Najčastejšie chodia k zubárovi deti

Bratislava, 18. september 2014Národné centrum zdravotníckych informácií zverejnilo ďalšiu zo svojich štatistických publikácií. Tento raz ide o prehľad Zubnolekárska starostlivosť v SR 2013.

Materiál veľa napovedá o našom prístupe k preventívnym prehliadkam u zubných lekárov, či o stave našich zubov.

Najzodpovednejšie deti?

Z celkového počtu evidovaných pacientov v ambulanciách zubného lekára, absolvovalo preventívnu prehliadku 61 % z nich.

Najmenej preventívne prehliadky „zanedbávali“ detskí pacienti do 14 rokov. Ambulancie zubného lekárstva evidovali v uplynulom roku 93 628 detí vo veku 0 – 5 rokov, ktorým bolo vykonaných 102 633 preventívnych prehliadok (na 1 evidované dieťa pripadá 1,1 preventívnej prehliadky ročne. Rovnako je to aj v skupine 6 – 14-ročných (1,1 preventívnej prehliadky na evidované dieťa).

Toto lichotivé číslo pomáhajú udržiavať najmä školy, vďaka ktorým deti chodia na preventívne prehliadky.

Zvýhodnené deti a tehotné ženy

Deti a mladí ľudia do 18 rokov majú zo zdravotného poistenia plne hradenú preventívnu prehliadku 2-krát ročne. V prípade poistencov nad 18 rokov je to 1-krát ročne. Výnimkou sú tehotné ženy, u ktorých je uhrádzaná preventívna prehliadka 2-krát počas tehotenstva.

U starších pacientov už počet preventívnych prehliadok klesá. Vo vekovej skupine 15 – 18 rokov bolo evidovaných 236 473 pacientov, s počtom preventívnych prehliadok 203 638 (0,9 preventívnej prehliadky na jedného evidovaného ročne).

V najpočetnejšej skupine, nad 19 rokov, bolo evidovaných 4 091 761 pacientov, ale počet preventívnych prehliadok nedosiahol ani 2,2 mil. Prepočet ukázal, že na jedného pacienta v tomto veku pripadalo len 0,5 preventívnej prehliadky ročne.

Vedú plomby

Pokiaľ ide o prehľad výkonov v ambulanciách zubného lekára, na prvom mieste sú výplne (2 804 613 evidovaných výkonov). Nasleduje liečenie parodontopatií mäkkých tkanív (2 301 325 výkonov). Prvú trojku uzatvárajú extrakcie zubov, ktorých bolo v minulom roku celkovo 713 755.

Zdroj: nczi.sk

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár