Novinka: On-line mapa pre parkinsonikov

Ľudia s Parkinsonovou chorobou majú rôzne ťažkosti, ktoré výrazne vplývajú na kvalitu ich života. Na pomoc nielen im, ale aj ich blízkym, lekárom a ošetrujúcemu personálu vznikla prehľadná „mapa príznakov“.

Mapa pre pacientov s Parkinsonovou chorobou pomáha zhrnúť všetky základné príznaky ochorenia, aj tie, ktoré nie sú zjavné na prvý pohľad. Jej úlohou je povzbudiť pacientov, aby hovorili o všetkých aspektoch Parkinsonovej choroby, vrátane príznakov, ako sú poruchy spánku a zmeny nálady, ktoré nemusia byť videné, vnímané, ale môžu byť súčasťou ich ochorenia. Vytvorila ju UCB v spolupráci s pacientskymi organizáciami.

Na čo sa vám zíde mapa pre parkinsonikov?

  • Môžete sa v pokoji pripraviť na konzultáciu u lekára a premyslieť si, aké máte ťažkosti.
  • Môžete zhodnotiť svoj zdravotný stav za predchádzajúci mesiac a vyhodnotiť vývoj príznakov.
  • Môžete ňou lekára upozorniť na prítomnosť ťažkostí, ktorým ste doteraz nevenovali pozornosť.
  • Môžete získať objektívnejší prehľad o príznakoch, ktoré vás najviac obťažujú.

Všetky tieto údaje sú cenné nielen pre váš prehľad, ale aj pre lekára, ktorý sleduje účinnosť liečby Parkinsonovej choroby. Tá sa totiž neraz sústreďuje hlavne na motorické príznaky, ktoré chorým strpčujú spoločenský život. Keďže nemotorické ťažkosti niekedy nie sú také zjavné, pacienti si ich nedávajú do súvisu s Parkinsonovou chorobou, a často o nich so svojím neurológom ani nehovoria.

Práve skorý záchyt takýchto príznakov je však dôležitý pre účinnú liečbu. Výhodou mapy je, že si ju môžete vyplniť doma, bez stresu, a svoje pocity prípadne prekonzultovať s partnerom.

Mapu vytvorila UCB v spolupráci s Európskou asociáciou pre Parkinsonovu chorobu, Britským združením pre liečbu Parkinsonovej choroby a Španielskou federáciou pre Parkinsonovu chorobu.

Mapu si smiete zdarma stiahnuť a vytlačiť tu: Mapa pohody

Pridaj komentár