MZ SR: V roku 2020 nové bezplatné parkovisko pri Antolskej nemocnici

​(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Univerzitná nemocnica Bratislava chce vybudovať 199 nových bezplatných parkovacích miest pred Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda v Petržalke.

Na vybudovanie parkovacej plochy nemocnica využije prostriedky z kapitálových výdavkov, ktoré jej poskytne MZ SR.

Predpokladaná cena stavby je približne 1,6 miliónov eur (bez DPH).

„Neustále pracujeme na zlepšovaní podmienok v slovenských nemocniciach. Univerzitnú nemocnicu Bratislava, ako koncovú nemocnicu, navštevujú pacienti z celého Slovenska, preto som rada, že nové bezplatné parkovisko prispeje k zlepšeniu podmienok a zvýšeniu komfortu pacientov,“ povedala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

Bezplatné parkovisko začnú stavať na budúci rok

Predpokladaný začiatok výstavby je naplánovaný na rok 2019. Parkovisko (vrátane chodníkov a prístupových komunikácií) bude na celkovej ploche viac ako 6500 m². UNB predpokladá, že parkovisko bude sprevádzkované v roku 2020.

„Súčasťou parkoviska bude rampový systém. Budú ho môcť využívať všetci pacienti, návštevníci a zamestnanci nemocnice,“ uviedol generálny riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava Juraj Kovács.

bezplatné parkovisko antolska nemocnica
Tu by malo stáť nové bezplatné parkovisko pre pacientov a návštevníkov nemocnice (zdroj foto: MZ SR)

Pozemok zatiaľ patrí mestu

Pozemok, kde sa plánuje výstavba parkoviska, patrí mestu Bratislava. Aby sa mohlo s budovaním parkoviska začať, musí mať univerzitná nemocnica právny vzťah k pozemkom. Preto UNB v spolupráci s MZ SR požiadala mesto o prenájom.

„Nové bezplatné parkovisko výrazne pomôže Bratislavčanom pri doprave do nemocnice. Keďže pozemky pod budúcim parkoviskom patria mestu, vo štvrtok predkladám do mestského zastupiteľstva návrh na prenájom týchto pozemkov univerzitnej nemocnici za symbolické 1 euro na rok. Verím, že poslanci tento môj návrh podporia,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Platené parkovisko, alebo parkovanie nadivoko

V súčasnosti môžu pacienti a návštevníci petržalskej nemocnice využívať 230 parkovacích miest na platenom parkovisku – 1 euro za každú začatú hodinu. Toto parkovisko prevádzkuje súkromná spoločnosť na základe koncesnej zmluvy.

Vodiči pred petržalskou nemocnicou využívajú na parkovanie všetky možnosti, preto často dochádza k zablokovaniu prístupovej cesty k centrálnemu príjmu pacientov, zle zaparkované vozidlá znemožňujú príjazd sanitiek. Preto chce UNB vybudovať parkovisko s dostatočne veľkou kapacitou.

„Vítam iniciatívu nemocnice, vybudovať veľkokapacitné bezplatné parkovisko, ktoré bude slúžiť pre pacientov, a som rád, že k tomu prispeje aj naša mestská časť,“ uzavrel petržalský starosta Vladimír Bajan.

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár