Minulý rok bolo takmer milión slovenských detí u lekára

Tlačová správa, 1. október 2015 – Detskí lekári evidovali v uplynulom roku takmer milión pacientov. Najčastejšími diagnózami, ktoré trápili deti a mladých ľudí, boli choroby dýchacej sústavy, choroby oka a kože.

Pozitívnym javom je vysoké percento dojčených detí. Negatívnym zasa nárast v počte vyšetrených detí s podozrením na ohrozenie násilím.

Návštevnosť a vyšetrenia

Podľa najnovších údajov Národného centra zdravotníckych informácií, bolo v minulom roku v pediatrických ambulanciách evidovaných 956 799 detí (vo veku 0 – 18 rokov) a 212 702 mladistvých (vo veku 19 – 26 rokov).

Zaznamenali sme 6 715 126 návštev v ambulanciách (vrátane návštevnej služby lekára alebo sestry), počas ktorých pediatri vykonali 6 148 311  vyšetrení (z toho 15,3 % tvoria preventívne prehliadky).

Pediatrov najviac navštevovali deti (priemerne):

  • do 1 roka, priemerne 20-krát ročne,
  • vo veku 1 – 5 rokov, 7,9-krát ročne,
  • vo veku 6 – 14-rokov, 4,9-krát ročne,
  • vo 15 – 18 rokov, 4,7-krát ročne,
  • vo veku 19 – 26-rokov, 2,4-krát ročne.

milión slovenských detí u lekára dojčenie

Pribúda dojčených detí

Dobrou správou je, že naďalej pretrváva priaznivý stav vo výžive detí materským mliekom. Dokazuje to desaťročné pozorovanie počtu plne dojčených detí.

Zatiaľčo v roku 2004 bolo do konca 6. mesiaca života plne dojčených 39,7 % detí, v roku 2010 to bolo 49,3 %, a v roku 2014 až 53,4 %. Najvyššie percento plne dojčených detí bolo v Bratislavskom (62,6 %) a Prešovskom kraji (56,8 %), najnižšie v Nitrianskom kraji (43,3%).

Viac detí s podozrením na ohrozenie násilím

Opäť stúpol počet detí, vyšetrených s podozrením na ohrozenie násilím. V uplynulom roku bolo vyšetrených 652 detí do 18 rokov (z toho 174 s fyzickými indikátormi, 282 s psychickými indikátormi a 196 s fyzickými aj psychickými indikátormi). Je o to 70 prípadov viac, ako v roku 2013, a až o 450 viac, ako v roku 2012.

milión slovenských detí u lekára násilie na deťoch

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií

Ilustračné fotografie: Shutterstock.com

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár