KOŠICE: Malým pacientom s cystickou fibrózou pomôže špeciálna vesta

Košice 19. októbra (TASR) – Detská fakultná nemocnica (DFN) v Košiciach bude môcť využívať nový prístroj za vyše 12.000 eur potrebný pre každodennú respiračnú fyzioterapiu detí a dospelých s cystickou fibrózou. Ide o špeciálnu vibračnú vestu so systémom vysokofrekvenčnej oscilácie hrudnej steny.
Prístroj zakúpila Slovenská asociácia cystickej fibrózy (SACF) v rámci projektu EÚ a zapožičia ho na dlhodobé užívanie pre pacientov Fyziatricko-rehabilitačnému oddeleniu DFN v Košiciach. „Tento systém zabezpečuje efektívne čistenie dýchacích ciest a je prvým na území východného Slovenska,“ informovala TASR predsedníčka SACF Katarína Štěpánková.
Zakúpenie vibračnej vesty je súčasťou projektu s názvom Odovzdávanie skúseností na zabezpečenie lepšej starostlivosti o pacientov s cystickou fibrózou v Zakarpatskom regióne.
V rámci projektu sa v dňoch 23.–25. októbra uskutoční v ukrajinskom Užhorode vzdelávací seminár o cystickej fibróze. Jeho poslaním je výmena know-how medzi slovenskými, ukrajinskými a západoeurópskymi odborníkmi. Jednou z aktivít projektu je aj zakúpenie potrebného prístrojového vybavenia na potný test a následné vyškolenie personálu užhorodskej nemocnice v DFN v Košiciach. Projekt spolufinancuje EÚ v rámci programu cezhraničnej spolupráce.
Cystická fibróza je závažná a zriedkavá dedičná multiorgánová choroba, ktorá skracuje dĺžku života a výrazne ovplyvňuje jeho kvalitu a každodenný život celej rodiny. Choroba postihuje predovšetkým pľúca a tráviaci systém.

Pridaj komentár