Na Slovensko prichádza krízový tím Modrý anjel

(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Žiadny človek nemá byť v ťažkej chvíli sám. Významnú pomoc pre boj s psychickou traumou ponúka tím krízovej intervencie Modrý anjel.

Modrý anjel predstavuje významný nástroj starostlivosti o ľudí, ktorí zažili veľkú psychickú traumu, ako priami účastníci alebo svedkovia nehôd, ťažkých úrazov, vážnych ochorení, úmrtia blízkych osôb, požiarov, povodní, znásilnení, únosov, rasovo podmieneného násilia alebo vojen.

Modrý anjel spúšťa v septembri odborný výcvik

Ten bude zameraný na Proces znižovania dosahu traumatickej udalosti – Traumatic Incident Reduction. TIR je metodológia odborného zásahu, za účelom zlepšenia kvality života traumatizovaných osôb. Projekt je akreditovaný v USA Národnou asociáciou sociálnych pracovníkov a Asociáciou špecialistov pracujúcich s traumatickým stresom. Po odbornej stránke zastrešuje organizácia Applied Metapsychology International. Týmto významným projektom vstupuje Modrý anjel do druhého desaťročia svojho pôsobenia.

„S TIR metodológiou pracujem už 2 roky. Je nesmierne účinná, rýchla a presná. Pri rozvinutej post-traumatickej stresovej poruche nenahrádza  psychiatrickú starostlivosť, významne ju však dopĺňa. Postup je taký, že odborníci z Modrého anjela najprv poskytnú krízovú intervenciu – ak je to potrebné, a následne s klientom pracujú v rámci TIR. V prípade potreby ďalšej diagnostiky a liečby mu môžu odporučiť odbornú psychiatrickú pomoc,“ delí sa o svoje pozitívne skúsenosti MUDr. Branislav Chrenka, riaditeľ Tímu krízovej intervencie Modrý anjel a certifikovaný TIR facilitátor

Najväčšou prednosťou TIR je, že zasiahnutý človek sám rozhoduje o význame a zmysle svojich zážitkov. Terapeut mu nepredkladá žiadne interpretácie, nevysvetľuje, prečo sa mu stalo práve to, čo sa mu stalo, ani prečo konal tak, ako konal.

„Pátranie po zmysle zážitku, ku ktorému mnohí zasiahnutí dospejú, je často oslobodzujúce. Aj pre samotného terapeuta je uspokojujúce, keď môže byť súčasťou tohto procesu,“ dopĺňa Branislav Chrenka.

čo je Modrý anjel
Zdroj foto: Shutterstock.com

Čo je Modrý anjel?

Nezisková organizácia – tím odborníkov z pomáhajúcich profesií. Od roku 2007 sa podieľa na likvidácii následkov nehôd s hromadným postihnutím osôb na území Slovenska aj v zahraničí. Pomáha aj pri na sanácii následkov menších udalostí, ktoré svojou povahou a intenzitou môžu zásadne znehodnotiť budúcu kvalitu života zasiahnutého človeka. Ide najmä o:

  • násilné úmrtia detí,
  • samovraždy,
  • nezvestnosť,
  • náhle a prudké ohrozenie sociálneho statusu po úmrtí živiteľa rodiny,
  • násilné trestné činy – znásilnenia, prepady a týranie,
  • rasovo motivované násilie.

Služby Modrého anjela sú pre zasiahnutých klientov vždy bezplatné. V roku 2015 Modrý anjel získal Zlatý záchranársky kríž – najvyššie ocenenie svojho druhu v SR.

Zdroj: www.modryanjel.sk

Pridaj komentár