Rekonštrukcia prsníka je súčasťou komplexnej liečby rakoviny prsníka

(Zdroj foto: www.stock.adobe.com)

Rekonštrukcia prsníka je chirurgický zákrok, ktorého cieľom je znovuvytvorenie prsníka po jeho resekcii. V súčasnosti sa rekonštrukcia prsníka považuje za integrálnu súčasť komplexnej liečby rakoviny prsníka v rozvinutých krajinách. Je totiž dokázané, že pre ženu vedomie vlastnej fyzickej deformity, nekomplexnosti, môže mať na jej psyché a život zničujúci dopad. Ženy už viac nechcú len prežiť rakovinu prsníka, ale chcú tiež žiť normálny život po tomto víťazstve.

Tri dostupné možnosti rekonštrukcie prsníka

  1. Rekonštrukcia objemu pomocou implantátov, resp. expanader implantátov.
  2. Rekonštrukcia objemu pomocou tkaniva, zapožičaného z inej časti tela.
  3. Rekonštrukcia objemu pomocou kombinácie vyššie uvedených dvoch metód.

Pokiaľ pacientka podstúpila rekonštrukciu objemu nového prsníka, zvyčajne ju ešte čaká úprava prsníka na druhej strane. Tá sa realizuje zväčša formou redukcie väčšieho, alebo zdvihnutím poklesnutého prsníka. Na záver rekonštrukčného procesu sa vytvára nová bradavka s dvorcom (na novom prsníku). Typ zvolenej rekonštrukcie prsníka je obvykle výsledkom dohovoru medzi pacientkou a operatérom, pričom sa berie do úvahy lokálny nález na hrudníku pacientky, liečebný proces pacientky, a tiež výhody a nevýhody jednotlivých možností rekonštrukcie, s ktorými je pacientka v rozhodovacom procese oboznámená.

Rekonštrukcia prsníka: Kto ju môže podstúpiť?

  • Väčšina žien, bez ohľadu na vek, ktoré sú v dobrom zdravotnom stave a potrebujú rekonštrukciu po operácii rakoviny prsníka.
  • Ženy s vysokým rizikom rakoviny, ktoré si dajú prsníky odstrániť v rámci preventívnych opatrení.
  • Ženy s vrodenými defektmi.
Zdroj foto: www.stock.adobe.com

Rekonštrukcia prsníka: Kedy ju možno vykonať?

V minulosti bola rekonštrukcia prsníka na určitý čas odložená, aby sa ženy dokázali tak emocionálne, ako aj fyzicky zotaviť z operácie nádoru. Teraz sa čoraz častejšie rekonštrukcia prsníka vykonáva spolu s odstránením nádoru (okamžitá rekonštrukcia). To však nemení nič na tom, že rekonštrukcia môže byť vykonaná mesiace či roky po operácii prsníka (odložená rekonštrukcia). Ideálne je, ak sa ženy, ktoré majú absolvovať mastektómiu, dozvedia o svojich možnostiach rekonštrukcie prsníka od svojich všeobecných lekárov alebo onkológov pred tým, ako podstúpia operáciu prsníka.

Niektorí lekári tvrdia, že je lepšie rekonštrukciu oddialiť v prípade, že po operácii bude potrebná chemoterapia alebo rádioterapia, alebo ak je u pacientky vysoké riziko komplikácií pri hojení rán (fajčiarky, diabetičky, obézne ženy, alebo ženy s veľkými prsami). Niektoré ženy preferujú odloženú rekonštrukciu, aby mali viac času, zvážiť si svoje možnosti. Rozhodnutie o rekonštrukcii prsníka by mali ženy urobiť po porade so špecialistami, ktorí sú oboznámení s ich prípadom, ako je onkológ, onkochirurgplastický chirurg.

Rekonštrukcia prsníka: Kto ju hradí?

Rekonštrukciu prsníka hradí poisťovňa, ale iba na odporúčanie špecialistu. Na záver sa dá povedať, že rekonštrukcia (prsníka po resekcii, pre rakovinu) je jednou z najdôveryhodnejších operácií, ktoré žena môže podstúpiť. Už samotná diagnóza rakoviny prsníka je mnohokrát desivá, ba priam zničujúca. Avšak, včasnou detekciou, liečbou a následnou rekonštrukciou prsníka, môže žena získať späť svoje prirodzené tvary, a tým aj dôveru vo vlastné zdravie a vzhľad.

Tento článok vyšiel v jednom z vydaní magazínu Dermato od spoločnosti MedMedia. 

 

Pridaj komentár