Klinika infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach renovovala

(Zdroj foto: UNLP Košice)

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice sa pred časom pustila do viacerých opráv na budove XVII. pavilónu, kde sídli Klinika infektológie a cestovnej medicíny. Tá pred časom čelila viacerým sťažnostiam zo strany pacientov, či dokonca politikov.

Touto renováciou sa zlepšili predovšetkým tepelnoizolačné vlastnosti priestorov, keďže boli vymenené výplňové okenné konštrukcie, čo dáva predpoklad na značnú úsporu nákladov na tepelnú energiu, potrebnú na vykurovanie. Podstatne sa tým zvýšil komfort pacientov a zlepšili pracovné podmienky personálu.

Realizácia prác bola zabezpečená dodávateľsky, ďalšie výdavky hradila nemocnica z vlastných zdrojov. Celkové náklady sú vyše 119 300€ s DPH. Suma bola hradená z prideleného limitu kapitálových výdavkov z rozpočtu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na rok 2017.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach 2
Zdroj foto: UNLP Košice

Svojpomocná renovácia Kliniky infektológie a cestovnej medicíny

UNLP Košice na Klinike infektológie a cestovnej medicíny súbežne realizovala aj stavebno-inštalačné práce, a to z vlastných zdrojov a s pomocou vlastných zamestnancov. Výsledkom je rekonštruovanie 22 miestností kliniky.

Pri rekonštrukcii boli vymenené sprchy, umývadlá či vodovodné batérie, vrátane obkladov, častí PVC podláh a maľoviek. Takisto došlo k výmene nevyhovujúcich elektroinštalačných rozvodov, vypínačov, zásuviek a svietidiel v ambulantnej časti kliniky.

„Vykonané práce určite zlepšia celkovú atmosféru na našom pracovisku – spríjemnia pobyt pacientom a zlepšia pracovné prostredie pre zamestnancov. Preto všetky vykonané práce hodnotím veľmi pozitívne. V tejto súvislosti sa ospravedlňujeme všetkým ležiacim, ale aj ambulantným pacientom, za akustický a organizačný diskomfort počas realizácie projektu. Ďakujeme za trpezlivosť,“ uviedol MUDr. Ladislav Virág, primár KIiniky infektológie a cestovnej medicíny.

Obnova tohto pavilónu bude v nasledujúcich týždňoch pokračovať rekonštrukciou izieb pacientov. Na uvedený účel boli UNLP Košice pridelené kapitálové výdavky z MZ SR.

Košická nemocnica verí, že všetky práce povedú k väčšiemu komfortu pre pacientov a vyššej úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti.

Klinika infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach 3
Zdroj foto: UNLP Košice

Zdroj: UNLP Košice

Redakčne upravené (jam)

Pridaj komentár