Medici pomáhajú chorým deťom na bratislavských Kramároch

Projekt SZU DEŤOM vychádza z aktivity Spolku medikov SZU, ktorý chce osloviť študentov všetkých fakúlt Slovenskej zdravotníckej univerzity, aby spojili svoje sily. Hlavným poslaním projektu je spríjemniť hospitalizovaným deťom na bratislavských Kramároch pobyt v nemocnici, a rôznymi aktivitami vyplniť ich voľný čas. Medici veria, že takto vytvoria na univerzite tradíciu, a zlepšia deťom podmienky v nemocnici, aby mohli na krátky čas zabudnúť na svoje ochorenie.

Cieľovou skupinou sú deti hospitalizované v Detskej fakultnej nemocnici, kde sa nachádza v priemere 50 mobilných detí vo veku 4 – 14 rokov, zo všetkých oddelení. Časový plán realizácie projektu je rozdelený do pravidelných, asi hodinových návštev v čase od 15 – 16 hodiny, každý posledný štvrtok v mesiaci. Do dnešného dňa sa podarilo zrealizovať tri návštevy, kedy zabezpečili bábkové divadlo a tvorivé dielne. Deti maľovali na doktorské plášte, vyfarbovali kreslenky s motívmi o zdraví a púšťali si papierové lietadielka.

 

 

Medici sami získali sponzorské dary vo forme detských kníh, encyklopédií a materiálneho zabezpečenia (farby na textil, farebné papiere, pastelky). Ak budú mať dostatočné personálne a materiálne zabezpečenie, rozšíria svoje pôsobenie aj na petržalskú nemocnicu na Antolskej.

„Videli sme, ako deti chodia len po oddeleniach, a chceli sme pomôcť. Nakontaktovali sme sa na nemocnicu. Od vychovávateľov sme mali dvere otvorené, vyšli nám v ústrety. Je to lepšie, ako im jednorazovo niečo dať. Pre nás je to aj priestor pre kontakt s detským pacientom, aby sme sa vedeli dostať do tej detskej dušičky… Pre deti je to naozaj traumatizujúce – je im smutno, že musia byť v nemocnici. Pomáhame im preklenúť toto obdobie“, uviedla pre náš portál koordinátorka projektu medička Terézia Sedláčková.

Fotografie: Spolok medikov SZU

Pridaj komentár