Ministerka ocenila lekárov, sestry a iných zdravotníckych pracovníkov

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Začiatkom tohto týždňa ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská ocenila prácu 9 lekárov, sestier a iných zdravotníckych pracovníkov.

Plaketu, diplom a finančnú odmenu v hodnote 1000 eur si odniesli traja ocenení v každej z kategórii. Ide o 1. ročník Ceny ministerky zdravotníctva SR.

„Toto ocenenie je vzdanie úcty a poďakovanie sa všetkým, ktorí sa starajú o zdravie ľudí. Viem, že podmienky nie sú ideálne, no robíme všetko pre to, aby sa postupne zlepšovali. Spolu bojujeme za lepšie slovenské zdravotníctvo,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.

Kategória lekár

MUDr. Andrej Klepanec, Ph.D., MPH, EBIR

Nominovala ho Fakultná nemocnica Trnava. Je primárom Rádiologickej kliniky. Počas jeho pôsobenia boli do klinickej praxe zavedené miniinvazívne intervenčné rádiologické výkony, v trnavskej nemocnici vybudovali najväčšie Centrum na endovaskulárnu liečbu pre pacientov s akútnou ischemickou cievnou mozgovou príhodou v Slovenskej republike. Pod vedením MUDr. A. Klepanca sa Fakultná nemocnica Trnava stala najväčším pracoviskom s endovaskulárnou liečbou pacientov.

Doc. MUDr. Daniel Pinďák, PhD.

Nominoval ho Národný onkologický ústav v Bratislave. Je prednostom Kliniky chirurgickej onkológie a špičkovým chirurgom. Venuje sa najmä karcinómu pankreasu, pričom do chirurgickej liečby zavádza najnovšie poznatky. Aj vďaka nemu je Klinika chirurgickej onkológie špičkovým pracoviskom v rámci celého Slovenska. Docent Pinďák sa podieľa aj na výučbe študentov.

MUDr. Ondrej Bobík

Nominoval ho Výbor spolku lekárov Trebišov Slovenskej lekárskej spoločnosti. Napriek dôchodkovému veku naďalej obetavo pracuje. Od roku 1985 zastáva funkciu primára kožného oddelenia v Nemocnici s poliklinikou v Trebišove. Aj s jeho pomocou sa podarilo opakovane zvládnuť epidemiologickú situáciu nákazy syfilisu v trebišovskom okrese. Je jedným zo zakladateľov Spolku lekárov v Trebišove.

Ministerka-ocenila-lekárov-2
Zdroj foto: MZ SR

Kategória sestra

Renáta Pavlíková

Nominovala ju nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša v Galante. V nemocnici pracuje už takmer 34 rokov. Popri ošetrovateľskej starostlivosti dokáže v pacientoch vzbudiť optimizmus, podľa nemocnice je výnimočná najmä svojimi praktickými zručnosťami. V kolektíve je mimoriadne obľúbená, takmer nikdy nebola práceneschopná. Nemocnica pokladá sestru Renátu Pavlíkovú za špičkového zdravotníckeho pracovníka, ktorý môže byť príkladom pre terajšie i budúce generácie.

Helena Závodská

Nominovala ju Fakultná nemocnica s poliklinikou v Nových Zámkoch. Od roku 1973 pracuje na centrálnych operačných sálach ako špecialistka v inštrumentovaní. Má zmysel pre tímovú spoluprácu a efektívnu komunikáciu v operačnom tíme. Svojím profesionálnym prístupom a odbornosťou formuluje a rozvíja vedomosti, talent a praktické zručnosti u svojich mladších spolupracovníkov.

Terézia Lengyelová

Nominovala ju magisterka Elena Červeňáková, diplomovaná sestra z UNLP v Košiciach. Magisterka Terézia Lengyelová má za sebou viac ako 50-ročnú prax. V roku 1995 založila Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Tereza v Košiciach, ktorej je riaditeľkou a odbornou garantkou. Pracuje v nej aj ako sestra a ošetruje pacientov v domácom prostredí. Po odbornej stránke vedie kolegyne k pracovitosti a čestnosti. Aktívne sa snaží implementovať možnosti vzdelávania na pracovisku.

Ministerka ocenila sestry
Zdroj foto: MZ SR

Kategória iný zdravotnícky pracovník

RNDr. Mária Knapková, PhD.

Nominovala ju Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici. Od roku 1989 pracuje na Skríningovom centre novorodencov. Tímu Skríningového centra sa pod jej vedením podarilo včas odhaliť mnohé diagnózy u tisícov novorodencov, čím sa zabránilo trvalému poškodeniu ich zdravia.

Dana Kuricová

Nominovala ju Fakultná nemocnica v Žiline, kde pracuje 24 rokov. Je sanitárkou na urgentnom príjme. Do kolektívu prináša veľkú motiváciu, ženie dopredu mladú generáciu, pre ktorú je inšpiráciou. Ocenenie a poďakovanie si zaslúži za ľudský rozmer, ktorý vnáša na také náročné oddelenie, ako je urgentný príjem.

Emma Janíčková

Nominovala ju špecializovaná rehabilitačná nemocnica v Dunajskej Lužnej Tetis RDC. Celý svoj profesionálny život, teda viac ako 40 rokov, zasvätila práci s hendikepovanými deťmi na detašovanom pracovisku v Dunajskej Lužnej, neskôr na Špecializovanej rehabilitačnej nemocnici v Dunajskej Lužnej. Učila sa metodiku reflexnej lokomócie priamo od uznávaného neurológa, Prof. MUDr. Václava Vojtu.

Ministerka ocenila iný zdravotnícky personál
Zdroj foto: MZ SR

Zdroj: MZ SR

Redakčne upravené a krátené (jam)

Pridaj komentár