Na vianočných trhoch vykonali 731 kontrol, čo je o tretinu viac ako vlani

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Hygienici ÚVZ SR vykonali počas vianočných trhov celkovo 731 kontrol, čo je o 170 viac ako vlani v tom istom období.

Pracovníci regionálnych ÚVZ SR od 27.11. 2019 do 17.12.2019 skontrolovali 440 zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín, pokrmov a nápojov.

Nedostatky odhalili tento rok v 35 prevádzkach, čo predstavuje 7,9 %. Hygienici našli pochybenia vo všetkých krajoch, pričom najviac sa pohybovali v Košickom, PrešovskomŽilinskom kraji. Z mikrobiologicky vyšetrených 83 vzoriek hotových pokrmoch nevyhoveli 4 vzorky.

Najvyššie percento zariadení s nedostatkami bolo v Bratislavskom kraji – hygienici ich zistili v 10 zo skontrolovaných 63, čo je 15,9 %. V Prešovskom a Žilinskom kraji zistili hygienici pochybenia zhodne len v jednom zariadení, a to z približne 70 skontrolovaných, čo predstavuje 1,5 %.

Regionálne ÚVZ v SR uložili za zistené nedostatky spolu 32 blokových pokút, v celkovej sume 3 191 eur. Zároveň začali 3 správne konania vo veci uloženia pokuty.

„Počas mimoriadnej kontroly vianočných trhov sme zistili menej závažné hygienické nedostatky. Vyhovujúca úroveň hygieny je výsledkom každoročne sa opakujúcich kontrol, ale aj spolupráce s organizátormi vianočných trhov, ktorí sú z našej strany usmerňovaní, aby dodržiavali platnú legislatívu,“ povedal hlavný hygienik Slovenskej republiky Ján Mikas.

Najčastejšie nedostatky v prevádzkach:

  • potraviny neznámeho pôvodu (napríklad kuracie mäso),
  • hotové pokrmy bez nadobúdacích dokladov a uvedenia času dohotovenia a dodania (napríklad kačacie marinované mäso, cesto na placky),
  • nedodržanie chladiaceho reťazca v prípade potravín, ktoré vyžadujú chladiarenské skladovanie,
  • skladovanie potravín, polotovarov priamo na podlahe (napríklad čerstvé mäso v prepravke, kačacie marinované mäso priamo na zemi),
  • potraviny a suroviny, určené na prípravu občerstvenia, boli po dátume spotreby (mäsové prípravky, bryndza, plesňový syr, kapustnica),
  • zamestnanci nemali vhodný pracovný odev alebo pokrývku hlavu,
  • jeden zamestnanec fajčil cigaretu priamo v stánku,
  • v 5 prevádzkach nebola zabezpečená tečúca pitná voda na umývanie rúk zamestnancov, či na umývanie pracovného náradia,
  • nepreukázanie sa dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologickej závažnej činnosti (u 5 zamestnancov),
  • v 3 prípadoch nebolo predložené právoplatné rozhodnutie orgánu ÚVZ SR k uvedeniu priestorov do prevádzky a schváleniu prevádzkového poriadku.

Zdroj: ÚVZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár