(ne) Bezpečné lieky

Začnime správou z čiernej kroniky. Pacient užil denne dve celé balenia lieku, celkovo 348 balení v priebehu šiestich mesiacov. Fikcia? Nie, overený údaj z prostredia zdravotnej poisťovne Dôvera. A nie je to ojedinelý alarmujúci údaj – závislosť od liekov sa pomaly stáva každodennou realitou slovenských rodín. Návšteva lekára sa dnes málokedy zaobíde bez ďalšej cesty do lekárne. V prípade chronicky chorých pacientov (cca 20 % z populácie) je to priam samozrejmosť.

Položili ste si niekedy otázku, či o tých liekoch viete všetko, čo potrebujete, či poznáte všetky ich účinky? Pretože lieky sa môžu navzájom ovplyvňovať, čo sa v odbornej terminológii nazýva liekové interakcie. Vznikajú vtedy, keď sa dva lieky užívané súčasne navzájom ovplyvňujú, a tým ovplyvňujú aj zdravie pacienta. Nie je ich málo, napríklad u poistencov Dôvery bolo identifikovaných milión liekových interakcií.

Práve to motivovalo zamestnancov poisťovne, aby sa intenzívnejšie venovali otázke bezpečnej liečby. S pomocou databázy od spoločnosti INFOPHARM, a.s., vytvorili unikátnu bezplatnú službu Bezpečné lieky. Je prístupná všetkým poistencom poisťovne Dôvera ako súčasť obľúbenej Elektronickej pobočky, ktorú dnes využíva bezmála 160 000 klientov poisťovne.

Princíp služby Bezpečné lieky je jednoduchý – prostredníctvom jednoduchých prehliadačov poskytuje informácie o liekoch. Je tu informácia, ktorú doteraz lekári nemali, a ktorá je veľmi dôležitá – zoznam všetkých liekov, ktoré pacientovi predpísali, alebo priamo v ambulancii podali jeho ošetrujúci lekári (Lieková knižka). Kľúčové sú tiež informácie o liekových interakciách medzi týmito liekmi. Veľmi praktickým doplnkom sú informácie o interakcii akéhokoľvek lieku, ktorý je hradený z verejného zdravotného poistenia.

Jednotlivé interakcie sú zobrazované farebne podľa stupňa závažnosti – od žltej po červenú. Žltou farbou sú označené interakcie s odporúčaním vyhľadať lekára a konzultovať s ním zistenú interakciu v priebehu niekoľkých dní. Oranžová farba signalizuje závažnejšie interakcie, s výzvou čo najskôr kontaktovať lekára, a červená farba znamená bezodkladné kontaktovanie lekára.

Nie všetky interakcie sú nebezpečné alebo škodlivé. Pod dohľadom lekára a pri správnom dávkovaní je však užívanie liekov v interakcii možné, niekedy dokonca potrebné. Napríklad pri liečbe kardiovaskulárnych ochorení sa lieky kombinujú práve preto, aby účinok liečby bol vyšší, a teda pre pacienta prospešnejší. O každej liečbe rozhoduje lekár.

Práve preto je služba Bezpečné lieky výbornou pomôckou pre lekárov, ktorí takto vidia všetky lieky, ktoré užívate, priamo v počítači, a prípadné interakcie môžu adekvátne riešiť. Určite však uvítajú, keď ich navštívite napríklad s Liekovou knižkou, ktorú si poistenci Dôvery môžu vytlačiť priamo z Elektronickej pobočky. Knižka obsahuje zoznam všetkých liekov, ktoré im predpísali ich ošetrujúci lekári a ktoré si vybrali v lekárni. Rovnako sú tam aj lieky, ktoré im podali priamo v ambulancii.

Dôvera myslela aj na príbuzných svojich poistencov – služba Bezpečné lieky umožňuje rýchle overenie liekov rodičov, starých rodičov, detí alebo bydliskového suseda poistenca. Stačí, keď názvy liekov zadáme do vyhľadávača vo svojej Elektronickej pobočke, a obratom zistíme, či nie sú v interakcii.

Služba Bezpečné lieky bola vyvinutá spolu s lekármi zo Slovenska aj zahraničia. Dôvera ju, ako prvá a jediná zdravotná poisťovňa na Slovensku, poskytuje zadarmo lekárom aj pacientom. Napĺňa tak svoju víziu, podľa ktorej je zdravie to najcennejšie, čo máme, a práve poisťovňa je tu preto, aby každý dostal tú najlepšiu starostlivosť.

Pridaj komentár