KOŠICE: Unikátny softvér k inzulínovej pumpe uľahčí život diabetikom

Košice 30. mája (TASR) – Univerzitná nemocnica L. Pasteura (UNLP) Košice ako jedna z dvoch nemocníc na Slovensku zavádza unikátny software CareLink Pro3, ktorý zásadným spôsobom zlepší kvalitu života diabetikov. Slovensko je pritom jednou z prvých krajín v strednej a východnej Európe, kde sa začal tento softvér využívať. V UNLP Košice zavádza novinku do praxe jej Centrum pre liečbu diabetes mellitus inzulínovými pumpami a ďalším slovenským pracoviskom je Národný endokrinologický a diabetologický ústav Ľubochňa.
Diabetes mellitus alebo cukrová úplavica (cukrovka) je vážne celoživotné metabolické ochorenie. Postihuje obe pohlavia, všetky vekové kategórie, rasy a etnické skupiny. Väčším problémom než samotné ochorenie sú jeho komplikácie, ktoré postihujú hlavne oči, obličky, nervovú sústavu a obvodové cievy napríklad na dolných končatinách. V Európe spôsobila cukrovka v roku 2000 smrť viac ako 600.000 osôb, pričom táto úmrtnosť je porovnateľná s úmrtnosťou v dôsledku HIV – AIDS.  Odhaduje sa, že priame náklady na zdravotnú starostlivosť o pacientov s cukrovkou sú 2,3 krát vyššie ako priame náklady na zdravotnú starostlivosť pre osoby, ktoré cukrovkou netrpia. Podľa prezidenta Slovenskej diabetologickej spoločnosti Emila Martinku je na Slovensku približne 400.000 diabetických pacientov, pričom náklady na ich liečbu predstavujú asi 17 percent celého rozpočtu, ktorý je určený pre zdravotníctvo.
„Najväčšou výzvou v oblasti riadenia liečby diabetu je vytvorenie uzavretého okruhu – takzvaného umelého pankreasu a software CareLink spolu s inzulínovou pumpou a glukózovým senzorom je ďalším krokom k tomuto cieľu,“ zdôraznil Martinka.
Software CareLink je neoddeliteľnou súčasťou systému, ktorý kombinuje inzulínovú pumpu a miniatúrny glukózový senzor. Inzulínová pumpa je veľká približne ako mobilný telefón a zaisťuje nepretržité zásobovanie inzulínom podobne ako zdravý pankreas. Senzor zároveň nepretržite monitoruje glykémiu – cukor v krvi pacienta, a tieto informácie prenáša do inzulínovej pumpy, čím chráni pacienta pred rizikovými stavmi hypoglykémia alebo hyperglykémie, najmä počas spánku.
Liečba pomocou inzulínovej pumpy sa v UNLP Košice využíva jedenásť rokov, pričom používané inzulínové pumpy patria medzi celosvetovú špičku výrobkov určených na intenzifikovanú liečbu diabetu. Novinkou posledných týždňov je práve zavedenie nového softwaru pre kontinuálne monitorovanie glukózy, ktorý je súčasťou inzulínovej pumpy.
„Použitie tohto kontinuálneho glukózového senzora je vhodné tých pacientov s cukrovkou, u ktorých dochádza ku veľmi  častým a veľkým výkyvom v hladinách glykémie. Pomocou senzora zavedeného ľahkým spôsobom do podkožia sa v priebehu 6 dní nepretržito zaznamenáva hodnota glykémie, ktorú môže pacient aktuálne sledovať na displeji svojej inzulínovej pumpy,“ objasnil ordinár pre diabetológiu I. internej kliniky UNLP Miroslav Paľko. Spresnil, že záznamy zo sledovania umožňujú  odhaliť profily a problémy, ktoré glukomery a denníky nie sú schopné zachytiť  a pacientovi i lekárovi inak unikajú. „Záznam pacienta stiahnutý do počítača si môže okamžite stiahnuť a  zhodnotiť jeho lekár a na jeho základe odporučiť zmenu liečby bez toho, aby pacient navštívil ambulanciu,“ upozornil Paľko.
Záznamy pomáhajú pochopiť vplyv inzulínových dávok a jeho pôsobenie v priebehu dňa a noci, pri stravovaní, športovaní, turistike, užívaní liekov a podobne. „Tieto vzťahy a dôsledky znázornené v grafoch, tabuľkách a schémach pomáhajú pacientovi lepšie pochopiť zložitosť liečby cukrovky,“ doplnil Paľko, podľa ktorého je nová liečba určená hlavne pacientom s bezpríznakovými hypoglykémiami, pacientom nepociťujúcim príznaky a varovania hypoglykémie a pacientom s výraznými hyperglykémiami. Tiež tým, ktorí mávajú stavy spojené s opakovanými hospitalizáciami s poruchami vedomia pri cukrovke, trpia ochoreniami žalúdka pri cukrovke a tehotný pacientkam s diabetom.
Jedinečnou funkciou systému je podľa neho vypnutie dodávky inzulínu. Keď senzor zaznamená hypoglykémiu, upozorní na to pacienta a pokiaľ ten nereaguje, napríklad kvôli spánku, inzulínová pumpa sa automaticky zastaví a zabráni vzniku ťažkej hypoglykémie a poruche vedomia. Kontinuálny glukózový senzor preto predstavuje cestu k lepšej metabolickej kontrole pacientov s diabetes mellitus.
Podľa slov uznávaného izraelského diabetológa prof. Ohada Cohena, ktorý pricestoval na Slovensko predstaviť novú technológiu v rámci XXII. diabetologických dní majú slovenskí pacienti s diabetom vďaka využitiu nového sofvéru novú nádej na kvalitnejšiu liečbu. „Najmodernejšia technológia v liečbe diabetu pomáha lekárom správne sa rozhodnúť a pacientom prináša pokojnejšiu myseľ,“ povedal.

Pridaj komentár