Koronavírus aktuálne 9: Rúška budú vonku dobrovoľné, od 1. júna otvoria školy

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Počet nakazených: 1 495

Počet testov: 145 474

Počet úmrtí s COVID-19: 28

Počet vyliečených: 1 192

Upozornenie: Šírenie koronavírusu môže byť trestné! Za porušenie karantény hrozí pokuta 1 659 eur!

Od zajtra sa začína 4. fáza uvoľňovania

Priaznivá epidemiologická situácia, ktorú potvrdzujú každodenné nízke počty novozistených pacientov s koronavírusom, dáva Vláde SR väčšiu istotu v súvislosti s rýchlejším uvoľňovaním opatrení.

Vláda od zajtra (20. mája) povoľuje činnosť tým subjektom, ktoré boli pôvodne zaradené do 4. fázy uvoľňovania. Ide hlavne o:

 • obchodné centrá (okrem detských kútikov) – s podmienkou 1 zákazník na 15 metrov štvorcových
 • kiná, divadlá, či hromadné podujatia, ale iba do 100 ľudí,
 • verejné stravovanie v interiéroch – za rovnakých podmienok, ako pri vonkajších terasách (stoly 2 metre od seba, pri stole dve osoby, alebo rodičia s deťmi), pričom otváracie hodiny sa predlžujú do 22. hodiny,
 • vnútorné priestory turistických atrakcií – s výnimkou botanických a zoologických záhrad,
 • vonkajšie športoviská pre všetky druhy športov – naďalej bez šatní a obecenstva,
 • športové kluby môžu spustiť prevádzku vnútorných plavární a športovísk – avšak iba pre registrovaných športovcov,
 • tetovacie štúdiá, nastreľovanie náušníc, piercing.

O ďalších uvoľneniach rozhodne Vláda SR o 2 týždne. V ďalšej fáze by sa podľa hlavného hygienika Jána Mikasa mohli utvoriť aj vonkajšie kúpaliská.

Rúško bude vonku dobrovoľné, vnútri povinné

Výrazným ústupkom je aj dobrovoľné nosenie rúšok na verejnosti. Pokiaľ však nevieme zabezpečiť, aby bola medzi nami a inými ľuďmi aspoň 5-metrová vzdialenosť, rúško by sme mali používať.

Aj z tohto dôvodu budú rúška naďalej povinné v uzavretých priestoroch, ako sú úrady, obchody, či ďalšie služby. Pri nedodržaní tejto podmienky vás nemusia vpustiť dovnútra, pričom vám hrozí pokuta.

nakupovanie s rúškom
Zdroj foto: AdobeStock.com

Školy a škôlky otvoria od 1. júna 2020

Súčasťou 4. fázy uvoľňovania je aj otvorenie všetkých ročníkov škôlok. Základné školy sprístupnia triedy od 1. po 5. ročník, pričom dochádzka bude dobrovoľná. Činnosť môžu obnoviť aj školské kluby.

Hlavnou podmienkou pre obnovenie vyučovacieho procesu v školách a škôlkach je obmedzený počet detí v jednotlivých triedach. V škôlke môže byť v jednej triede naraz iba 15 detí, v škole 20 detí.

Výnimky z povinnej karantény

Úrad verejného zdravotníctva SR od pondelka 18. mája rozšíril okruh osôb, na ktoré sa po prechode hraníc nebude vzťahovať povinná karanténa. Výnimku dostávajú napríklad ľudia, ktorí pracujú v Rakúsku a Českej republike (vo vybraných oblastiach).

Výnimku dostanú aj osoby, ktoré žijú v spoločnej domácnosti s pendlermi, tiež študenti, ktorí sa zúčastnia na tréningu v Českej republike, Rakúsku, Maďarsku alebo Poľsku, resp. osoby, ktoré v susedných krajinách poskytujú neodkladnú starostlivosť príbuzným.

Od 21. mája (štvrtok) zmena na hraniciach

Povinná karanténa, ani predloženie negatívneho testu na COVID-19 sa nebude týkať osôb s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku, ak vycestujú na 24 hodín do týchto 8 krajín:

 • Poľsko,
 • Česká republika,
 • Rakúsko,
 • Maďarsko,
 • Chorvátsko,
 • Slovinsko,
 • Nemecko,
 • Švajčiarsko.

Čo zostáva v platnosti:

 • Zákaz organizovania a usporadúvania športových, kultúrnych a spoločenských podujatí.
 • Je zastavená alebo obmedzená medzinárodná autobusová a vlaková preprava (okrem zásobovania).
 • Vnútroštátne vlaky premávajú v prázdninovom režime.
 • Zatvorené sú všetky 3 medzinárodné letiská na Slovensku – Bratislava, Košice a Poprad.

Pridaj komentár