Lekárnici: Zjednodušia vám užívanie liekov

Porozumenie ochoreniam, ich liečba, to sú zložité a náročné procesy – aj z pohľadu ľudskej individuality a jej komplexnosti. Čím jednoduchšie a presnejšie je stanovená terapia, tým je väčšia šanca, že pacient bude liečebný režim dodržiavať. Lekárnici sú v tomto zmysle vo výhodnej pozícii – najmä s ohľadom na správne a presné užívanie liekov, čo je nevyhnutnosť pre zlepšenie zdravotného stavu pacientov pri mnohých vážnych ochoreniach.

Lekárnici v Českej republike už dokonca uviedli do praxe niektoré projekty pre racionalizáciu terapie. Ako príklad možno uviesť európsku kampaň pre správne užívanie antibiotík, alebo projekt Evidencia Based Pharmacy, evidujúci nielen zásahy lekárnikov do duplicít a závažných interakcií liekov, ale aj vyčíslenie úspor, vyplývajúcich z týchto zásahov. Inšpiráciu možno nájsť aj v rastúcom zapojení lekárnikov v zahraničí, v prevencii a cielenom skríningu niektorých ochorení, či v hlbšej spolupráci s platcami zdravotnej starostlivosti. Rovnako Slovenská lekárnická komora podporuje projekty, ktoré pomáhajú racionalizovať terapiu a zlepšovať spoluprácu medzi lekárnikmi, pacientmi a lekármi.

„Lekárnici – zjednodušia vám užívanie liekov, bez ohľadu na to, ako je zložité“, to je motto, ktoré vyhlásila Medzinárodná farmaceutická federácia (FIP) pre tohtoročný Svetový deň, ktorý pripadá práve na dnes. Lekárnici si pripomínajú svoj deň celosvetovo od roku 2009, vždy 25. septembra. FIP prostredníctvom 127 členských organizácií medzinárodnej federácie lekárnikov a vyše 4000 individuálnych členov zastupuje a slúži viac ako 3 miliónom praktizujúcich lekárnikov a vedcov.

Zdroj: http://www.oliekoch.sk, redakčne upravené

Pridaj komentár