MZ SR udelilo pokutu farmaceutickým firmám

Ministerstvo zdravotníctva udelilo farmaceutickým spoločnostiam ďalšie dve pokuty, každú vo výške 10 000 €, z dôvodu nedostupnosti liekov.

Prvý z nich pacienti užívajú proti bolesti a zápalu, alebo pri liečbe reumatoidnej artritídy. Druhý nedostupný liek slúži na zníženie cholesterolu. Oba lieky ministerstvo zdravotníctva vyradilo z kategorizačného zoznamu v súlade s platnou legislatívou. MZ SR pri oboch liekoch začalo konať z podnetu občanov.

MZ SR rieši aj ďalšie prípady nedostupnosti  liekov. Prvú pokutu, vo výške 10 000 €, udelilo vlani, v novembri, kvôli nedostupnosti lieku na liečbu vysokého krvného tlaku. Aj v danom prípade MZ SR konalo na základe podnetu pacienta.

Vo všeobecnosti platí, že povinnosťou každého držiteľa registrácie lieku, resp. jeho zástupcu, je, aby zabezpečil dostupnosť liekov v takom rozsahu, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

Pridaj komentár