Kúpeľná liečba pre pacientov so srdcovocievnymi ochoreniami

(Zdroj foto: Stock.adobe.com)

Slovensko má bohaté zdroje prírodných liečivých prameňov, ktoré sa už aj v dávnej minulosti využívali na liečbu rôznych ochorení. Koncom 18. storočia došlo na našom území k rozvoju kúpeľníctva, kedy začali vznikať prvé kúpeľné domy a stavby okolo kúpeľných prameňov. Okrem rýchleho vývoja liečebných postupov došlo k premene kúpeľných miest na spoločenské a kultúrne centrá, ktoré sú významné aj z hľadiska cestovného ruchu. Kúpeľná liečba sa postupne stala súčasťou liečebnej starostlivosti ako aj preventívnych programov.

Tradícia slovenského kúpeľníctva, kvalita prírodných liečivých zdrojov je dokumentovaná nielen množstvom pre liečených domácich pacientov, ale počtami zahraničných klientov, ktorí prichádzajú na Slovensko za účelom zlepšenia svojho zdravotného stavu. Ročne za týmto účelom navštívi na kratší (týždeň), či dlhší (mesiac a viac) pobyt vyše 30 tisíc cudzincov. Medzi najvýznamnejšie patria Piešťanské kúpele, no na liečbu srdcovocievnych ochorení sú obľúbené predovšetkým Sliač a Bardejovské kúpele. Širokú paletu slovenského kúpeľníctva z hľadiska jednotlivých indikačných skupín, ako aj destinácií dokumentuje nasledujúca tabuľka.

V súlade s platnou koncepciou zdravotnej starostlivosti v odbore kardiológia (č. 25017/2006-OZSO) je systém starostlivosti o pacientov s týmito ochoreniami rozdelený do piatich oblastí :

 • primárna a sekundárna prevencia,
 • špecializovaná ambulantná starostlivosť,
 • akútna predhospitalizačná starostlivosť,
 • ústavná starostlivosť,
 • kúpeľná starostlivosť.

V kardiologickej liečbe sa kúpeľný pobyt, ktorý trvá najmenej štyri týždne, veľmi významným spôsobom uplatňuje najmä pri presadzovaní zásad primárnej a sekundárnej prevencie. Kúpeľná liečba je predpisovaná ošetrujúcim alebo odborným lekárom na základe platného indikačného zoznamu. Nadväzuje spravidla na ústavnú starostlivosť alebo špecializovanú ambulantnú starostlivosť. Zameriava sa na doliečovanie pacienta, na zabránenie vzniku invalidity alebo jej minimalizácie v súlade s kúpeľným rehabilitačným programom. Tento zahŕňa popri štandardných kúpeľných procedúrach aj funkčné zhodnotenie pacientov, dávkovaný fyzický tréning, poradenskú činnosť, modifikáciu rizikových faktorov a špecializované programy jednotlivých kúpeľných zariadení.

Riadená pohybová aktivita obsahuje:

 • skupinový liečebný telocvik
 • progresívny ergometrický tréning
 • terénnu liečbu denne s kardiotachometrom
 • rehabilitáciu v bazéne vrátane plávania

Redukcia hmotnosti

Spájajú sa v nej riadené pohybové aktivity a racionálna redukčná diéta, pričom je veľmi dôležitý individuálny a psychologický prístup k pacientovi.

Balneoterapia a fyziatrická terapia

Jej  základom sú uhličité kúpele. Ďalej sa využívajú podvodné masáže, vírivé kúpele, striedavé kúpele dolných končatín, subkutánne tzv. plynové injekcie, rôzne typy iontoforéz, diadynamik, ultrazvuk, krátkovlnná diatermia, solux, horské slnko, inhalácie s rôznymi prísadami, parafínové zábaly, rôzne druhy masáží, individuálna rehabilitácia. l

Kontrola rizikových faktorov aterosklerózy

Zahŕňa ordinovanie nefarmakologickej aj farmakologickej liečby.

V rámci nefarmakologickej liečby sa v kúpeľných zariadeniach organizujú edukačné programy na odvykanie od fajčenia s dôrazom na psychoterapeutickú podporu hlavne v prvých týždňoch abstinencie. V odôvodnených prípadoch je pacientovi naordinovaná aj psychoterapia na základe psychologického vyšetrenia. Do tejto terapeutickej ordinácie patrí predovšetkým zmena životného štýlu pacienta, spôsoby zvládania stresových situácií, osvojenie si vhodných spôsobov relaxácie a pod. Medzi nefarmakologické spôsoby liečby patria tiež diétne opatrenia a všetky typy procedúr. Zdravotná výchova sa realizuje formou prednášok pre pacientov, ktoré zahŕňajú základné poznatky o srdci, cievach a ich ochoreniach, o rizikových faktoroch kardiovaskulárnych ochorení, o správnej výžive, ako aj individuálny terapeutický pohovor s pacientom.

Kúpeľná liečba, ktorá sa spravidla realizuje počas niekoľkých týždňov (štandardne 3 až 4 týždne) za účinnej pomoci balneoterapeutov, zregeneruje u pacientov s chronickými ochoreniami oslabené funkcie organizmu a súčasne naštartuje nový režim v životospráve pacienta. Okrem využívania blahodárnych účinkov minerálnych vôd v rozmanitých procedúrach predstavuje pobyt v kúpeľoch možnosť komplexnej fyzickej a psychickej rehabilitácie s navodením pozitívneho myslenia u pacientov. Z tohto aspektu je kúpeľný pobyt súčasťou komplexného prístupu aj v liečbe pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami. Kardiovaskulárne ochorenia tvoria skupinu ochorení, ktoré postihujú srdce a cievy. Tieto ochorenia stále vedú v rebríčkoch hlavnej príčiny úmrtnosti u nás ako aj v celosvetovom meradle. Riziko ochorenia sa zvyšuje počtom rizikových faktorov, ktoré rozvoj týchto chorôb ovplyvňujú. Patria sem tie, ktoré človek ovplyvniť môže – stravovanie, životný štýl, ale aj tie, ktoré ovplyvniť nevieme – vek, pohlavie alebo dedičné predispozície.

Zdroj foto: Stock.adobe.com

Kúpele pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami

Nasledujúce kúpele poskytujú kúpeľnú starostlivosť pre pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami s podrobným popisom indikácií:

Kúpele Bardejov

 • stavy po infarkte myokardu,
 • chronická vencovitá nedokrvenosť srdcového svalu,
 • stavy po zápale srdcového svalu,
 • stavy po koronárnych a chlopňových srdcových chybách,
 • stavy po operáciách ciev všetkých lokalizácií

Kúpele Brusno

 • stav po akútnej karditíde do 12 mesiacov po vzniku ICHS s anginóznymi záchvatmi
 • stavy po implantácii kardiostimulátora,
 • ischemická choroba srdca s prekonaným akútnym infarktom myokardu od 6-12 mesiacov,
 • hypertenzívna choroba I. až III. štádium
 • juvenilná hypertenzia,
 • ochorenie tepien končatín na aterosklerotickom alebo zápalovom podklade v I.a II. štádiu,
 • stav po trombózach, tromboflebitídach, chronické lymfatické edémy

Kúpele Číž

Choroby vzniknuté na podklade aterosklerózy:

 • ischemická choroba srdca (CHD)
 • cerebrovaskulárne ochorenia
 • periférne arteriálne ochorenie (PAVK)
 • aneuryzma
 • renálna arteriálna stenóza
 • choroby periférnych ciev

Kúpele Dudince

 • infarkt myokardu,
 • ICHS a periférnych ciev,
 • reumatické ochorenia srdca a chlopní,
 • hypertonická choroba,
 • pooperačné stavy na cievnom systéme,
 • civilizačné a manažérske choroby

Kúpele Nimnica

 • poškodenia srdca spôsobené reumatickým zápalom, kompenzačnými chlopňovými chybami,
 • hypertonická choroba I. a II. štádium,
 • ochorenia srdca na podklade endokrinných, infekčných a toxických porúch,
 • vazomotorické neurózy,
 • stavy po trombózach a tromboflebitídach periférnych žíl,
 • stavy po srdcových operáciách

Kúpele Sliač

 • stavy po reumatickom zápale srdcového svalu, ň
 • kompenzované chlopňové chyby,
 • stavy po infarkte myokardu
 • choroby vysokého krvného tlaku,
 • vazomotorické neurózy,
 • stavy po trombózach a zápaloch periférnych žíl,
 • stavy po operáciách kardiovaskulárneho aparátu

Vyšné Ružbachy

 • stavy po akútnom IM,
 • stavy po operáciách srdca,
 • stavy po náhradách chlopní,
 • stavy po cievnych rekonštrukciách na cievnom systéme,
 • vysoký krvný tlak,
 • chronická ICHS

Liečba kardiovaskulárnych ochorení – najvýznamnejšie kúpele

Bardejovské kúpele

Bardejovské kúpele ležia päť kilometrov od historického mesta Bardejov, uprostred hôr pohoria Nízkych Beskýd na východe Slovenska. Atmosféra kúpeľov je nasiaknutá históriou, ktorú vytvára nielen budova hotela Astória, ale aj socha bývalej návštevníčky princeznej Sisi v parku i skanzen ľudovej architektúry Šariša v kúpeľnom lesoparku. Široká paleta liečených indikácií, kvalitné služby, príjemné prostredie, množstvo aktivít na voľný čas, to všetko vytvára z kúpeľov ideálne miesto na oddych i relax. Široký výber hotelov – od starobylej Astórie, cez komfortný Ozón až po množstvo malých viliek roztrúsených po kúpeľnom lesoparku ponúka široké možnosti na luxus, ale i cenovo výhodné pobyty.

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač ležia v prekrásnom prírodnom prostredí západnej časti Zvolenskej kotliny, na západnom úpätí Slovenského Rudohoria v nadmorskej výške 373 m. Nachádzajú sa medzi metropolou regiónu stredného Slovenska – Banskou Bystricou a okresným mestom Zvolen, obklopené rozsiahlymi lesmi, parkami a pláňami s výhľadom do údolia rieky Hron, na pohronské doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť Nízkych Tatier. Kúpele sú zamerané na liečbu tzv. civilizačných chorôb, predovšetkým chronických porúch obehového ústrojenstva. Liečia sa tu pacienti s chorobami vysokého krvného tlaku, aterosklerózy, stavy po reumatickom zápale srdcového svalu a chlopní, po operácii srdca a ciev.

Kúpele Vyšné Ružbachy

Klimatické a minerálne kúpele Vyšné Ružbachy sa nachádzajú v severovýchodnej časti Spiša na južnom úpätí Spišskej Magury v nadmorskej výške 617 m, v klimatickej oblasti tatranských horských pásiem. Obklopujú ich ihličnaté lesy, ktoré prerastajú do kúpeľných parkov a dávajú im tak osobitný horský ráz. Vlastné kúpele sa nachádzajú povyše obce toho istého mena, ktorej vznik sa datuje najmä vďaka výdatným minerálnym prameňom. Široká paleta liečených indikácií, krásne prostredie, výber rôznorodých ubytovacích zariadení rôzneho štandardu, možnosti doplnkových programov, ako aj kvalitný personál obslúžia ročne tisícky spokojných klientov.

 

Pridaj komentár