Na Pustý hrad aj s Parkinsonom

Pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11. apríl 2014) sa v sobotu, 5. apríla, uskutočnil už 5. ročník výstupu na Pustý hrad vo Zvolene. Podujatie zorganizovala Spoločnosť Parkinson Slovensko v spolupráci s Mestom Zvolen a Priateľmi Pustého hradu. 40-minútový výstup na túto zaujímavú archeologickú lokalitu absolvovalo vyše 50 pacientov s Parkinsonovou chorobou z celého Slovenska, mnohí so svojími rodinami. Najstarší člen „výpravy“ mal 87 rokov a najmladší len 8 mesiacov.

 

 

Pacientom s Parkinsonovou chorobou sa už niekoľko rokov snaží pomáhať občianske združenie Spoločnosť Parkinson Slovensko (SPS). Združenie vzniklo v roku 2009 s cieľom združiť občanov postihnutých touto chorobou, ich rodinných príslušníkov a odborníkov.

„Naším základným poslaním je robiť čo najviac pre skvalitnenie a uľahčenie života pacientov s Parkinsonovou chorobou. Snažíme sa podchytiť ľudí s Parkinsonom, a ukazuje im, že aj s týmto ochorením sa dá žiť plnohodnotný život. Výstup na Pustý hrad je určitá skúška, a zvládli sme ju aj tento rok. Je to náš spôsob oslavy, že sme to nevzdali, a vieme žiť aktívne aj s chorobou,“ povedala Katarína Félixová, predsedníčka SPS.

Parkinsonova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré postupuje zväčša pomaly, ale nevratne, pričom pacient postupne stráca kontrolu nad koordináciou pohybov svojho tela. Pomenovanie získalo podľa lekára, Jamesa Parkinsona (1755 – 1824), ktorý ho ako prvý popísal v knihe An Essay on the Shaking Palsy (Esej o trasľavej obrne, 1817).

.>> Čítajte u nás: Rôzne prejavy Parkinsonovej choroby

„Výskyt Parkinsonovej choroby vo svete sa udáva v rozmedzí od 100 do 300 pacientov na 100 tisíc obyvateľov. Na Slovensku žije približne 12–15 tisíc pacientov s touto diagnózou,“ hovorí MUDr. Ján Necpál z neurologického oddelenia Nemocnice vo Zvolene.

Podstatou Parkinsonovej choroby je odumieranie nervových buniek produkujúcich dopamín. Táto látka je dôležitá pre prenos nervových signálov, teda riadenia a koordinácie pohybu a činnosti svalov. Nedostatok dopamínu spôsobuje, že pacient postupne stráca schopnosť ovládať svoje pohybové funkcie, a nie je schopný vykonávať bežné činnosti. Neraz stráca schopnosť chodiť, pohybovať sa, a môže mať aj problémy s prijímaním potravy.

„Príznaky vyvstávajú z postupného ubúdania dopamínu v štruktúre mozgu,“ vysvetľuje MUDr. J. Necpál. „Rýchlosť ubúdania je u každého pacienta iná. Keď vzniká ochorenie v neskoršom veku, jeho priebeh je zväčša miernejší.“

 

 

Parkinsonova choroba sa objavuje u mužov aj u žien približne po 50. roku života, no prvé príznaky sa môžu objavovať aj skôr. Toto ochorenie ovplyvňuje aj psychiku pacienta, pretože ten ho plnohodnotne vníma, uvažuje o ňom, takže neschopnosť ovládať svoje telo prežíva pri plnom vedomí. Prečo dochádza k poškodeniu buniek tvoriacich dopamín, dnes ešte stále nie je jasné, no svoju úlohu zohrávajú genetické predispozície a civilizačné vplyvy.

„Keď sú pacienti liečení adekvátnymi dávkami liekov, ktoré nahrádzajú dopamín, prežívajú akési medové týždne, lepšie povedané roky. Počas tohto obdobia je ich stav subjektívne prijateľný, pociťujú zlepšenie kvality života,“ dodáva MUDr. Ján Necpál.

Na Slovensku existujú tri centrá –  v Bratislave, Martine a Košiciach, ktoré sa venujú liečbe Parkinsonovej choroby najmodernejšími, technologicky inovatívnymi spôsobmi liečby. Medzi ne patrí najmä hĺbková mozgová stimulácia, či kontinuálne podávanie účinnej látky priamo do tenkého čreva (pomocou intestinálej pumpy). Týmito modernými postupmi dokážu špecialisti efektívne upraviť pohyblivosť pacienta a zlepšiť aj jeho psychický stav.

Účastníci výstupu

 

Viac informácií:

O ochorení: www.parkinson.sk

O Spoločnosti Parkinson Slovensko: www.parkinson-net.sk

O Pustom hrade: www.pustyhrad.sk

 

Redakčne pripravil jam

Fotografie: google.com a archív SPS

Pridaj komentár