Koloidné striebro – prospešný liek, alebo len veľká reklama?

(Zdroj foto: AdobeStock.com)

Dostanete ho takmer v každej lekárni. Jeho výrobcovia mu pripisujú liečebné účinky voči desiatkam chorôb a schopnosť zahubiť vyše 600 rôznych mikroorganizmov.

Mnohé z internetových obchodov označujú koloidné striebro ako bezpečné a netoxické, nereagujúce s inými liekmi, dokonca pôsobiace ako antibitiokum, pričom v porovnaní s antibitiotikami má vraj výhodnejšie vlastnosti, pretože baktéria si naň nedokáže vybudovať odolnosť.

Ktoré z vyššie uvedených tvrdení je pravdivé?

Chcete vedieť, čo potvrdil výskum?

Čo je to koloidné striebro?

Koloidné striebro je roztok častíc striebra v kvapaline, ktorou je zvyčajne voda. Slovo koloidné znamená, že nejde o číry roztok, ale o kvapalinu obsahujúcu rozptýlené nerozpustené čiastočky. Tie majú zvyčajne veľkosť 1100 nanometrov.

Berúc do úvahy, že nanometer je milión-krát menší než milimeter, tieto čiastočky nie je možné vidieť ľudským okom, preto ich vnímame ako zafarbenie kvapaliny.

Počiatky používania striebra v liečbe

Striebro bolo používané v liečbe už pred naším letopočtom. Už v staroveku mu mnohí pripisovali antibakteriálne vlastnosti, čo bol jeden z dôvodov, prečo šľachta používala na stolovanie strieborné príborystrieborný riad. Striebro sa používalo aj na dezinfekciu pitnej vody, keď do nádoby s vodou vložili napríklad striebornú mincu.

koloidné striebro na pitie
Zdroj foto: Shuttestock.com

Výskum ohľadom striebra sa začal koncom devätnásteho storočia. Laboratórnymi pokusmi in vitro, teda v skúmavke, bolo potvrdené, že striebro má schopnosť hubiť baktérie. Niektoré z vydaných štúdií dokonca uvádzajú, že roztok zlúčenín striebra je schopný zahubiť viac ako 600 rôznych mikroorganizmov. Tieto laboratórne výskumy stáli za skutočnosťou, že sa zlúčeniny striebra, resp. koloidné striebro začalo začiatkom dvadsiateho storočia široko používať na infekcie kože, rán či očí.

V 30. rokoch minulého storočia však nastúpili do liečby infekcií antibiotiká, ktoré používanie koloidného striebra zatlačili do úzadia.

Na liečbu akých zdravotných problémov odporúčajú výrobcovia koloidné striebro?

Hlavnou prednosťou striebra je jeho antibakteriálne pôsobenie. Hoci presný mechanizmus zatiaľ známy nie je, striebro pravdepodobne poškodzuje baktérie a narúša enzýmy (druh špeciálnych bielkovín), ktoré baktérie potrebujú na dýchanie, a preto hynú. Výrobcovia odporúčajú striebro na široké spektrum infekcií kože, dýchacích ciest, tráviacej sústavy či pohlavného ústrojenstva, na podporu imunitného systému, liečbu alergií, dokonca liečbu rakovinyHIV/AIDS. Zároveň uvádzajú, že striebro:

  • je netoxické (bezpečné),
  • neovplyvňuje sa s inými liekmi,
  • je nenahraditeľné pre náš organizmus.

Čo z toho je pravda?

Koloidné striebro má antibakteriálne vlastnosti

Výskum in vitro skutočne potvrdil, že striebro antibakteriálne vlastnosti, a to vo veľmi nízkych koncentráciách. Dôležité je v tomto prípade cudzie slovíčko „in vitro“. In vitro značí v preklade „v skúmavke“, čo znamená, že do misky dali mikroorganizmy, a potom k nim pridali roztok striebornej zlúčeniny. Tento výskum však nebol v potrebnej miere nikdy zdokumentovaný na ľuďoch.

Na to, aby mohol byť liek používaný na dané ochorenie, musíme jeho účinok overiť na ľuďoch. Mnohokrát sa totiž stáva, že hoci liek pôsobí v skúmavke alebo na zvieratách, v ľudskom tele, ktoré je iné, to tak nie je. Z uvedeného vyplýva, že hoci striebro má antibakteriálne/dezinfekčné vlastnosti, nebolo potvrdené dostatočnými štúdiami, či má takýto účinok aj u ľudí.

Baktéria si na koloidné striebro nevytvorí odolnosť

Výrobcovia tvrdia, že ani baktérie, ani iné mikroorganizmy si na striebro nedokážu vytvoriť odolnosť – rezistenciu, ktorá je práve v dnešnej dobe takým strašiakom v prípade antibiotík. Doterajší výskum pritom objavil niekoľko mechanizmov, pomocou ktorých to baktérie dokážu – niektoré dokážu striebro zo seba vypudiť, iné ho vedia zneškodniť. Rezistencia je totiž prirodzená vlastnosť, ktorá slúži mikroorganizmu na to, aby prežil.

Čiastočne nás môže upokojiť fakt, že napriek širokému používaniu koloidného striebra, je súčasná rezistencia naň nízka. Je však stále prítomná hrozba, že organizmy, ktoré sa stanú na koloidné striebro rezistentné, budú neskôr odolnejšie aj voči používaným antibiotikám. To by mohlo spôsobiť vážny stav, keďže už dnes sme nútení používať v liečbe infekcií takzvané antibiotiká poslednej voľby, teda antibiotiká vyhradené pre situácie, keď iné antibiotikum už nezaberá.

koloidné striebro príbory
Zdroj foto: Shutterstock.com

Koloidné striebro je bezpečné a netoxické

Práve používanie strieborného riadu v staroveku prispelo k zrodu termínu „modrá krv“. Príslušníci vyššej vrstvy sa javili, že majú modrú krv, a to z dvoch dôvodov. Po prvé – nemuseli fyzicky pracovať, a preto trávili menej času na slnku. Neokysličená krv, idúca do pľúc na okysličenie, sa javí ako modrá a dobre presvitá cez bielu, neopálenú kožu. Po druhé – pre časté používanie strieborného riadu sa do „šľachtického“ tela dostávalo uvoľnené striebro. A práve takto vznikla tzv. argýria.

Argýria je zriedkavé ochorenie, ktoré sa prejavuje modrastýmšedastým sfarbením kože. Vzniká pri nadmernom užívaní striebra, keď sa striebro ukladá do kože, orgánovočného bielka. V koži uložené čiastočky striebra stimulujú tvorbu melanínu, ktorý je zodpovedný za opálenie, takže koža po pobyte na slnku ešte viac stmavne.

Samotná argýria nie je toxická. Zvyčajne ide o trvalý stav, ktorý sa môže rozvinúť náhle, alebo v priebehu niekoľkých rokov (v závislosti od dávky striebra, ktorú užívate). Argýria postihuje vzhľad, preto môže vyvolať psychologické problémy, a účinná liečba zatiaľ neexistuje. Na čiastočné zmiernenie ochorenia sa dnes používa krycia kozmetika, skúša sa použitie špeciálneho lasera.

Aby sa rozvoju argýrie predišlo, bola stanovená denná dávka striebra, ktorú môže človek prijať. Ide o 5 mikrogramov na kilogram telesnej hmotnosti, čo pri 70 kg vážiacom mužovi predstavuje 350 mikrogramov denne. Koncentrácia koloidného striebra sa udáva v jednotkách ppm (parts per million), pričom 1 ppm predstavuje 1 mikrogram striebra v jednom mililitri roztoku.

Upozornenie:

K argýrii môže dôjsť aj pri používaní koloidného striebra zvonku. Sú zaznamenané prípady, keď sa objavila po pravidelnej aplikácii na ďasná, kožu, či do nosa.

Pozor na predaj cez internet!

Jedna nemenovaná stránka odporúča na liečbu angíny 30 ml roztoku o koncentrácii 10 ppm, 2x denne. To znamená, že 70-kilový chlap by za deň užil 600 mikrogramov, čo skoro dvojnásobne prekračuje bezpečnú hranicu. Niektoré stránky zasa odporúčajú koloidné striebro pre tehotné ženy – na podporu rastu plodu. Vykonané štúdie však naznačujú, že striebro vyvoláva poruchy vývojapoškodzuje genetickú informáciu, takže tehotné alebo dojčiace ženy by ho vôbec nemali používať.

Doposiaľ vykonané výskumy tiež naznačujú, že striebro môže vyvolať nervové ťažkosti (rozvoj kŕčov, poruchy rozumových funkcií, pri vysokých dávkach až paralýzu či kómu), negatívne ovplyvniť imunitný systém, a pri vysokej koncentrácii poškodiťpopáliť tráviaci trakt.

Pokiaľ ste alergickí na kovy, koloidnému striebru sa takisto vyhnite, keďže sa u vás môže prejaviť alergická reakcia.

Je striebro pre ľudské telo esenciálny prvok?

Niektorí výrobcovia tvrdia, že striebro je esenciálny, teda pre ľudské telo nenahraditeľný prvok, čím sa snažia podporiť jeho užívanie v potrave. Pravda je ale taká, striebro nepatrí ani len medzi stopové prvky, ktoré sa prirodzene nachádzajú v našom tele. Jeho užívanie na báze výživového doplnku je preto neopodstatnené. Je možné, že striebro dokonca znižuje koncentráciu selénumedi v našej krvi, keďže s nimi pravdepodobne „súťaží“ o vstrebávanie do tela.

Na rozdiel od koloidného striebra, selén a meď sú v stopových množstvách nevyhnutné pre fungovanie nášho organizmu.

koloidné striebro lekáreň
Zdroj foto: Shutterstock.com

Striebro sa neovplyvňuje s inými liekmi

Ani tento výrok nie je pravdivý. Striebro môže znížiť vstrebávanie vybraných liekov do nášho tela, preto ho užite najmenej 2 hodiny pred4 hodiny po užití iných liekov. Konkrétne ide o vybrané antibiotiká (doxycyklín, ciprofloxacín, ofloxacín, resp. iné, ktoré sa končia na -xacín), lieky na úpravu činnosti štítnej žľazy (levotyroxín) alebo liečbu reumy (penicilamín).

Čo hovoria na koloidné striebro štátne autority?

Koncom deväťdesiatych rokov vykonala americká lieková agentúra v USA (FDA – obdoba nášho Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv) prieskum dostupnej literatúry a uzavrela, že doposiaľ nebolo nijako dokázané, že koloidné striebro je účinné na liečbu akýchkoľvek ochorení, a napriek niektorým benefitom, jeho užívanie nepovažuje za bezpečné. V USA je preto užívanie koloidného striebra úplne zakázané. Striebro (no nie koloidné) môžete nájsť iba vo forme výživových doplnkov, ktoré však nesmú hlásať žiadne prospešné účinky.

Na Slovensku sa riadime nariadeniami Európskej únie. Tá zakázala vnútorné používanie koloidného striebra. V prípravkoch na kožu a v kozmetike sa však striebro môže nachádzať, preto v lekárni nájdeme aj takéto produkty.

Zhrnutie

Z vyššie uvedených faktov vyplýva, že hoci striebro má antibakteriálne alebo dezinfekčné vlastnostilaboratórnych podmienkach, jeho účinok nebol nikdy potvrdený dostatočnými štúdiami. Rovnako si musíme uvedomiť, že koloidné striebro nie je na Slovensku registrované ako liek, a preto žiaden výrobca nemusí dokázať, že fľaška s koloidným striebrom obsahuje naozaj toľko striebra, koľko deklaruje. Oproti tomu, čo bolo uvedené na obale, v niektorých produktoch obsah striebra kolísal v rozmedzí 20 120 %. Preto sa vám môže stať, že sa predávkujete – napriek dodržanému dávkovaniu.

Na internete dokonca predávajú zariadenia, ktoré sú určené na prípravu roztoku striebra. Na Slovensku však nie sú registrované, preto vám nikto negarantuje, že dokážu vyprodukovať taký roztok koloidného striebra, ako udáva ich predajca. Naopak, zdokumentované sú prípady argýrie, keď sa ľudia, ktorí užívali doma vyrobené koloidné striebro, predávkovali.

koloidné striebro akné
Zdroj foto: Shutterstock.com

Striebro – lieči vôbec niečo?

Striebro, či zlúčeniny striebra, no nie v koloidnej forme, sa pre svoje antibakteriálne vlastnosti v medicíne naozaj používajú – v obväzochkatétroch a náplastiach. Striebro sa najčastejšie využíva:

  • pri znižovaní výskytu infekcií,
  • kompresných podkolienkach (na zníženie tvorby vredov),
  • v očných kvapkách (ako prevencia vzniku infekcie oka u novorodencov), preventívne použitie očných kvapiek so striebrom však dnes už ustupuje do úzadia,
  • pri infekciách kože (strieborná soľ antibiotika),
  • v homeopatii (kovové striebro).

(S výnimkou kvapiek, antibakteriálny účinok ostatných nie je overený, resp. je ešte potrebný ďalší výskum.)

Autor je farmaceut

Pridaj komentár