Noví prednostovia na štyroch klinikách Rooseveltovej nemocnice

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

V júni tohto roku sa uskutočnili výberové konania na prednostov kliník pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Dnes majú štyri kliniky nových prednostov.

Jednou z najpodstatnejších zmien, ktoré sa na týchto postoch udiali, je vymenovanie nového prednostu II. Chirurgickej kliniky SZU. Od prvého júla sa ním stal doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD., ktorý predtým pôsobil ako primár Oddelenia miniinvazívnej chirurgie.

„Prevziať kliniku po profesorovi Petrovi Kothajovi je, samozrejme, veľká zodpovednosť. Je dôležité, aby si chirurgická klinika udržala postavenie lídra slovenskej chirurgie – a to nielen v oblasti klasickej chirurgie, ale hlavne v oblasti miniinvazívnej chirurgie. Je dôležité, aby sme vyškolili odborné tímy a naplno rozbehli hepatopankreatobiliárnu chirurgiu, udržali tempo transplantácií a do všetkých oblastí zaviedli minimálne invazívne prístupy. Budeme sa snažiť skrátiť dobu hospitalizácie, pričom budeme dodržiavať medicínske pravidlá na súčasnej úrovni chirurgie,“ predstavil svoje plány docent Marko.

K zmene vedenia došlo aj na Neurochirurgickej klinike SZU, kde je od prvého júla MUDr. Ján Šulaj, PhD. Dlhoročný prednosta Prof. MUDr. Miroslav Galanda, CSc., zostáva na klinike v pozícii odborného konzultanta. Profesor Galanda patrí medzi najvýznamnejších slovenských neurochirurgov. Založil prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom kraji a vybudoval z neho špičkovú kliniku.

Od prvého augusta má nového prednostu aj II. Očná klinika SZU. V júnovom výberovom konaní, ktoré sa konalo na pôde SZU, uspel MUDr. Ladislav Jančo, FEBO.

noví prednostovia v Banskej Bystrici
Zdroj foto: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Poslednou zmenou je nástup nového prednostu II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU. 15. augusta prevzal túto funkciu doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD., ktorý dovtedy pôsobil v Univerzitnej nemocnici v Martine. Vo funkcii vymenil MUDr. Tibora Bielika, PhD., ktorý ukončil v bansko-bystrickej nemocnici pracovný pomer.

Noví prednostovia:

  • II. Chirurgická klinika SZU – doc. MUDr. Ľubomír Marko, PhD.
  • Neurochirurgická klinika SZU – MUDr. Ján Šulaj, PhD.
  • II. Očná klinika SZU – MUDr. Ladislav Jančo, FEBO.
  • II. Gynekologicko-pôrodnícka klinka SZU – doc. MUDr. Karol Dókuš, PhD.

Výberové konanie na prednostov vyhlasuje Slovenská zdravotnícka univerzita, pričom kliniky sú jej výučbovými  základňami. Letný výber sa uskutočnil  na všetkých  klinikách. Na jedenástich sa prednosta nezmenil.

Zdroj: FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár