Liečivé účinky húb

Liečivé huby sa v ľudovej medicíne Japonska, Číny a Kórei používajú už niekoľko tisícročí. Z hľadiska obsahových látok je ich spoločným znakom významné zastúpenie bielkovín, vitamínov skupiny B a vitamínu D, stopových prvkov a nenasýtených mastných kyselín. Huby pozitívne ovplyvňujú zvýšenú hladinu krvného cukru, cholesterolu, zlepšujú krvný obeh, optimalizujú funkciu imunitného systému a všeobecne znižujú riziko vzniku rakoviny. V prírode sa vyskytujú pomerne zriedka, napr. v Ázii a v Južnej Amerike. V súčasnosti pestujú tieto huby aj v kontrolovaných podmienkach, a využívajú sa na liečebné účely.

Priamy protinádorový účinok húb a ich úspešné uplatnenie ako podporného prostriedku pri chemoterapii a rádioterapii nádorov bolo publikované v početných, prevažne ázijských, ale aj slovenských štúdiách. Čínski a kórejskí vedci dokázali antitumorózny(protinádorový) účinok extraktov z liečivých húb, a to prednostne z podkovičníka (ohňovec)- na nádory kože, pľúc, hrubého čreva a prostaty. Podľa posledných informácií sa v Spojených štátoch tento účinok dokázal aj pri zhubnom nádore prsníka, kde zistili, že polysacharidy z tejto huby blokujú enzým AKT, ktorého úlohou je regulácia rastu nádorových buniek.

Japonskými vedcami bola tiež dokázaná priama protinádorová aktivita na nádorových kultúrach. Vodné roztoky extraktov z rodu Agaricus redukovali množstvo nádorových buniek o 47,7 %, výťažky z podkovičníka dokonca o 67,6 %. Zistilo sa, že tento mohutný protinádorový účinok funguje na podklade antiangiogenézy (redukcii novotvorby nádorových ciev), čo následne zastaví rast prvotného ložiska nádoru, ale aj na podklade antimetastatického potenciálu (protinádorovej účinnosti) týchto húb, zabraňujúcemu tvorbe druhotných nádorových ložísk.

Protinádorový účinok je v prevažnej miere pripisovaný látkam polysacharidovej štruktúry (1-3-D glukány, neutrálne D – glukány, lentinán), ďalej polypeptidom, sequiterpénom, polyénom a purínovým nukleosidom. Imunitný systém optimalizujúci účinok výťažkov z liečivých húb funguje na podklade aktivácie prirodzených “zabíjačov”, ktoré zaberajú významné miesto v tzv. bunkovej imunite organizmu. Huby zvyšujú hladinu kyslíkových a dusíkatých radikálov v týchto “zabíjačoch”, ktoré sú potrebné pri likvidácii nádorových buniek priamym spôsobom.

Mechanizmus pôsobenia týchto výťažkov počas onkologickej liečby sa preukázal na podklade prác dokazujúcich stimuláciu kmeňových buniek v kostnej dreni (podpora regenerácie drene počas liečby), a na podklade podpory detoxikačnej činnosti pečene a obličiek (podpora vylúčenia zbytkov chemoterapie). Výťažky z týchto húb majú mohutný antioxidačný účinok, sú účinnými lapačmi voľných radikálov v medzibunkových priestoroch. Nezanedbateľným prínosom je ich celkový roborujúci (zosilňujúci)účinok s pozitívnou zmenou kvality života pacientov (výživný stav pri slabostiach, nechutenstve a zmene nálad).

Nádor je chronické degeneratívne ochorenie, rovnako ako cukrovka, vysoký krvný tlak, ischemická choroba srdca, či stavy po náhlych mozgových príhodách, a preto sa u pacientov často vyskytujú súčasne. Výťažky z liečivých húb majú pozitívny účinok aj na metabolizmus cukrov a lipidov, a to podporou podžalúdkovej žlazy, znížením hladiny celkového cholesterolu a tzv. triglyceridov v krvi. Dobre zmapovaný je aj ich čistiaci účinok a podporná úlohav regenerácii mozgových štruktúr pri krvácaniach do mozgu a ischemických mozgových príhodách.

Pridaj komentár