Nevidiacich a slabozrakých znepokojuje nezamestnanosť

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska si uplynulý víkend volila predstaviteľov a schválila stratégiu svojho rozvoja na nasledujúce štyri roky. Jedným z bodov programu bola tiež novela zákona o službách zamestnanosti.

Delegáti 7. zjazdu ÚNSS, ktorý sa konal 26. a 27. októbra v Bratislave, si na čelo svojej organizácie opäť vybrali Branislava Mamojku. Prvým podpredsedom sa stal Milan Měchura, stoličku podpredsedov obsadia Renata Olahová a Josef Zbranek. Schválili tiež stratégiu rozvoja ÚNSS na roky 2012 – 2016.

„Našou prvoradou úlohou bude naďalej obhajoba a podpora uplatňovania práv nevidiacich a slabozrakých ľudí a intenzívnejšie zapájať členov ÚNSS do aktivít, zameraných na uplatňovanie ich práv súvisiacich s prekonávaním a prevenciou dôsledkov zrakového postihnutia vo všetkých oblastiach života. Chceme tiež rozširovať podmienky na aktívnu diskusiu členov organizácie o špecifických a odborných otázkach a tak zvyšovať ich účasť na objektivizácii stanovísk a postojov organizácie k problémom súvisiacim so zrakovým postihnutím,“ hovorí B. Mamojka.

„Jedným zo strategických cieľov na ďalšie obdobie bude zvyšovanie povedomia verejnosti o všeobecnej užitočnosti opatrení, ktoré uľahčujú začleňovanie ľudí so zrakovým postihnutím do spoločnosti. V súlade s princípom ,Pre nás nevyhnutné, pre vás užitočné´ budeme trpezlivo vysvetľovať, že opatrenia zabezpečujúce architektonickú či informačnú prístupnosť ľuďom so zrakovým postihnutím nemajú byť špeciálnymi opatreniami, ale súčasťou štandardných politík,“ vysvetľuje riaditeľka ÚNSS Ivana Potočňáková.

Diskusiu rozvírila pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti, ku ktorej delegáti prijali vyhlásenie (tvorí prílohu tlačovej správy), adresované predsedovi vlády Róbertovi Ficovi, predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Paškovi a ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi. V ňom nesúhlasia s viacerými návrhmi, ktorých zavedenie do praxe môže pripraviť o zamestnanie mnoho ľudí so zrakovým postihnutím.

Pridaj komentár