Novinka pre diabetikov: Neurotest na recept

Diabetici nevenujú svojím nohám dostatočnú pozornosť, varujú diabetológovia. Výsledkom je hrozivé číslo: viac ako 4 000 pacientov s diabetom na Slovensku má amputovanú nohu. Diabetes mellitus je závažné metabolické ochorenie, ktoré nadobúda charakter epidémie.

Na Slovensku má cukrovku viac ako 7 % populácie, teda viac ako 350 000 obyvateľov. U ďalších 100 000 až 150 000 sa predpokladá v zatiaľ nediagnostikovanom štádiu.

amputovaná noha neurotest

Diabetickú nohu majú tisíce Slovákov

Jednou z najzávažnejších komplikácií diabetu, so zásadným dosahom na kvalitu života pacienta, je syndróm diabetickej nohy. Ide o postihnutie štruktúr nohy (chodidla), so vznikom otvorených a ťažko sa hojacich defektov. Podľa štatistík má takýto nález 8000 slovenských diabetikov. Progresia komplikácie môže vyústiť až do stavu, ktorý ohrozuje pacienta na živote, s nutnosťou amputácie.

Mravenčenie, pichanie, pálenie a bolesti

Syndróm diabetickej nohy sa rozvíja pomaly, často bez akýchkoľvek príznakov. Pacienti s kratším trvaním ochorenia si toto riziko obvykle neuvedomujú, a nevykonávajú ani preventívne opatrenia.

Medzi prvé príznaky patria prejavy z poškodenia periférneho nervstva, ako je mravenčenie, pichanie, pálenie nôh, až výrazné bolesti. Súčasne dochádza k postupnej strate ochrannej citlivosti na zraňujúce podnety, preto pacient často necíti ani závažné poranenie nohy.

neurotest pre diabetikov

Neošetrené miesta poranenej kože sa rýchlo stávajú vstupnou bránou pre infekciu, ktorá sa podpisuje pod deštrukciu tkanív nohy, vrátane kostí, s rizikom sepsy, ktorá vyústi do amputácie. Postihnutie autonómnych nervov vedie k suchej a tvrdnúcej koži, s tvorbou hlbokých prasklín, čo prispieva aj k zlej hojivosti. Pri vzniku diabetickej nohy je postihnutie ciev urýchleným aterosklerotickým procesom, čo zhoršuje výživu nohy, a môže prísť až k jej odumretiu (gangréne).

Podiel pacientov, ktorí podstúpia amputáciu v dôsledku syndrómu diabetickej nohy, predstavuje takmer 1,2 % z celkového počtu pacientov s diabetom, teda viac ako 4000 ľudí!

„Toto hrozivé číslo je možné zásadným spôsobom zredukovať, a to včasnou diagnózou a správne vedenou liečbou,“ hovorí predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti, Doc. MUDr. Emil Martinka, PhD., a dopĺňa: „Významnú úlohu zohráva aj prístup pacienta, ktorý by mal od začiatku ochorenia ovládať princípy samovyšetrovania a samoošetrovania dolných končatín“.

Starostlivosť o pacienta s rozvinutou diabetickou nohou vyžaduje komplexnú a interdisciplinárnu starostlivosť. Najlepšie výsledky sa dosahujú zakladaním centier pre diabetickú nohu.

Na Slovensku máme tri takéto centrá: v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni, v UN Bratislava a v UN Košice, ktoré dosahujú výsledky štandardnej európskej úrovne.

Včasná diagnostika môže nohu zachrániť – Neurotest

Docent Martinka o diagnostike diabetickej nohy:

„Nohy by mali byť vyšetrené pri každej návšteve pacienta v ambulancii diabetológa. Minimálne však raz ročne, a to aj u pacientov s krátkym trvaním ochorenia. Každý diabetik by mal byť poučený o riziku diabetickej nohy, aj o tom, ako sa o nohy starať. Riziko vzniku diabetickej nohy sa dá zistiť pomocou štandardných klinických a prístrojových vyšetrení. V ambulancii diabetológa sa zisťuje ochranná citlivosť periférnych nervov – jemná dotyková citlivosť, citlivosť na tlak, schopnosť vnímať vibračné podnety, schopnosť rozlišovať ostré a tupé podnety, schopnosť rozlišovať teplotné rozdiely a pod. Vďaka tomu vie lekár zhodnotiť, či má pacient poškodenie periférnych nervov, a aká je závažnosť tohto poškodenia. Tieto metódy sú relatívne náročné na čas a vybavenie. Umožňujú ale odhaliť riziko diabetickej nohy a zhodnotiť efekt liečby“.

Vítanou novinkou pre skríning výskytu diabetickej polyneuropatie je takzvaný Neurotest, vo forme malých náplastí. Jednoducho sa nalepí na spodnú časť nôh, a na základe farebnej reakcie na zloženie potu je schopný odhaliť poškodenie periférneho aj autonómneho nervstva. Výhodou je, že vyšetrenie si môže urobiť aj sám pacient, a pomôcka je hradená zdravotnou poisťovňou.

Vyšetrujú sa obidve nohy, naboso, balenie preto obsahuje dve náplaste. Po 10 minútach sa odstránia. Čiastočné, resp. neúplné sfarbenie do ružova naznačuje začínajúcu poruchu. Pretrvávanie modrej farby naznačuje poruchu činnosti potných žliaz, teda neuropatiu periférnych autonómnych nervov. Test je určený pre pacientov diabetologickej ambulancie. Vyšetrenie sa má robiť 1-krát ročne.

Podľa výsledkov najnovších štúdií má Neurotest vysokú senzitivitu.

Syndróm diabetickej nohy je v súčasnosti tiež závažným ekonomickým problémom. Finančné náklady na komplikácie, ktoré postihujú nohu diabetika, sa pohybujú od 20 % (v rozvinutých krajinách) po 40 % (v rozvojových krajinách) celkových výdavkov, vynaložených na liečbu diabetu a jeho komplikácií.

neurotest pre diabetikov

Zuzana Haasová si necháva nohy masírovať

Mediálne známa diabetička Zuzana Haasová žije s cukrovkou už od svojich 7 rokov. V roku 2005 jej diagnostikovali diabetickú polyneuropatiu Vítanou novinkou pre skríning výskytu diabetickej polyneuropatie je takzvaný Neurotest, vo forme malých náplastí. Jednoducho sa nalepí na spodnú časť nôh nábeh na diabetickú nohu.

„Je to stav, ktorý beriem vážne, a o svoje nohy sa starám denne. Užívam lieky na výživu ciev, sledujem si hladinu cukru v krvi, nohy kontrolujem, pravidelne cvičím. Okrem toho mi môj partner nohy prekrvuje tak, že mi ich každý večer masíruje,“ uviedla s úsmevom sympatická herečka a speváčka.

Ďalšie informácie o diabetickej nohe a jej liečbe sa dočítate na webstránke www.diabetickanoha.sk.

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár