Je čas začať s cvičením

Operácia a odstránenie nádoru v prsníku má pre celý manažment liečby ochorenia zásadný význam. Na Slovensku sa však následnej rehabilitácii venuje veľmi malá pozornosť. Pacientky tak môžu v období po zákroku pociťovať na hornej končatine napätie, stuhnutie, bolesť, a neskôr môže dochádzať k opuchom, zmene farby kože a tvaru končatín.

S podobnými problémami sa stretli aj členky občianskeho združenia HER klub Slovensko, ktorý poskytuje informácie, rady a podporu pacientkam trpiacim rakovinou prsníka. V HER klube si uvedomili, že aj keď žena chce začať cvičiť, aby potlačila neželané symptómy, nevie posúdiť, v akom rozsahu môže cvičiť, a ktoré aktivity v ykonávať môže, a ktoré nie. Práve preto vznikol projekt „Rehabilitujeme s HER k lubom“, ktorý prináša ucelený program cvičení.

Rýchlejší návrat do života

Cvičenia z dielne HER klubu pomáhajú udržať a postupne z väčšovať hybnosť v ramennom kĺbe, pôsobia preventívne proti vzniku opuchu hornej končatiny (lymfedému), a ovplyvňujú aj celkové postavenie tela a statiku chrbtice, ktorá môže byť porušená odstránením prsníka. Pravidelné cvičenie vedie tiež k zlepšeniu nálady, opätovnému získaniu a udržaniu telesnej kondície a rýchlejšiemu návratu do bežného života. Veď aj u zdravých ľudí sa pravidelný pohyb spája s lepšou kvalitou života, odbúravaním stresu a celkovo spokojnejším a vyrovnanejším životom. Edita Slabejová, členka HER klubu, bola jednou z tých, ktoré po operácii prsníka aktívne hľadali pomoc a rehabilitáciu. Požiadala preto známu cvičiteľku, bývalú vrcholovú fitnesku Zoru Czoborovú, a pod jej odborným vedením postupne prekonala svoj problém. „Cvičenie mi veľmi pomohlo. Nielen v tom, že sa teraz cítim lepšie a opuchy ustúpili, ale aj v tom, že som sa stretávala s inými ženami, ktoré boli zdravé, a ja som sa im snažila vyrovnať“, povedala Edita Slabejová.

DVD získate zadarmo

Projekt „Rehabilitujeme s HER klubom“ teda vznikol v spolupráci so Zorou Czoborovou a vďaka podpore a odbornej garancii MUDr. Evy Husarovičovej, PhD. a Mgr. Marty Polákovej z Fyziatricko-rehabilitačného oddelenia Národného onkologického ústavu v Bratislave, ktoré sa problematike pooperačnej rehabilitácie profesionálne venujú. Na vzniku a realizácii projektu sa podieľali svojou aktivitou aj členky OZ Herklub, a realizovať ho bolo možné vďaka finančnej podpore spoločnosti Roche. Všetkým novým pacientkam na Slovensku sa toto DVD začalo ponúkať hneď po operácii na chirurgických a gynekologických oddeleniach nemocníc. Všeobecná zdravotná poisťovňa a zdravotná poisťovňa Dôvera zasielajú DVD svojim poistencom s diagnózou rakovina prsníka. DVD „Rehabilitujeme s HER klubom“ si možno bezplatne objednať aj na internetovej stránke Občianskeho združenia HER klub www.herklub.sk.

Pridaj komentár