Prírodné liečivé pramene Slovenska: Sme európska špička

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Bujarý spoločenský život, ale aj obchody, svadby, politické schôdzky či rokovania – tak vyzerali kúpele v minulosti.

Liečebné kúpele sú historicky považované najmä za európsku záležitosť. Slovensko patrí k tradičným kúpeľným destináciám s dávnou históriou, ktorá sa spája so vznikom prvých osídlení v blízkosti termálnych či minerálnych prameňov.

Už listiny z čias Belu IV. z roku 1247 dokazujú existenciu kúpeľných miest u nás. Z neskorších priamych písomných dokumentov môžeme spomenúť účtovné knihy z počiatku 16. storočia, napr. dokument J. Wernhera z roku 1549 „O podivuhodných vodách v Uhorsku“. Dochovaný je aj o dve storočia starší súpis minerálnych a termálnych prameňov v Rakúsko-Uhorsku z roku 1763.

Slovensko je bohaté na vzácne vody

Pramene minerálnych a termálnych vôd sú vzácnym prírodným zdrojom a dôležitou súčasťou prírodného dedičstva krajiny. Slovensko má vynikajúce geografické umiestnenie, na minerálne a termálne vody je veľmi bohaté. Tie sa vyskytujú najmä na územiach, kde sa nachádzajú tektonické zlomy a prechodné spojenia pohorí a kotlín, v ktorých vyviera podzemná voda na povrch zeme.

Na Slovensku sa nachádzajú skoro všetky známe typy minerálnych vôd: prírodné minerálne vody, prírodné liečivé vody, aj prírodné stolové minerálne vody. Slovensko má navyše vhodné klimatické podmienky – prostredie s vysokou čistotou ovzdušia, hlavne horskú a vysokohorskú klímu, ktorá priaznivo vplýva na ľudské zdravie a regeneráciu.

Dĺžka kúpeľného pobytu môže byť rôzna. Podľa mnohých odborníkov je optimálna dĺžka zhruba 34 týždne.

Vyše dvadsiatka kúpeľných miest

Momentálne sa v Slovenskej republike nachádza až 25 kúpeľných miest, v ktorých sa nachádza 31 kúpeľných podnikov. Slovenské kúpele sa môžu pochváliť výnimočnými prírodnými liečivými prameňmi, osobitými klimatickými podmienkami a medicínskou starostlivosťou na vysokej úrovni.

Naše kúpeľné miesta majú vybudované kúpeľné prostredie s dostatkom kultivovanej zelene a oddychových zón. Súčasťou kúpeľov sú aj športoviská, kultúrne zariadenia a gastronomická ponuka. Kúpeľné miesta sú práve pre vysokú kvalitu prostredia a infraštruktúry vyhľadávanými centrami aj pre konferencie, kongresy, festivaly a rekreácie.

zoznam slovenských kúpeľov
(Zdroj foto: Shutterstock.com)

Prevencia, regenerácia, liečba

Relaxácia a regenerácia síl, a ruka v ruke s nimi prevencia a liečenie ľudských chorôb, sú súhrnným cieľom kúpeľníctva. Ak by sme si zobrali do rúk výkladový slovník cestovného ruchu, zistíme, že ten definuje kúpeľníctvo ako súhrn aktivít, špecifickej infraštruktúry a ľudských zdrojov v oblasti poznania a praxe, so zameraním na znalosť prírodných liečivých zdrojov (balneológia) a realizáciu techník a procedúr na liečenie rôznych somatických, psychosomatických a psychologických problémov (balneoterapia). Jednoduchšie povedané, kúpele pomáhajú ľuďom dosiahnuť plnohodnotnú kvalitu života.

Komplexná kúpeľná liečba ochorení sa opiera o dlhoročnú tradíciu využitia unikátnych prírodných liečivých zdrojov a vysokú erudíciuprofesionalitu lekárov a ostatného personálu. Práve tieto zložky sú zárukou výrazného liečebného efektu. Slovenské kúpeľníctvo kvalitou svojich komplexných služieb jednoznačne patrí medzi najvyspelejšie „kúpeľnícke“ krajiny v Európe.

Zoznam kúpeľných miest podľa diagnóz

Onkologické choroby:

 • Bardejovské kúpele
 • Kúpele Korytnica
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Štós
 • Kúpele Tatranské Matliare
 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Kúpele Kováčová
 • Kúpele Lúčky
 • Kúpele Sliač
 • Kúpele Tatranská Kotlina
 • Kúpele Turčianske Teplice
srdcovocievne choroby kúpele
Zdroj foto: Shutterstock.com

Choroby obehového ústrojenstva:

 • Bardejovské Kúpele
 • Kúpele Brusno
 • Kúpele Dudince
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Sliač
 • Kúpele Vyšné Ružbachy

Choroby tráviaceho ústrojenstva:

 • Bardejovské Kúpele
 • Kúpele Brusno
 • Wellness Kováčová
 • Kúpele Nimnica
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Kúpele Trenčianske Teplice

Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou:

 • Bardejovské Kúpele
 • Kúpele Brusno
 • Wellness Kováčová (len AKS)
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Kúpele Štós
 • Kúpele Nový Smokovec
 • Kúpele Trenčianske Teplice
choroby dýchacích ciest kúpele
Zdroj foto: Shutterstock.com

Netuberkulózne choroby dýchacích ciest:

 • Bardejovské Kúpele
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Štós
 • Kúpele Štrbské Pleso
 • Kúpele Nový Smokovec

Nervové choroby:

 • Kúpele Bojnice
 • Prírodné jódové kúpele Číž
 • Kúpele Dudince
 • Wellness Kováčová
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany
 • Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice
 • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice
 • Kúpele Trenčianske Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Kúpele Nimnica
 • Liptovské liečebné kúpele Lúčky

Choroby pohybového ústrojenstva:

 • Bardejovské Kúpele
 • Kúpele Bojnice
 • Prírodné jódové kúpele Číž
 • Kúpele Dudince
 • Wellness Kováčová
 • Liptovské liečebné kúpele Lúčky
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany
 • Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice
 • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany – Smrdáky
 • Kúpele Trenčianske Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Sliač

Choroby obličiek a močových ciest:

 • Bardejovské Kúpele
 • Wellness Kováčová (len AKS)
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Kúpele Vyšné Ružbachy

Duševné choroby:

 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Kúpele Štós
 • Kúpele Nový Smokovec

Kožné choroby:

 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany – Smrdáky
 • Kúpele Trenčianske Teplice
 • Pieniny Resort Červený Kláštor
ženské choroby kúpele
Zdroj foto: Shutterstock.com

Ženské choroby:

 • Bardejovské Kúpele
 • Wellness Kováčová (len AKS)
 • Liptovské liečebné kúpele Lúčky
 • Kúpele Nimnica
 • Kúpele Sliač
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Kúpele Štós
 • Kúpele Trenčianske Teplice

Choroby z povolania:

 • Bardejovské Kúpele
 • Kúpele Brusno
 • Kúpele Dudince
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany
 • Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice
 • Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele Piešťany – Smrdáky
 • Kúpele Trenčianske Teplice
 • Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice
 • Kúpele Vyšné Ružbachy
 • Kúpele Štós
 • Kúpele Nový Smokovec
 • Kúpele Nimnica
 • Prírodné jódové kúpele Číž
 • Liptovské liečebné kúpele Lúčky

(Zdroj: www.vodnesvety.sk/kupele-podla-ochorenia)

Pridaj komentár