Homeopatický liek: Veľká malá guľôčka

Napriek tomu, že je homeopatický liek svojou veľkosťou malý, až miniatúrny, dokáže byť pre zranené telo a dušu mimoriadne účinným impulzom pri (znovu)získavaní životnej rovnováhy, iným slovom – zdravia.

Na to, aby sa mohla naplno prejaviť jeho liečivá sila, však musí byť vybraný čo najpresnejšie.

Konštitučný homeopatický liek

Konštitučný homeopatický liek sa používa najmä v procese liečenia chronických, dlhodobých ťažkostí. Výber tohto lieku je výsledkom konzultácie s homeopatom, počas ktorej sa terapeut snaží zachytiť charakteristické, jedinečné črty pacienta. Takáto konzultácia, najmä tá prvá, trvá obvykle dlhší čas, často vyše hodiny.

Klasický homeopat sa počas rozhovoru zvyčajne zaujíma o fyzické prejavy zdravotných ťažkostí, v akých podmienkach sa tieto symptómy zhoršujú alebo zlepšujú, resp. za akých okolností v živote pacienta vznikli. Homeopat venuje pozornosť aj:

Dávkovanie konštitučného homeopatického lieku

Každý homeopat má vlastný, osvedčený rukopis predpisovania homeopatického lieku. Výber potencie (homeopatické riedenie, vyjadrené číslom v názve lieku, ako CH30, D6 apod.) a frekvenciu užívania lieku prispôsobuje najmä:

 • charakteru a intenzite ťažkostí,
 • celkovej vitálnej sile pacienta,
 • faktu, či pacient pravidelne užíva alopatické lieky.

jednozložkový homeopatický liek

Homeopat zvyčajne odporučí jednu dávku lieku, napr. 1 – 3 globulky (v časovom odstupe). Buď ako „suchú“ dávku – keď sa globulka nechá rozpustiť pod jazykom, alebo v podobe roztoku – keď homeopatikum rozpustíme v malom množstve vody.

Takto pripravený roztok sa musí dôkladne pretrepať (pred každým užitím).

Účinok konštitučného homeopatického lieku

Do akej miery homeopatický liek pomohol, homeopat vyhodnotí počas kontrolného rozhovoru s pacientom, po približne 4 – 6 týždňoch od začiatku liečby.

Účinný homeopatický liek sa môže prejaviť zlepšením fyzických symptómov, ale aj ich prechodným zhoršením (tzv. terapeutické zhoršenie), prípadne inými symptómami, ktoré mohli byť v minulosti potlačené. Prechodne sa tiež môžu objaviť rôzne výtoky, pričom prejavy patológie sa často premiestňujú od životne dôležitých orgánov (k periférnym častiam tela).

Pozitívnych výsledkov býva oveľa viac:

 • nárast celkovej energie,
 • konštruktívnejší prístup k riešeniu rôznych životných udalostí,
 • pochopenie príčin svojich ťažkostí,
 • zlepšenie medziľudských vzťahov (či ukončenie tých vyčerpávajúcich).

Často sa zlepší aj kvalita spánku.

Niekedy postačí v procese liečby chronického problému jeden homeopatický liek, a niekedy homeopat použije (postupne) viacero liekov.

„Nasadenie“ každého homeopatického lieku pritom musí zodpovedať stavu pacienta, v ktorom sa v danom období nachádza.

homeopatický liek deti

Akútny homeopatický liek

Pri liečení akútnych ťažkostí, vyberá homeopat liek na základe fyzických symptómov a okolností, ktoré ich zlepšujú, alebo – naopak – zhoršujú. V tomto prípade možno užívať liek v najakútnejších fázach ťažkostí, napríklad v 15 – 30 minútových intervaloch.

Správne zvolený homeopatický liek prináša rýchlu úľavu. S ústupom ťažkostí sa intervaly užívania lieku zväčšujú, až do jeho vysadenia.

V homeopatii môže byť konštitučný liek zároveň vhodným liekom pre akútne ťažkosti, a naopak, takzvané akútne lieky sa používajú v liečbe dlhodobých ťažkostí.

Príprava homeopatických liekov

Homeopatické lieky sa pripravujú najmä z rastlín, minerálov a živočíchov. Každá z týchto „ríší“ má svoje charakteristické črty.

V procese výroby lieku sa pôvodná materská tinktúra opakovane riedidynamicky pretrepáva. Výsledkom týchto dvoch základných procesov sú účinné, netoxické homeopatické lieky, ktoré sú bezpečné aj pre tehotnédojčiace ženy, detiseniorov.

Homeopatiká, ktoré sa pripravujú zo špecifických produktov konkrétnych ochorení, nazývame nozódy (Carcinosinum, Tuberculinum a pod.). V súčasnosti sa pripravujú homeopatiká aj z rôznych liekov alebo vakcín, a často sa používajú pri liečení nežiaducich účinkov týchto liekov alebo vakcín.

Ďalšími zdrojmi liekov sú:

 • rôzne druhy žiarenia,
 • tkanivá či orgány, ktoré vznikli počas tehotenstva,
 • vzácne plyny.

homeopatický liek tinktúra

Formy homeopatických liekov

Homeopatické lieky sú dostupné v rôznych formách, napríklad ako:

 • materské tinktúry, pripravené zo vstupnej látky (pred procesom riedenia),
 • tinktúry (v rôznom stupni riedenia vstupnej látky),
 • pevné formy (v rôznom stupni riedenia vstupnej látky; tablety, globulky),
 • homeopatické masti,
 • čípky,
 • sirupy,
 • spreje.

Materia medica

Viac či menej podrobné charakteristiky jednotlivých homeopatických liekov, sú zozbierané v knihách, ktoré sa nazývajú Materia medica. Sú dôležitým pracovným nástrojom klasického homeopata.

Homeopatické repertórium

V repertóriách sú zozbierané symptómy, ktoré ten či onen homeopatický liek dokáže vyvolať u zdravého človeka. Podľa nich homeopat vyberá vhodný homeopatický liek pre chorého.

Vzhľadom na množstvo homeopatických liekov, ktoré sú v súčasnosti známe (vyše 5.000), pracuje klasický homeopat obvykle s niektorým z počítačových programov, ktorý obsahuje informácie z viacerých repertórií a Materíí medík.

akútny homeopatický liek

Jednozložkový homeopatický liek

Jednozložkový homeopatický liek (pripravený z jednej vstupnej látky) je klasický homeopatický liek (napr. Phosphorus, Nux vomica, Arnica Montana). Klasický homeopat ho odporúča najčastejšie.

(Zoznam klasických homeopatov nájdete na www.komorahomeopatov.sk)

Viaczložkový homeopatický liek

Takzvané komplexné preparáty, ktoré niektorí výrobcovia homeopatík pripravujú pre jednotlivé zdravotné indikácie, sú zložené z viacerých homeopatických liekov, ktoré majú výrazný vzťah k danej indikácii. Tieto lieky sú často používané v samoliečbe pacientov.

Či už ide o liečenie dlhodobého, alebo chronického zdravotného problému, liečbu akútnych ťažkostí, alebo liečbu pomocou jednozložkového lieku alebo komplexného preparátu, vždy ide o terapiu, ktorá je veľmi šetrná, účinná a bezpečná, a v maximálnej možnej miere približuje pacienta k (znovu)získaniu zdravia.

Autorka je členka Slovenskej komory homeopatov (www.komorahomeopatov.sk)

Redakčne upravené (jam)

Ilustračné fotografie

Pridaj komentár