Na Slovensku chodí na preventívnu mamografiu iba 25 % žien, v Česku až 50 %

Rakovina prsníka patrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia u žien. Diagnostikou, liečbou, prevenciou, ale aj rizikovými faktormi sa každý rok zaoberajú odborníci na celoštátnej pracovnej konferencii Sekcie pre karcinóm prsníka (SEKCAMA) pri Slovenskej onkologickej spoločnosti, ktorá pôsobí v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti. Tento rok sa konferencia uskutočnila v Bratislave už po 17-ty raz. Podujatie priblížil predseda SEKCAMA doc. MUDr. Vladimír Bela, PhD., a zároveň primár Mamologického oddelenia v Onkologickom ústave sv. Alžbety v Bratislave.

Čo priniesla tohtoročná celoštátna konferencia SEKCAMA?

„Na podujatí bolo veľa prednášok z Českej republiky, čo je dobré, lebo sa takto môžeme dozvedieť o skúsenostiach z iných pracovísk. Predsa každé pracovisko prináša nové podnety, čo vyvoláva tvorivú diskusiu. Do Bratislavy prišli prednášať špičkoví odborníci z veľ kých nemocníc z Česka. Samozrejme, s odbornými a kvalitnými prednáškami vystúpili aj onkológovia zo Slovenska.“

Ktoré témy priniesli rozsiahlu diskusiu?

„Jednoznačne to bolo zavedenie skríningu – vyhľadávanie rizikových pacientok, ktoré ešte nemajú klinické príznaky (sú bezpríznakové). Cieľom skríningu je, zachytiť ochorenie ešte v štádiu, kedy je úspešne liečiteľné. Na Slovensku stále čakáme na celoplošný skríning. Prístrojová diagnostika sa rozvíja: okrem mamografie využívame ultrasonografiu, magnetickú rezonanciu či možnosti diagnostiky na genetickej úrovni. Avšak skríningové vyšetrenie podstúpi stále málo žien. V súčasnosti majú ženy vyšetrované prsníky – v rámci preventívnych gynekologických prehliadok. Skríning by mal cielene sledovať ženy (od určitého veku), aby sa zabránilo rozvoju možného zhubného nádoru. Prakticky by sa to malo realizovať formou pozvánok na skríning: zo špecializovaného centra by žena dostala predvolanie každé dva roky. Tieto centrá musia byť akreditované a spĺňať stanovené kritériá pre technické vybavenie a diagnostiku diagnostiku. Pacientka by mala chodiť každý rok na palpačné (pohmatové) vyšetrenie prsníkov a regionálnych – spádových lymfatických uzlín. Pri normálnom náleze by absolvovala mamografické vyšetrenie každé dva roky, a toto vyšetrenie by sa doplnilo, v prípade potreby, o ultrasonografiu, magnetickú rezonanciu či biopsiu (odber tkaniva). Cieľom skríningu je: nájsť zdravé ženy, a nájsť ženy, u ktorých je riziko vzniku ochorenia. Celoplošné skríningové vyšetrenia by sa mali vykonávať približne od 45. roku života ženy.“

Inovatívna liečba prináša nádej pre pacientov…

„Výrazný pokrok zaznamenávame v liečbe metastatických karcinómov. Okrem chemoterapie sa vykonávajú aj cielené chirurgické výkony – napr. v pečeni a pľúcach -, a s dobrými výsledkami. Je to najmä v tých prípadoch, keď sú metastázy len v jednom  orgáne. Pri HER 2 pozitívnom nádore prsníka máme nové molekuly, a existujú možnosti podávania biologickej liečby, ktorá má menej vedľajších účinkov. Čo je biologická liečba? Cielená biologická liečba (alebo cielená molekulárna liečba) sa používa na označovanie látok a postupov, ktoré selektívne účinkujú na ciele špecifické pre ochorenie, a to bez účinku, alebo s minimálnym účinkom na normálne bunky. Určite dnes máme viac možností kombinácie liekov, ako sme mali pred niekoľkými rokmi.“

Core-cut biopsia je odobratie tenkých valčekov tkaniva z prsníka pomocou špeciálnej ihly…

„Je to štandardné vyšetrenie pred každou operáciou, pretože chirurg by mal poznať presnú diagnózu. Histologické vyšetrenie potom určí, o aký nádor ide – zhubný, nezhubný, alebo či už nastali hormonálne zmeny. Podľa nálezu stanovíme liečbu. Výhodou Core-cut biopsie je, že sa stanovujú aj prognostické faktory vývoja ochorenia, a podľa toho sa vyberie terapia.“

Absolvovať operáciu, ktorá zachová prsník – to je túžba väčšiny žien, ktoré majú zhubný nádor. Samozrejme, zachovanie prsníka nesmie ohroziť pacientku, a dať väčšiu šancu na rozvoj choroby… Aké je prežívanie pacientok po týchto zákrokoch?

„Riziko návratu ochorenia je o niečo vyššie ako pri úplnom odstránení prsníka. Štatisticky je ale úmrtnosť na karcinóm rovnaká, či sa prsník zachová, alebo odstráni. Úmrtnosť sa významne znižuje, pokiaľ je nádor zachytený včas. Chirurgické zákroky, pri ktorých sa zachová prsník, sú určené pre malé nádory, a v skorom štádiu ochorenia.“

Prežívanie žien s rakovinou prsníka na Slovensku a vo vyspelých krajinách Európskej únie?

„Na Slovensku je horšie, pretože ženy prichádzajú na vyšetrenie neskôr – nádor je väčší, a viac nádorov je v pokročilom štádiu. V SR chodí na preventívnu mamografiu približne 25 % žien, ale v susednom Česku je to až 50 % žien. Práve tu sa môže odhaliť nádor v úplnom začiatku.“

Na konferencii ste sa zaoberali aj liečbou bolesti pri rakovine prsníka…

„V tejto oblasti sme urobili pokrok dopredu: modernú liečbu môžeme „ušiť na mieru“ pre pacientku. Treba brať do úvahy aj individuálne vnímanie bolesti, ktoré je u každej ženy rôzne. Lieky podávame vo forme tabliet, náplastí, a skôr sa preferuje neinjekčná forma terapie, aby sa dala užívať aj v domácom prostredí.“

Veľa žien má po chemoterapii a rádioterapii problémy s imunitou… Je prospešné liečiť imunodeficitné stavy?

„Tu sa názory odborníkov rozchádzajú – ťažko jednoznačne povedať, kedy liečiť onkologickú pacientku, ktorá má ťažkosti s imunitou. Imunoterapia môže niekedy zhoršiť onkologické ochorenie. Na niektoré výsledky výskumov a štúdií si budeme musieť počkať – ukáže sa podľa toho, čo prinesú konkrétne skúsenosti.“

Zvyšuje nedostatok vitamínu D riziko vzniku zhubných nádorových ochorení?

„Skúsenosti naznačujú, že nedostatok vitamínu D môže zvyšovať riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, ale aj ďalších onkologických ochorení, vrátane rakoviny prsníka. Treba chodiť občas na slniečko, pohybovať sa na vzduchu. Pacientka s rakovinou prsníka by sa nemala vystavovať silnému UV žiareniu počas poludnia, ale primerané slnenie je prospešné.“

Čo by ste odkázali ženám, ktoré chcú dbať o svoje zdravie?

„Určite by mali raz do roka absolvovať preventívnu prehliadku u gynekológa. Ten by ich mal v prípade, že nález nie je úplne v poriadku – resp. keď patria do rizikovej skupiny, napr. mali v rodine rakovinu prsníka -, poslať na ďalšie vyšetrenia.“

Pridaj komentár