Zomrel Peter Kothaj, významná osobnosť slovenskej chirurgie

(Zdroj foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica)

V utorok 25. 4. 2017, v ranných hodinách, zomrel po ťažkej chorobe významný slovenský chirurg, profesor Peter Kothaj.

Profesor Kothaj väčšinu svojho profesijného života pôsobil na II. Chirurgickej klinike SZU vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, o ktorej vznik sa v nemalej miere zaslúžil. Od roku 1992 bol jej prednostom.

Pod jeho vedením sa z kliniky stalo špičkové pracovisko s komplexnou škálou chirurgických výkonov, ako aj špecifických výkonov, ktoré sa v iných nemocniciach na Slovensku nevykonávajú. FNsP F. D. Roosevelta sa stala priekopníkom v zavádzaní laparoskopických operácii v SR. Profesor Kothaj stál pri prvej transplantácii pečene (2008), aj pri prvej roboticky asistovanej operácii na Slovensku.

„Správu sme prijali s hlbokým zármutkom. Pán profesor patril medzi najvýznamnejších odborníkov v slovenskej chirurgii. Bol výborným kolegom, lekárom, učiteľom a najmä skvelým človekom. Jeho strata bude citeľná a miesto v našich srdciach zostane po ňom dlho prázdne. Rodine vyjadrujeme úprimnú sústrasť,“ povedala generálna riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.

Zomrel Peter Kothaj
Zdroj foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica

Kto bol Peter Kothaj

Profesor Peter Kothaj sa narodil v roku 1951 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2003 získal vedecko-pedagogickú hodnosť – profesor chirurgie.

Jeho lekárska prax sa začala v roku 1977 na chirurgickom oddelení Nemocnice s poliklinikou v Brezne. Od roku 1979 pôsobil na chirurgii vo FNsP F.D. Roosevelta. Dlhé roky bol prezidentom Slovenskej chirurgickej spoločnosti. Od roku 1993 bol vedúcim Vysunutého výučbového strediska Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystrici a od roku 2004 aj vedúcim jedinej Katedry gastroenterologickej chirurgie v SR, ktorá je súčasťou Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Absolvoval pracovné pobyty v Anglicku, USAAustrálii. Bol členom viacerých profesijných domácich i zahraničných spoločností. Bol nositeľom Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku.

Peter Kothaj 3
Prvá transplantácia pečene v SR (Zdroj foto: FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica)

V roku 2011 získal profesor Kothaj Cenu predsedu BBSK za rozvoj chirurgie v BBsK a výchovu nových odborníkov, v roku 2012 Cenu primátora mesta Banská Bystrica za výrazný prínos pre slovenskú medicínu v oblasti chirurgie, vedeckú, výskumnú, pedagogickú a publikačnú činnosť. V tom istom roku mu Česká chirurgická spoločnosť udelila za rozvoj chirurgie Petřivalovu cenu.

Profesor Peter Kothaj sa intenzívne zaujímal o históriu chirurgie na Slovensku, aj históriu Rooseveltovej nemocnice. Vďaka nemu je zaznamenaná v publikácii z roku 2001 „100 Rokov Nemocnice F.D.Roosevelta“. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil aj o to, že banskobystrickej nemocnici bolo vrátené (v roku 1991) meno – Nemocnica F. D. Roosevelta.

Profesor Kothaj vydal 204 publikácií, z monografií napr.: Chirurgická liečba rakoviny pankreasu (1996), Momenty z dejín slovenskej chirurgie (1999), Operácie na pečeni (2006).

Česť jeho pamiatke.

Pridaj komentár