Svet má nový liek na TBC (delamanid), dostáva ho len elita

Ženeva/Praha/Bratislava, 26. februára 2016 – Medzinárodná humanitárna a zdravotnícka organizácia Lekári bez hraníc/Médecins Sans Frontières (MSF) je znepokojená vysokou cenou, za ktorú bude dostupný nový liek proti tuberkulóze, nazvaný delamanid.

Viac ako dva roky potom, čo bol delamanid schválený, ho na celom svete dostalo len 180 ľudí. Japonská farmaceutická spoločnosť Otsuka ho chce poskytnúť niektorým rozvojovým krajinám, za cenu 1.700 amerických dolárov za liečebnú kúru.

Čo je delamanid?

Delamanid je jeden z dvoch nových liekov proti tuberkulóze, ktoré sa objavili za posledné polstoročie. Je účinný v liečbe najnebezpečnejších foriem tuberkulózy, rezistentných voči mnohých ďalším liekom.

Aby bola liečba rezistentnej tuberkulózy (DR-TB) efektívna, musí sa delamanid užívať s niekoľkými ďalšími liekmi. Ony samy (bez delamanidu) pritom stoja 1.0004.500 amerických dolárov za liečebnú kúru, ak hovoríme o najnižších cenách pre rozvojové krajiny.

Aj tieto sumy sú však pre miestne vlády príliš vysoké. Aby bolo možné rozšíriť liečbu rezistentnej tuberkulózy, cena by mala byť okolo 500 amerických dolárov za liečebnú kúru.

delamanid TBC tuberkulóza
Rezistentná tuberkulóza

Krajiny, v ktorých je delamanid registrovaný

K dnešnému dňu, spoločnosť Otsuka registrovala delamanid len v štyroch krajinách (v Japonsku, Nemecku, Južnej Kórei a vo Veľkej Británii), žiadna z nich však nepatrí medzi oblasti silno zaťažené rezistentnou tuberkulózou. Otsuka by preto mala registrovať delamanid v krajinách, ktoré zaťažené sú, a v krajinách, kde boli uskutočnené klinické testy pre tento liek.

Dohoda medzi Global Drug Facility (GDF, mechanismus Svetovej zdravotníckej organizácie pre sprostredkovanie liekov proti TBC) a spoločnosťou Otsuka nemyslí na krajiny, ktoré nemajú nárok na dotácie z Globálneho fondu pre boj s AIDS, tuberkulózou a maláriou (GFATM). Ide pritom aj o krajiny silno zaťažené tuberkulózou, ako napr. Ruská federácia a Filipíny.

„Jednotlivé krajiny by mali začať rozširovať liečbu ľudí s rezistentnou tuberkulózou – za pomoci najefektívnejších dostupných liekov. Delamanid ale dnes vo väčšine štátov nie je ani cenovo dostupný, ani v nich nie je k dispozícii,“ uviedla lekárka Grania Brigden, poradkyňa kampane Lekárov bez hraníc, nazvanej Access.

„Cena za delamanid musí klesnúť na dostupnú úroveň. Otsuka by súčasne mala urýchlene registrovať delamanid vo všetkých krajinách, kde bol tento liek klinicky testovaný, a v krajinách silno zaťažených tuberkulózou. Pokiaľ ľudia nebudú mať k delamanidu prístup, bude tento nový liek prakticky bezcenný,“ dodala.

Odhaduje sa, že až dvom tretinám z takmer pol milióna ľudí, ktorí každoročne ochorejú na rezistentnú tuberkulózu, by mohol delamanid prospieť.

„Pre Otsuku by malo byť prioritou, aby malo k lieku prístup viac ľudí, ktorým môže zachrániť život. Malo by byť vynaložené maximálne úsilie, aby tento sľubný liek slúžil čo najväčšiemu počtu ľudí. Dnes, bohužiaľ, nič také nepozorujeme,“ dodala Grania Brigden.

Lekári bez hraníc liečia tuberkulózu už desaťročia

Lekári bez hraníc sa venujú liečbe tuberkulózy (TBC) 30 rokov, a liečbe multirezistentnej tuberkulózy od roku 1999. Patria medzi najväčšie mimovládne organizácie, ktoré liečbu tuberkulózy poskytujú.

V roku 2014 liečili vyše 23-tisíc pacientov s tuberkulózou, vrátane 1800 prípadov s rezistentnou formou. Vo svojich programoch by chceli zvýšiť používanie lieku delamanid. V decembri minulého roka prijali ako dar určité množstvo delamanidu pre svoje projekty a pre projekty združenia Stop TB Parnership.

delamanid TBC tuberkulóza
Pierre-Yves Bernard (Lekári bez hraníc) so svojím pacientom

Zdroj: Lekári bez hraníc

Fotografie: Lekári bez hraníc a shutterstock.com

Pre dalšie informácie, obrazové a textové materiály kontaktujte:

Iveta Polochová
Press & Communications
E-mail: iveta.polochova@lekari-bez-hranic.cz
Mob: +420 773 348 358 (ČR)
Office: +420 257 090 156 (ČR)

Pridaj komentár