Košice usporiadali seminár pre nemocnice priateľské k deťom

(Zdroj foto: UNLP Košice)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice zorganizovala v uplynulých dňoch odborný seminárworkshop o pozitívnom prístupe k rodičke, matke a novorodencovi.

Zamestnanci viacerých nemocníc z východného Slovenska sa stretli na pôde UNLP Košice, aby sa spolu so školiteľmi venovali problematike Baby friendly hospital initiative (BFHI). Počas dvoch dní rozobrali viaceré zaujímavé témy, ktoré majú byť prínosom pre všetky rodičky.

Partnermi podujatia boli Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská pediatrická spoločnosť SLS a Inštitút pre podporu dojčenia.

O čom sa hovorilo na seminári

Účastníci sa venovali filozofii podpory dojčenia a pozitívneho prístupu k rodičke, starostlivosti o novorodencov v klinickej praxi, či významu prirodzeného vaginálneho pôrodu. Hovorilo sa aj o bondingu, teda budovaní vzťahovej väzby medzi matkou a dcérou vzťahu matka, ale tiež o právnych otázkach poskytovania zdravotnej starostlivosti v gynekológii a pôrodníctve.

„Aj takého aktivity vedú k humanizácii v zdravotníctve, aby sa mamičky cítili čo najviac ako v domácom prostredí a využili prirodzený kontakt s dieťaťom. Sme veľmi poctení, že si Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pre túto aktivitu vybralo práve našu nemocnicu,“ zhodnotil seminár medicínsky riaditeľ UNLP Košice, Peter Linkesch.

Veľké pozitívum v takomto vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov vidí aj primárka Neonatologického oddelenia UNLP Košice, Iveta Kostelníková: „Bolo to veľmi poučné, keďže boli predvádzané aj praktické ukážky. Budeme sa snažiť všetky pravidlá dodržiavať aj naďalej a usilovať sa o opätovné získanie titulu pre našu nemocnicu.“

nemocnice priateľské k deťom 2
Zdroj foto: UNLP Košice

Baby Friendly Hospital Iniciative (BFHI)

Baby Friendly Hospital Iniciative (BFHI) – Hnutie za nemocnice priateľské deťom, je globálny program, určený zdravotným pracovníkom, najmä pôrodníckych a novorodeneckých oddelení, ale aj lekárom prvého kontaktu. Cieľom BFHI je presadzovanie starostlivosti o novorodenca, podpora dojčenia a neskoršieho zdravia dieťaťa.

Nemocnice priateľské k deťom by mali zachovávať 10 zásad:

  1. Všetci zdravotnícky pracovníci majú k dispozícii koncepciu laktačného programu, ktorý je platný v ich zdravotníckom zariadení.
  2. Pre dodržiavanie tejto koncepcie je nevyhnutné, aby boli zdravotnícki pracovníci dôkladne poučení o význame dojčenia.
  3. Všetky tehotné ženy majú byť poučené o výhodách materského mlieka a o prednostiach dojčenia.
  4. Novorodenci majú byť priložení k matke koža na kožu, a to hneď po narodení.
  5. Matky musia byť inštruované o správnom spôsobe dojčenia a o tom, ako si udržať laktáciu, ak sú dočasne odlúčené od dieťaťa.
  6. Dojčeným novorodencom nedávať inú výživu okrem materského mlieka (s výnimkou medicínskych indikácií).
  7. Matky nemajú byť odlúčené od svojich novorodencov vo dne, ani v noci („matka s dieťaťom“ – systém rooming in).
  8. Dieťa má byť dojčené podľa vlastnej potreby – vždy, keď sa „hlási“.
  9. Dojčenému dieťaťu nedávať žiadne fľaše ani cumlíky.
  10. Podporovať zakladanie spolkovzdružení, ktoré stimulujú a podporujú dojčenie, a zabezpečiť, aby o nich matky boli pred prepustením z nemocnice informované.

Zdroj: UNLP Košice

Pridaj komentár