽuďom.sk v súčasnosti uchádza o podporu verejnosti, ktorá môže pomôcť jeho realizácii. „Portál a projekt ĽudiaĽuďom.sk je postavený na myšlienke ochoty ľudí nezištne pomáhať. Keď sme sa dozvedeli o iniciatíve pre podporu obetí sexuálneho násilia, ktorá vznikla presne v duchu tejto myšlienky, boli sme radi, že sme jej mohli poskytnúť jedno z prvých útočísk v slovenskom virtuálnom priestore,“ uviedol výkonný riaditeľ portálu Roland Kyška.

 

Čo ponúka portál nemlcme.sk

Portál pre obete sexuálneho násilia chce pokryť viaceré aspekty problému. Nechce byť iba miestom prvého kontaktu a podpory pre obete, svedkov a príbuzných, alebo len poskytnúť útočisko komunite, ktorá si môže vymieňať informácie – chce poskytovať vstupnú bránu k odbornej pomoci, šíriť osvetu a vytvoriť priestor na poskytnutie hmotnej pomoci znásilneným.

„Jedným z najkrikľavejších a, žiaľ, v dnešnej slovenskej spoločnosti ešte stále pomerne tabuizovaných a prehliadaných problémov, ktorý súvisí s celospoločenskou paradigmou odlišného vnímania ženského sveta, je násilie na ženách, a v rámci neho hlavne sexuálne násilie. Som rada, že sa rýchlo sformoval malý akčný tím, a že sa na webe a facebookovej stránke dostavila taká pozitívna odozva na jeho prvé kroky,“ zhrnula na záver aktivistka v oblasti práv žien a tajomníčka vládneho výboru pre rodovú rovnosť Oľga Pietruchová.

 

Zdroj: topky.sk

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné foto

Pridaj komentár