Kremničania musia za liekmi opäť cestovať, náhradné doručovanie liekov zrušili

Kremnica 29. júna (TASR) – Po tom, čo bola v Kremnici zatvorená jediná lekáreň v meste, už nefunguje ani náhradné doručovanie liekov, ktoré mesto operatívne zriadilo ako reakciu na vzniknutú situáciu. Mesto túto službu pozastavilo po inšpekcii Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠUKL). Kremničania tak opäť musia po lieky dochádzať do približne 20 kilometrov vzdialeného Žiaru nad Hronom. Podľa slov hovorcu mesta Kremnica Silvera Jurtinusa vedenie mesta situáciu rieši. 
„Pri každom výdaji liekov je potrebné poznať a dodržiavať základné požiadavky o odbornej garancii pri výdaji liekov. To pri zisteniach inšpektorov počas cielenej inšpekcie ŠÚKL v Kremnici dňa 16. júna nebolo zabezpečené v zmysle platnej legislatívy, preto ŠÚKL upozornil predstaviteľov mestského zastúpenia v Kremnici na potrebu komunikácie s farmaceutom samosprávneho kraja v tomto smere, aby neprišlo k poškodeniu zdravia pacienta,“ uviedla pre TASR Barbara Bilančíková z ŠÚKL.
O situácii, ktorá v Kremnici nastala, neboli podľa jej slov oficiálne informované orgány Ministerstva zdravotníctva SR, samosprávny kraj a ŠÚKL, ktoré mohli v rámci vzájomnej spolupráce navrhnúť prechodné krízové riešenie na vzniknutú situáciu s poskytovaním lekárenskej starostlivosti v meste. „Pokiaľ ide o zrušenie uvedeného spôsobu výdaja liekov, ŠÚKL nepodal návrh na pozastavenie spôsobu tohto výdaja liekov. Táto problematika je v kompetencii príslušného samosprávneho kraja,“ dodala Bilančíková.
Ako ďalej uviedla, zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach hovorí o tom, že lieky sa môžu vydávať len vo verejných lekárňach, v pobočkách verejných lekární a v nemocničných lekárňach. Upozornila však, že priestor v kremnickej poliklinike, kde bol zriadený „Zber receptov na objednávku“ a kde sa tiež lieky vydávali, nie je súčasťou lekárne a tak došlo k porušeniu zákona. 
Kremnica zabezpečila náhradné doručovanie liekov po tom, čo bola jediná lekáreň v meste od 1. júna zatvorená. V meste by však mala byť v blízkej budúcnosti otvorená nová lekáreň. Spoločnosť Mirakl, a. s., sa na základe zmluvy o nájme nebytových priestorov zaviazala, že lekáreň v Kremnici otvorí najneskôr v termíne do konca septembra roku 2011. 
„Magistrát mesta Kremnica informoval, že predmetné priestory sú skolaudované. Kolaudačné rozhodnutie však nijako nenahrádza povolenie na prevádzkovanie verejnej lekárne v zmysle zákona č.140/1998, ktoré umožňuje v tomto priestore prevádzkovať lekáreň, to znamená, že až na základe kolaudačného rozhodnutia sa môžu začať vybavovať ostatné povolenia,“ uviedol Tomáš Schuchmann, marketingový manažér a hovorca spoločnosti Mirakl, a. s.
Všetko podľa jeho slov závisí od prístupu a reakčného času štátnych orgánov. „Našou snahou je v súčinnosti s mestom Kremnica otvoriť lekáreň čo najskôr,“ dodal.

Pridaj komentár