Nemocnica Staré Mesto na Mickiewiczovej ulici oslavuje 155. výročie

(Zdroj foto: UNB Bratislava)

Univerzitná nemocnica Staré Mesto oslavuje tento rok svoje 155. výročie.

Nemocnicu začali budovať v roku 1857, pre verejnosť ju sprístupnili po siedmich rokoch.

V tom čase to bola najmodernejšia a najväčšia nemocnica v celom Uhorsku.

Nemocnica Staré Mesto dnes patrí k Univerzitnej nemocnici Bratislava.

V 19. storočí to bola priekopnícka nemocnica

Už v prvých rokoch fungovania získala nemocnica na Mickiewiczovej ulici prvenstvá v rôznych odboroch medicíny. Napríklad ako prvá zriadila v Uhorsku röntgenologické pracovisko. Nemocnica vynikala v odbore chirurgia, v ortopédii, v moderných metódach liečby duševných chorôb, v gynekologicko-pôrodníckej praxi, a tiež v detskom lekárstve.

Aj keď v súčasnosti už Nemocnica Staré Mesto nepatrí medzi najväčšie, počtom pacientov, ktorí ju ročne navštívia, ju môžeme zaradiť medzi najvyťaženejšie. Počas jedného roka sa tu v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti vykoná asi 140-tisíc vyšetrení, v rámci urgentnej starostlivosti ošetria 15-tisíc pacientov. Zhruba 10-tisíc pacientov ročne je v tejto nemocnici hospitalizovaných.

Okrem liečby pacientov, tu prebieha aj vedecko-výskumná činnosť, so zavádzaním výsledkov výskumu do praxe. Nemocnica Staré Mesto spolupracuje s Lekárskou fakultou UK a Slovenskou zdravotníckou univerzitou. Významne sa tak podieľa na výchove budúcich lekárov, sestier a zdravotníckych pracovníkov.

„Nemocnica Staré Mesto vychovala generácie uznávaných lekárov, ktorí šírili jej dobré meno doma aj v zahraničí. Trend výchovy vysokokvalifikovaných a uznávaných odborníkov trvá prakticky dodnes. Z Nemocnice Staré Mesto pochádzajú aj súčasní prednostovia, či zástupcovia prednostov, ktorí pôsobia v iných bratislavských nemocniciach,“ povedal námestník pre zdravotnú starostlivosť v Nemocnici Staré Mesto, Vladimír Kostka.

nemocnica stare mesto mickiewickova ulica
Zdroj foto: UNB Bratislava

Nemocnica prechádza rozsiahlou rekonštrukciou, pribudla nová technika

V nemocnici už boli vymenené lôžka, tak ako vo všetkých nemocniciach na Slovensku. Vybudovali tu nové CT pracovisko, bola obnovená výpočtová technika, rekonštruuje sa pavilón CH.

Na pavilóne H sa rekonštruuje a zatepľuje strecha, došlo k výmene okien. Na I. internej klinike rekonštruovali koronárnu jednotku, v pláne je rekonštrukcia výťahov a Psychiatrickej kliniky, ktorá je najväčšia v Bratislave.

„Nemocnica Staré Mesto je dôležitou súčasťou UNB a môžem povedať, že za posledné dva roky sme aj v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva investovali finančné prostriedky do jej obnovy a tiež modernizácie prístrojového vybavenia,“ uzavrela riaditeľka UNB, Renáta Vandriaková.

Zdroj: UNB Bratislava

Redakčne upravené a krátené

Pridaj komentár